Strategimöte mellan konsultchefer

Karriärprogram™

Karriärplanering med Unik Resurs
Det är viktigt att trivas på jobbet då vi spenderar mycket av vår tid där. Men ibland ser verkligheten annorlunda ut och detta kan vara ett tecken på att en förändring behövs. Ibland växer insikten att det är dags för en ny start fram under lång tid och ibland kommer den både oväntat och överraskande. Oavsett så gäller det att finna det bästa sättet att gå vidare. Vår tjänst Karriärprogram™ är en individanpassad karriärplanering som gynnar både medarbetare och arbetsgivare för att ni båda ska kunna skiljas åt på ett värdigt sätt.

Ett individanpassat karriärprogram™

Unik Resurs erbjuder en lösning som passar både medarbetare och arbetsgivare. I det vi kallar för Karriärprogram™ ger vi möjlighet för både medarbetare och arbetsgivare att på ett värdigt sätt gå skilda vägar. För medarbetaren innebär karriärplanering möjligheter till en ny karriär samtidigt som arbetsgivaren agerar ansvarsfullt vilket stärker deras branding.

Möjligheten att få gå ett individanpassat Karriärprogram™ har getts till fler än ett hundratal personer det senaste decenniet.

100% har fått nytt jobb eller med framgång startat eget företag under pågående karriärprogram™!

En unik karriärplanering

Under Uniks Karriärprogram™ anställer vi medarbetaren. Längden på anställningen avgörs av antalet månader som arbetsgivaren erbjuder medarbetaren. Alla på Unik – från karriärutvecklare och rekryterare till företagsledning – deltar aktivt i arbetet för att medarbetaren ska finna den bästa lösningen.

Vi är oerhört stolta över vårt Karriärprogram™ som ger medarbetare möjligheten till livs- och karriärplaneringen som kommer göra stor skillnad. Med ett jobb där man trivs kan man känna sig mer motiverad och göra ett bättre arbete, vilket stärker företaget. Många av de som tidigare deltagit i vår individanpassade karriärplanering håller kontakten med oss på Unik långt efter att programmet är avslutat och vi tycker att det är fantastiskt roligt med den feedback vi ofta får några månader efter avslutat program.

Det unika med Uniks Karriärprogram™ är att vi anställer medarbetaren

Kontakta oss för mer information

Varför ska du som arbetsgivare erbjuda medarbetaren ett Karriärprogram?

Det finns olika anledningar till att det är dags att skiljas med en medarbetare. Det kan till exempel bero på rationaliseringar, personliga orsaker, organisatoriska förändringar, kompetensväxling, samarbetssvårigheter med mera. Att erbjuda karriärplanering för de medarbetare som ska gå vidare kommer med flera fördelar för dig som arbetsgivare:

  • Ett Karriärprogram™ är en respektfull och ansvarsfull lösning som uppskattas av medarbetaren, chefer och fackliga organisationer.
  • Som arbetsgivare tar du tillsammans med medarbetaren ett beslut som möjliggör de bästa förutsättningarna för båda parter.
  • Du stärker företagets varumärke genom att visa att du som arbetsgivare tar din del av ansvaret.

Vad betyder Uniks Karriärprogram™ för dig som medarbetare?

Ett Karriärprogram™ hos Unik Resurs är en vändpunkt i livet. Det är en möjlighet att få perspektiv och vägledning av erfarna karriärutvecklare, samt de verktyg och metoder som behövs för att möta nästa utmaning i arbetslivet. Med vår karriärplanering får du bland annat följande:

  • Din arbetsgivare erbjuder dig professionellt stöd att hitta ditt nästa jobb.
  • Du får möjlighet att gå in i en ny anställning utan ett glapp i ditt CV och med samma lön som i din senaste anställning.
  • Du får en erfaren coach som blir din personliga rådgivare och som lotsar dig genom Karriärprogrammet.
  • Du får tillgång till nätverk och möjligheter att finna ditt nästa arbete, de som annonseras och de som inte annonseras.
  • Du blir anställd på Unik, där du får din arbetsplats och ett socialt sammanhang i våra lokaler. Som dina nya arbetskamrater är vi alla engagerade i din väg till nästa anställning.

Kontakta oss på Unik Resurs för mer information om vårt Karriärprogram™

Vill du veta mer om vårt individanpassade Karriärsprogram™ och hur vi kan hjälpa dig? Varmt välkommen att kontakta oss på Unik Resurs!