fbpx

7 kontor från

Stockholm till Karlskrona

Uniks kunder

85/15 privata och offentliga kunder

  • Linköping, Stockholm, Norrköping, Kalmar, Motala, Torsås & Karlskrona

7 kontor från

Stockholm till Karlskrona

Uniks kunder

85/15 privata och offentliga kunder

Tjänster

Våra tjänster

Unik Resurs är en långsiktig utvecklingspartner i både med- och motgång. Vi finns där när våra kunder behöver bli fler, färre eller förbättra effektiviteten. Eller när du känner att det är dags för en ny utmaning

Vi arbetar tillsammans med våra kunder i alla olika skeden. Oavsett om de behöver hjälp “IN” genom Rekrytering & Second Opinion, Heahunt & Executive Search, Hyrrekrytering, Interimkonsult och KAPTM  eller ”I” genom Projekt, HR, Ledarskap och Be the best version of youTM   eller “UT” genom KarriärprogramTM och Outplacement.

Unik Resurs

IN

Anställa, hyrrekrytera eller ta in en interimkonsult – hos oss på Unik behöver du inte begränsa sökvägarna!

Unik har förmågan att med kvalité och snabbhet att tillsätta uppdrag inom privat och offentlig verksamhet. Vårt fokus är tjänstemän, specialister och chefer och vi hittar lösningar i uppdrag där andra misslyckas.

För oss på Unik är alltid fokus att hitta rätt person med rätt kompetens och personliga förutsättningar för att göra jobbet. Hur kunden väljer sin lösning – rekrytera, ta in som konsult eller hyrrekrytera – spelar ingen roll för oss. Detta ger våra kunder en flexibilitet att välja den väg som passar bäst i varje givet uppdrag.

Rekrytering & Second Opinion

Varje gång du rekryterar en ny medarbetare är det viktigt att hitta rätt person. Vår inställning är inte att vi plockar bort kandidater ur urvalet utan att vi plockar fram kandidater med rätt potential. Det som utmärker oss är förmågan att förstå, att hitta och vår rådgivning.

Med vår second opinion stärker vi Er med ett professionellt beslutsstöd i Er egen process. Saknas därtill tydlig kravprofil kan vi med kort varsel ta fram sådan. Ser vi behov av utvecklingsaktiviteter kopplat mot kravprofil kan vi även bistå med detta.

Headhunt & Executive Search

Unik Resurs erbjuder Executive Search som en fristående tjänst eller som en naturlig del i rekryteringsprocessen. Vi kartlägger kandidater utifrån marknaden och den specifika tjänsten. Som kund får du en tydlig dokumentation över hur många vi har identifierat och kontaktat, vad responsen är – både kring tjänsten och ert företag samt en kandidatpresentation av de intresserade kandidaterna.

Hyrrekrytering

Unik har mångårig erfarenhet av hyrrekrytering. Hyrrekrytering är en konsulthyra med uttalad intention att leda till anställning. Det ger flexibilitet för både kund och medarbetare. En möjlighet att känna in om arbetsuppgiften är rätt och personkemi finns.

Interimkonsult

Ibland är verksamheten i behov av förstärkning utifrån. Anledning och framförhållning varierar men konsekvensen är densamma. Ett behov att hitta rätt interimkonsult. Ofta med start igår. Unik har lång erfarenhet av att arbeta med interimkonsulter och kan därför snabbt matcha ditt behov med rätt konsult. Vårt nätverk växer ständigt och spänner brett geografiskt, kompetens- och branschmässigt.

KAP™

Säkerställ att du rekryterar rätt och ställer frågan brett! tt ta hjälp med att göra rätt för att hitta nya medarbetare är ett bra för att säkra kvalité och samtidigt frigöra tid för dig att göra annat. Många känner samtidigt att urvalet begränsas och skulle gärna vilja ställa frågan till flera- till alla rekryteringsfirmor och den egna personalen samtidigt. Med Unik och KAP finns det inget som hindrar dig!

I

Vi vet att våra kunder är riktigt skickliga på det de gör. Men ibland krävs det hjälp utifrån för att få ut det där lilla extra ur verksamheten.

