Visselblåsartjänsten

Den här visselblåsartjänsten riktar sig till dig som är anställd, inhyrd, kund eller har en annan anknytning till ett bolag och har misstankar om allvarliga oegentligheter som exempelvis allvarliga trakasserier, diskriminering, miljöbrott, mutor med mera.

Det går bra att lämna anmälan anonymt, företaget har då ingen möjlighet att ta reda på vem som har skickat in anmälan och därmed ej heller någon möjlighet att återkoppla direkt till anmälaren.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande personuppgiftslag (GDPR – General Data Protection Regulation) och dessa personuppgifter lagras upp till och med 3 månader. Denna visselblåsartjänst uppfyller kraven enligt EU-direktivet 2019/1936.

Vill du lämna in en anmälan?