Be the best version of you™

Be the best version of you™ är ett evidensbaserat utvecklingsverktyg som stärker er förmåga att leverera det som förväntas av er. Det görs genom att medvetandegöra relativa styrkor och svagheter relaterat din/er uppgift och genom att förankra utvecklingspotentialen hos den eller de som deltar. Det tydliggör också styrkor och risker i samarbetet mellan två eller flera personer och kan adressera detta långt innan det blir ett problem. Eller hjälpa till att lösa upp knutarna om det redan hunnit bli problem.

Hem Tjänster Verksamhetsutveckling Be the best version of you™

Referenscase

Ola Thorén, Plant Manager, Cloetta

Med Uniks evidensbaserade Be the best version of you™ ger vi medarbetare och chefer utbildning och reflektion på hur just deras sätt att vara och agera kan uppfattas och i värsta fall missuppfattas av andra. I gruppanalyser ser vi hur individuella profiler tillsammans bildar en gruppdynamik som vi med våra verktyg kan förstå, tolka och sedan arbeta med på ett unikt och mycket direkt sätt. Vare sig vi genomför en Be the best version of you™ på en eller flera medarbetare i grupp ger arbetssättet konkreta resultat genom tydliga förslag på aktiviteter hur de som individer eller grupp kan träna sig att bli starkare i olika situationer.

När används Be the best version of you™ ?

  • Inför onboarding – vilka kan utmaningarna bli, hur ser vi dem och hur hanterar vi dem?
  • Individuell utveckling av befintliga medarbetare och chefer. Både där det uppstått problem och där man ser potential man vill stärka.
  • Grupputveckling då en grupp ska genomföra ”något särskilt” tillsammans, vid nyformerade grupper, då en grupp tillförs nya resurser eller i grupper som inte fungerar tillfredsställande.
  • Utveckling av samarbetet mellan två personer. Exempelvis då en ny VD anställs och samarbetet med SO är centralt, eller då samarbetet mellan en chef och dennes medarbetare inte fungerar.

Evidensbaserad utvecklingsinsats

Med Uniks evidensbaserade Be the best version of you™ ger vi medarbetare och chefer utbildning och reflektion på hur just deras sätt att vara och agera kan uppfattas och i värsta fall missuppfattas av andra.

Grupputvecklingsverktyg

Be the best version of you™ har kommit att bli en mycket uppskattat utbildningsinsats just för att det är personligt, ärligt, rakt, öppet och ger möjlighet till självreflektion och förändring på ett helt nytt sätt – oavsett position i företaget. Alla arbetar utifrån sig själva och de egna förutsättningar för att bli det bästa de kan vara.

I gruppanalyser ser vi hur individuella profiler tillsammans bildar en gruppdynamik som vi med våra verktyg kan förstå, tolka och sedan arbeta med på ett unikt och mycket direkt sätt. Vare sig vi genomför en Be the best version of you™ på en eller flera medarbetare i grupp ger arbetssättet konkreta resultat genom tydliga förslag på aktiviteter hur de som individer eller grupp kan träna sig att bli starkare i olika situationer.

Kontakta oss för ett personligt möte