Tjänster

Unik Resurs är en långsiktig utvecklingspartner i både med- och motgång. Vi finns där när våra kunder behöver bli fler, färre eller förbättra effektiviteten. Eller när du känner att det är dags för en ny utmaning.

Hem Tjänster

Vi arbetar tillsammans med våra kunder i alla olika skeden. Oavsett om de behöver hjälp ”IN” genom Rekrytering, Executive Search, Second Opinion, Hyrrekrytering, Bemanning, Interimkonsult  eller ”I” genom Verksamhetsutveckling och HR eller ”UT” genom Outplacement och Karriärprogram™.

IN

Anställa, hyrrekrytera eller ta in en interimkonsult – hos oss på Unik behöver du inte begränsa sökvägarna! Unik har förmågan att med kvalité och snabbhet tillsätta uppdrag inom privat och offentlig verksamhet. Vårt fokus är tjänstemän, specialister och chefer och vi hittar lösningar i uppdrag där andra misslyckas. För oss på Unik är alltid fokus att hitta rätt person med rätt kompetens och personliga förutsättningar för att göra jobbet. Hur kunden väljer sin lösning - rekrytera, ta in som konsult eller hyrrekrytera - spelar ingen roll för oss. Detta ger våra kunder en flexibilitet att välja den väg som passar bäst i varje givet uppdrag.

 • Läs mer om tjänster inom IN

  Rekrytering

  Varje gång du rekryterar en ny medarbetare är det viktigt att hitta rätt person. Vår inställning är inte att vi plockar bort kandidater ur urvalet utan att vi plockar fram kandidater med rätt potential. Det som utmärker oss är förmågan att förstå, att hitta och vår rådgivning.

  Unik Resurs erbjuder Executive Search som en naturlig del i rekryteringsprocessen. Vi kartlägger kandidater utifrån marknaden och den specifika tjänsten. Som kund får du en tydlig dokumentation över hur många vi har identifierat och kontaktat, vad responsen är både kring tjänsten och ert företag, samt en kandidatpresentation av de intresserade kandidaterna.

  Med vår second opinion stärker vi Er med ett professionellt beslutsstöd i Er egen rekryteringsprocess. Saknas en tydlig kravprofil kan vi med kort varsel ta fram sådan. Ser vi behov av utvecklingsaktiviteter kopplat mot kravprofil kan vi även bistå med detta.

  Hyrrekrytering

  Unik har mångårig erfarenhet av hyrrekrytering. Hyrrekrytering är en konsulthyra med uttalad intention att leda till anställning. Det ger flexibilitet för både kund och medarbetare. En möjlighet att känna in om arbetsuppgiften är rätt och personkemi finns.

  Interimkonsult

  Ibland är verksamheten i behov av förstärkning utifrån. Anledning och framförhållning varierar men konsekvensen är densamma. Ett behov att hitta rätt interimkonsult. Ofta med start igår. Unik har lång erfarenhet av att arbeta med interimkonsulter och kan därför snabbt matcha ditt behov med rätt konsult. Vårt nätverk växer ständigt och spänner brett geografiskt, kompetens- och branschmässigt.

  Bemanning

  Vi arbetar med bemanning och konsulttillsättningar på tjänstemannasidan för att stärka våra kunders befintliga organisationer. Vi hjälper er med bemanning av stab-, specialist- och chefer. Vi erbjuder konsulter inom bland annat ekonomi, administration, inköp, produktion, projektledning, teknik eller chefspositioner.

I

Vi vet att våra kunder är riktigt skickliga på det de gör. Men ibland krävs det hjälp utifrån för att få ut det där lilla extra ur verksamheten. Vi har förmånen att arbeta med våra kunder i riktigt nära samarbeten. Samarbeten som bygger på integritet, respekt och stort personligt förtroende. Vi kan stötta i bakgrunden genom personlig coachning och advisory boards eller genom att ta helhetsansvaret för specifika projekt eller funktioner. Uppgifter som kräver lite mer resurser och kompetens än vad många verksamheter kan hålla sig med över tid.

 • Läs mer om tjänster inom I

  Verksamhetsutveckling

  Ofta är det bra med ett annat perspektiv, särskilt i utvecklingsfrågor. Vi på Unik Resurs kan bidra med detta. Vi jobbar bland annat med verksamhetsanalyser, implementationsprojekt och verksamhetsstrategier. På Unik anpassar vi vårt stöd till uppdragets olika faser.

  HR

  Alla verksamheter med anställda har behov av ett bra HR-stöd. Långt ifrån alla har möjlighet att ha en eller flera heltidsanställda HR som arbetar med uppdaterad kunskap, erfarenhet och validerade arbetsmetoder. Genom Uniks HR-tjänster ges möjlighet att ha det levererat på ett sätt som passar er verksamhet. HR-stöd, HR-funktion, HR-projekt eller en HR-konsult? Vi levererar enkelt, behovsanpassat och personligt HR.

  Ledarskap

  Vi på Unik Resurs är ett bra stöd för dig i din roll som chef. Du som chef sätts ofta i olika situationer där du kan behöva ett bollplank. Vårt syfte är att utveckla och stärka dig och ditt ledarskap för din verksamhets nytta. Vi arbetare med ledningsutveckling i grupp eller med individuellt chefsstöd kopplat till ställda förväntningar. Alltid skräddarsytt efter din verksamhets behov. Uniks chefsstöd är konkret och resultatorienterat.

  Be the best version of you™

  Med Uniks evidensbaserade Be the best version of you™ ger vi medarbetare och chefer utbildning och reflektion på hur just deras sätt att vara och agera kan uppfattas och i värsta fall missuppfattas av andra. Be the best version of you™ har kommit att bli en mycket uppskattat utbildningsinsats just för att det är personligt, ärligt, rakt, öppet och ger möjlighet till självreflektion och förändring på ett helt nytt sätt – oavsett position i företaget.

UT

Arbetsgivare anstränger sig för att rekrytera rätt person på rätt plats. Ändå blir det fel ibland. I sällsynta fall märks det tämligen omgående, men många gånger kan det komma mer smygande då arbetsgivare och arbetstagare utvecklas åt olika håll. Det här är jobbiga situationer att hantera och vara del av. Och det är inte bara medarbetaren och chefen som berörs, långt ifrån. Hos oss på Unik har vi genom lång erfarenhet utvecklat metoder och arbetssätt att hantera dessa situationer. Individuella insatser som tar sikte på positiva lösningar och som leder till riktigt bra resultat för både individ och arbetsgivare.

 • Läs mer om tjänster inom UT

  Karriärprogram

  I det vi kallar Karriärprogram™ erbjuder Unik möjlighet för både medarbetare och arbetsgivare att på ett värdigt sätt gå skilda vägar. För medarbetaren innebär det möjligheter till en ny karriär samtidigt som arbetsgivaren agerar ansvarsfullt.

  Det unika med Uniks Karriärprogram™ är att vi anställer medarbetaren. Av de över hundra personerna som gått vårt karriärprogram™ det senaste decenniet har över 90 % fått nytt jobb eller med framgång startat eget företag under pågående program!

  Ett Karriärprogram™ hos Unik Resurs är en vändpunkt. Det är en möjlighet att få perspektiv och vägledning av erfarna karriärutvecklare, samt verktyg och metoder för att möta nästa utmaning.