Karriärprogram – en lösning som passar både medarbetare och arbetsgivare

Alla vill trivas på sitt jobb, men verkligheten ser ibland annorlunda ut. Då gäller det att finna bästa sättet att gå vidare. Ibland växer insikten fram under lång tid att det är tid för en ny start. Ibland kommer den både oväntat och överraskande.

Karriarprogram

Unik kan erbjuda en lösning som passar både medarbetare och arbetsgivare. I det vi kallar Karriärprogram erbjuder Unik möjlighet för både medarbetare och arbetsgivare att på ett värdigt sätt gå skilda vägar.  För medarbetaren innebär det möjligheter till en ny karriär samtidigt som arbetsgivaren agerar ansvarsfullt.

Möjligheten att få gå ett individanpassat Karriärprogram har getts till fler än ett hundratal personer det senaste decenniet. Av dessa har dryga 90 % fått nytt jobb eller med framgång startat eget företag under pågående program!

Det unika med Uniks Karriärprogram är att vi anställer medarbetaren. Längden på anställningen avgörs av antalet månader som arbetsgivaren erbjuder medarbetaren. Det unika är att alla på Unik, karriärutvecklare, rekryterare, företagsledning, säljare samt övrig personal, deltar aktivt i arbetet för att medarbetaren ska finna bästa lösningen.

Vi är stolta och glada att många tidigare deltagare håller kontakten med Unik långt efter att Karriärprogrammet är avslutat.  Vi vet av erfarenhet att man känner tacksamhet över möjligheten som givits.

Varför ska jag som arbetsgivare erbjuda medarbetaren ett Karriärprogram?

  • Det finns olika anledningar t ex rationaliseringar, personliga orsaker, organisatoriska förändringar, kompetensväxling, samarbetssvårigheter mm
  • Ett Karriärprogram är en respektfull och ansvarsfull lösning som uppskattas av medarbetaren, chefer och fackliga organisationer
  • Som arbetsgivare tar du tillsammans med medarbetaren ett beslut som möjliggör de bästa förutsättningarna för båda parter
  • Du stärker företagets varumärke genom att visa att du som arbetsgivare tar din del av ansvaret

Vad betyder ett Karriärprogram för mig som medarbetare?

  • Din arbetsgivare erbjuder dig professionellt stöd att hitta ditt nästa jobb
  • Du får möjlighet att gå in i en ny anställning utan ett glapp i ditt CV och med samma lön som i din senaste anställning
  • Du får en erfaren coach som blir din personliga rådgivare och som lotsar dig genom Karriärprogrammet
  • Du får tillgång till nätverk och möjligheter att finna ditt nästa arbete, de som annonseras och de som inte annonseras
  • Du blir anställd på Unik, där du får din arbetsplats och ett socialt sammanhang i våra lokaler. Som dina nya arbetskamrater är vi alla engagerade i din väg till nästa anställning

Ett Karriärprogram hos Unik Resurs är en vändpunkt. Det är en möjlighet att få perspektiv och vägledning av erfarna karriärutvecklare, samt verktyg och metoder för att möta nästa utmaning.

Handen på hjärtat, skulle inte alla behöva det någon gång under sitt arbetsliv?

Vill du veta med om vårt Karriärprogram?