Lina Nilsson

Utöver en härlig energi och sina kunskaper inom HR bidrar Annika med erfarenheter från 15 år av olika befattningar som bland annat ekonomichef och controller. Annika bytte yrkeskarriär hösten 2007 då hon började hon som HR-controller och har sedan dess byggt på med universitetsutbildningar, kurser och en bred erfarenhet, både i statligt bolag och i det privata näringslivet. Annika började som HR-konsult på Unik Resurs våren 2018. Med sin breda erfarenhet bidrar Annika med både kompetens och unika infallsvinklar till vår HR-funktion.

“Rollen som HR-konsult lockade, för jag ville få möjlighet att se olika organisationer och branscher. Att få jobba med allt som har med personal att göra; från att söka efter rätt kompetens och medarbetare tills det är dags att säga farväl är både utmanande och stimulerande. Min passion är främst att stärka både medarbetare och chefer och att jobba för en god arbetsmiljö och kultur. När jag börjar ett nytt uppdrag vill jag skapa mig en bild av hur jag kan stötta verksamheten genom att identifiera behov och initiera förbättringar som skapar störst värde för kunden. Ingen dag är den andra lik. Jag ställs inför varierande uppgifter varje dag, det ger den där extra dimensionen som jag älskar.  Genom Uniks HR-funktion får jag dessutom ett brett nätverk av kollegor. Varje uppdrag är unikt. Utifrån kundens specifika behov kan Unik erbjuda en heltäckande HR-funktion, genom vår mix av kompetenser. Som konsult i HR-funktionen så behöver jag aldrig känna mig ensam. Alla kollegor hjälper varandra, vilket får oss att växa och utvecklas ännu mer. ”

Vad gör Annika hos oss på Unik?

I dagsläget har Annika två olika uppdrag. Huvuduppdraget är i Motala, där hon arbetar som HR-ansvarig med både ett operativt och strategiskt ansvar. Annika driver verksamheten vidare och utvecklar HR-processer under tiden ordinarie personal är på föräldraledighet. Det andra uppdraget är i Mjölby och Kågeröd där hon arbetar med olika HR-projekt.

Vill du veta med om Annika eller vår HR-funktion?

Kontakta Annika direkt eller hör av dig till Erik Björk som är ansvarig för Uniks HR-funktion.