Verksamhetsutveckling

Strategi, personal, arbetsmiljö och budget. Du som chef ställs inför många förväntningar och bitvis kan känslan av att vara ensam i rollen infinna sig. Inte minst när det kommer till långsiktig planering. Det gäller de flesta verksamheter, men kanske allra mest i mellanstora företag där man inte har stöd av stora staber och specialistfunktioner och ofta sitter med hela ansvaret själv.

Hem Tjänster Verksamhetsutveckling

Oftast styrs verksamheter i praktiken utifrån vad som sker ”just nu”. Många verksamheter har förvisso en affärs- eller verksamhetsplan i någon form, men det är, enligt resultat från våra årliga intervjuer med VD:ar, så lite som en tredjedel som upplever att den ”lever” i verksamheten. Detta skapar ofta en frustration hos chefer över att inte få till en mer strategisk och långsiktig planering. Unik har i en bredd av verksamheter och geografiska marknader med framgång hjälpt många verksamhetsledare att förtydliga förväntansbilden och lyfta planeringshorisonten.

Här är vi på Unik ett bollplank till ledare och chefer och bistår med alltifrån personlig rådgivning till interimkonsult och verksamhets-, individ- och grupputvecklingsuppdrag.

Alla verksamheter består av människor som interagerar med varandra och med sin omgivning. När vi interagerar gör vi det med stöd av ramverk. Ett ramverk som består av allt från personliga värdegrunder och drivkrafter till samhällets lagar, etik och moral och någonstans i detta också verksamhetens affärsidé, vision, värdegrund och målsättningar. Det är en komplex blandning av faktorer som styr våra dagliga handlingar och det krävs mycket för att skapa ett tydligt riktat fokus.

Vår förmåga att förstå våra kunders ambitioner och behov, tillsammans med vår passion – att utmana och hjälpa till att nå våra kunders mål – har gjort oss till en utvecklingspartner i med- och motgång. På riktigt.

Verksamhetsutveckling ur Uniks perspektiv

För oss handlar verksamhetsutveckling om att tydliggöra och levandegöra verksamhetens mål och värdegrund i och hos medarbetarna, genom att ta bort otydlighet och skapa en gemensam bild av vad som förväntas. Utifrån denna samsyn handlar det om att se till att var och en vet vad som krävs av dem för att nå dit vi vill tillsammans, att fylla respektive roller på bästa möjliga sätt och att vid behov komplettera med kunskap, erfarenhet eller förmåga där det krävs. För att nå framgång krävs att vi ger dessa frågor plats för diskussion och att vi har verktygen för att kunna enas i en gemensam plan.

Unik agerar i detta arbete som en katalysator för att ta fram det ni många gånger redan vet men har svårt att fokusera på. Vi tillför verktyg, metoder, lyssnar och utmanar er utifrån vilka ni är så att ni skapar samsyn om var ni är och var ni behöver fokusera. Vi vänder och vrider på frågeställningar, förtydligar och antecknar och driver på er process. Detta är svårt, för att inte säga omöjligt, att göra själv och det behövs en utomstående för att lyckas. Inte för att vi är bättre än er utan för att det är vårt uppdrag och fokus.

”Jag trodde att jag hade en god bild av min verksamhet, men inser efter Uniks workshop att jag fokuserat mer på vissa delar än helheten. Det var en ögonöppnare för mig och mycket nyttigt för oss som ledningsgrupp.”

Exempel på frågeställningarna vi arbetar med inom verksamhetsutveckling

Vilka är förväntningarna, hur lever var och en, och ni som grupp upp till dessa?

Vilken är förväntan på dig som individ och er som grupp utifrån det ni ska uppnå? Vad ställer det för krav på dig i form av egenskaper och personlig potential, beteende. Utifrån det, vilka är dina relativa styrkor och svagheter? Och vad kan du, och ni som grupp göra för att stärka dig/er gentemot de förväntningar som finns på er? Detta är ett mycket starkt verktyg för individuell utveckling och utveckling av samarbetet mellan två eller fler personer. Läs mer om detta verktyg under Be the best version of you™ här.

Vilka är egentligen era kunder? Har ni samsyn?

Alla verksamheter har minst en kund. Oftast fler. Ofta har man dessutom kunder som man inte ser som kunder naturligt, men som likväl är det. Trots att de inte betalar något. Vet ni vilka era kunder är? Vad är en kund hos er? Har ni kunder som inte betalar något, men som definitivt drar nytta av det ni levererar? På vilket sätt kan dessa påverka er framtid och hur är ni beroende av dem för att behålla och utveckla de kunder som faktiskt betalar för era tjänster eller produkter?

Är ni överens om hur ni bör prioritera och är det tydligt varför?

Att skaffa sig känslan av att ha jobb upp över öronen är inte svårt och ju mer otydlig en verksamhet är, desto mer stressade och ”överbelastade” tycks personalen uppleva sig vara. Det är inte konstigt. Av alla de måsten som uppstår i verksamhet behöver vi prioritera. Utan en tydlig förväntansbild är det svårt om inte omöjligt att prioritera. Då blir man stressad. I detta arbete kokar vi ner alla måsten till prioriterade aktiviteter utifrån er målbild. Vi lägger dem i rätt tidsordning ur ett strategiskt perspektiv och definierar varför vi gör dem och hur det ska vara för att anses klart samt när det ska vara gjort. Finns inte den större målbilden definierar vi den.

Ovanstående är bara några exempel på de frågeställningar vi kan bearbeta. Även om frågeställningar ofta kan kännas igen mellan olika verksamheter, är alla uppdrag olika och kan ta olika inriktning.

Det som ofta är gemensamt i dessa uppdrag är att de löper över längre tid (6-12 månader) och varvar workshops med individuell utveckling och rådgivning samt i vissa lägen också handfast ledning av specifikt utvecklingsarbete i något av de många managementverktyg vi har.

Behöver du ett bollplank?