Vi har förmånen att arbeta med våra kunder i riktigt nära samarbeten. Samarbeten som bygger på integritet, respekt och stort personligt förtroende. Vi kan stötta i bakgrunden genom personlig coachning och advisory boards eller genom att ta helhetsansvaret för specifika projekt eller funktioner. Uppgifter som kräver lite mer resurser och kompetens än vad många verksamheter kan hålla sig med över tid.

Projekt

Ofta är det bra med ett annat perspektiv, särskilt i utvecklingsfrågor. Vi på Unik Resurs kan bidra med detta. Vi jobbar bland annat med verksamhetsanalyser, implementationsprojekt och verksamhetsstrategier. På Unik anpassar vi vårt stöd till uppdragets olika faser.

HR

Alla verksamheter med anställda har behov av ett bra HR-stöd. Långt ifrån alla har möjlighet att hålla sig med HR som arbetar med uppdaterad kunskap, erfarenhet och validerade arbetsmetoder. Men genom Uniks HR-tjänster ges möjlighet att ha det levererade på ett sätt som passar er verksamhet. HR-stöd, HR-funktion, HR-projekt eller en HR-konsult? Vi levererar enkelt, behovsanpassat och personligt HR.

Ledarskap

Vi på Unik Resurs är ett bra stöd för dig i din roll som chef. Du som chef sätts ofta i olika situationer då du kan behöva ett bollplank. Vårt syfte är att utveckla och stärka dig och ditt ledarskap för din verksamhets nytta. Vi jobbar med ledningsutveckling i grupp eller med individuellt chefsstöd kopplat till ställda förväntningar. Alltid skräddarsytt efter din verksamhets behov. Uniks chefsstöd är konkret och resultatorienterat.

Be the best version of you™

Med Uniks evidensbaserade Be the best version of you™ ger vi medarbetare och chefer utbildning och reflektion på hur just deras sätt att vara och agera kan uppfattas och i värsta fall missuppfattas av andra. Be the best version of you™ har kommit att bli en mycket uppskattat utbildningsinsats just för att det är personligt, ärligt, rakt, öppet och ger möjlighet till självreflektion och förändring på ett helt nytt sätt – oavsett position i företaget.

UT

Arbetsgivare anstränger sig för att rekrytera rätt person på rätt plats. Ändå blir det fel ibland. I sällsynta fall märks det tämligen omgående, men många gånger kan det komma mer smygande då arbetsgivare och arbetstagare utvecklas åt olika håll. Det här är jobbiga situationer att hantera och vara del av. Och det är inte bara medarbetaren och chefen som berörs, långt ifrån. Hos oss på Unik har vi genom lång erfarenhet utvecklat metoder och arbetssätt att hantera dessa situationer. Individuella insatser som tar sikte på positiva lösningar. Och som leder till riktigt bra resultat för både individ och arbetsgivare.

Karriärprogrammet

I det vi kallar Karriärprogram erbjuder Unik möjlighet för både medarbetare och arbetsgivare att på ett värdigt sätt gå skilda vägar. För medarbetaren innebär det möjligheter till en ny karriär samtidigt som arbetsgivaren agerar ansvarsfullt.

Det unika med Uniks Karriärprogram är att vi anställer medarbetaren. Av de över hundra personerna som gått vårt karriärprogram det senaste decenniet har dryga 90 % fått nytt jobb eller med framgång startat eget företag under pågående program!

Ett Karriärprogram hos Unik Resurs är en vändpunkt. Det är en möjlighet att få perspektiv och vägledning av erfarna karriärutvecklare, samt verktyg och metoder för att möta nästa utmaning.

Outplacement

Vi har med åren utvecklat en komplett verktygslåda i vilket vi hjälper arbetsgivare i hela outplacementprocessen med medarbetare som av någon anledning inte ”fyller sin roll” enligt förväntan eller där man ser en potential till utveckling. Arbetet med detta ställer stora krav på tydlighet, kommunikation, planering och att känna sina värdegrunder – hur man vill agera som verksamhet. Vi stöttar när det kommer till att identifiera vad som krävs i en given roll och planeringen inför chefens samtal med medarbetaren.