Unik hjälper er med Chefsrekrytering

Chefsrekrytering är ett fokusområde för oss på Unik Resurs. Vi har mångårig erfarenhet av att rekrytera till ledande positioner. Vi hjälper kunder att rekrytera chefer på alla olika nivåer, från mellanchefer till ledningsgrupp och styrelse.

Hem Tjänster Rekrytering Chefsrekrytering

Chefsrekryteringar skapar spelrum för utveckling

När du ska rekrytera en chef får du en utmärkt möjlighet att reflektera över vad ditt verkliga behov är. Det vanliga är att man enbart ersätter nuvarande chef så snabbt som möjligt. Vi ser dock en stor potential i att utveckla organisationen ytterligare genom en bra behovsanalys som tar ett bredare och mer långsiktigt perspektiv. En chef är en nyckelfigur i varje organisation och kan ha en avgörande inverkan på företagets framgång eller misslyckande – så ta därför tillvara på denna möjlighet att utveckla er verksamhet i den riktning ni vill utvecklas.

Rekrytering av chefer

På Unik Resurs har vi chefsrekryterare med lång erfarenhet av att rekrytera ledare. Vi genomför över 200 rekryteringsuppdrag per år, med fokus på tjänstemän, specialister och chefer och vi har de senaste åren haft färre än 0,5% garantiärenden. Grunden till denna kvalitet är vår förmåga att strukturerat ta fram och utvärdera det verkliga behovet, vilket ger oss möjlighet att träffa rätt när vi söker potentiella kandidater, samt bedöma träffsäkert när vi genomför urvalet. Våra chefsrekryterare har stor erfarenhet av att rekrytera från teamledare, mellanchefer till styrelsemedlemmar.

Vi har fysiska kontor i Linköping, Stockholm, Norrköping, Motala, Karlskrona, Kalmar och Torsås men hjälper kunder över hela Norden att stärka sina organisationer med rätt kompetens.

Vad är viktigt vid chefsrekrytering?

En tydlig kravprofil lägger grunden till en lyckad chefsrekrytering. Vikten av att strukturerat klargöra nuläge och önskat framtida läge, samt i behovsanalysen konkretisera vägen dit (strategin) och baserat på detta ha förmågan att tydliggöra rätt erfarenheter, kunskap och kompetenser för att hållbart gör bra chefsrekryteringar. Vi använder evidensbaserad metodik i alla våra chefsrekryteringar, oavsett om det är ett interimuppdrag eller en direktrekrytering åt kunden.

 

Vi har kvalificerade rekryterings- och utvecklingskonsulter som hjälper er tydliggöra det verkliga behovet samt därefter att hitta rätt kandidat i er chefsrekrytering.

 

Hur lång tid tar en chefsrekrytering?

En chefsrekrytering brukar via oss på Unik Resurs ta ca 6-10 veckor, dvs från att behovet uppstår till att ni tecknar anställningsavtal med slutkandidat.  Beroende av slutkandidatens uppsägningstid så tar det normalt ytterligare några månader innan er nya chef börjar hos er. Många företag väljer därför att ta in en Interimchef under rekryteringsprocessen för att säkerställa att organisationen har det stöd som behövs under rekryteringsprocessens gång, samt i vissa fall passa på att genomföra förändringsresor som skapar bästa förutsättningarna för tillträdande chef att fokusera framåt när hen börjar sin tjänst.

Vad är fördelen med att ta in en interimchef innan/under en ny chef tillsätts?

Genom att ta in en interimchef under rekryteringsprocessen ges både mer tid till rekryteringen och en möjlighet att genomföra viktiga förändringar. Interimchefens främsta uppgift är att skapa bra förutsättningar för organisationen att uppnå sina målsättningar så tidseffektivt som möjligt. En interimchef kan ha olika typer av uppdrag. Det kan vara både förvaltande uppdrag men också att driva förändringsprojekt i form av kostnadsbesparingar, kulturförändringar eller en omorganisation.

Rekrytera chef själv eller via ett rekryteringsföretag?

Er organisation behöver inte nödvändigtvis ta in en extern part vid en chefsrekrytering, men vi uppmanar er att som minst ta stöd vid två tillfällen. Först vid framtagningen av behovsanalys/kravprofil och när ni vill säkerställa att kandidaterna matchar den kravprofil ni tagit fram kompetensmässigt genom Second Opinion. Läs gärna våra tips för hur du lyckas med din rekryteringsprocess i vår artikel Rekryteringstips.

Vad särskiljer en chefsrekrytering?

Det som skiljer en chefsrekrytering från andra rekryteringar är framförallt frågorna vi ställer under både intervjuerna och under referenstagningen. Precis som i alla våra rekryteringar genomför kandidaterna arbetspsykologiska tester och vid en chefsrekrytering ställs kandidaterna – utöver de valda kompetenserna från kravprofilen – mot en allmän chefsprofil.

Vidare är det viktigt att tänka på att en chefsrekrytering kan ha större påverkan på företaget än andra rekryteringar, då chefen kommer att ha en viktig roll i att leda och utveckla verksamheten. En misslyckad chefsrekrytering kan leda till negativa konsekvenser såsom minskad motivation bland anställda och försämrad företagskultur.

Medarbetare från konsult- och rekryteringsföretag

Vad kostar en chefsrekrytering?

Kostnaden för en chefsrekrytering varierar. Vill du veta mer om våra priser vid chefsrekrytering?

Behöver ni stöd inom chefsrekrytering?