Hem Kunskapsbanken Söker du nytt jobb? 10 tips inför ditt arbetssökande

Söker du nytt jobb? 10 tips inför ditt arbetssökande

Att söka nytt jobb kan vara både tidskrävande och svårt men också givande och roligt. Oavsett om du söker nytt jobb för fullt eller om du enbart söker jobb då och då finns det ett flertal aspekter som kan vara värt att ta till sig.

Här följer 10 strategiska tips för effektivt arbetssökande:

Definiera dina karriärmål

För både den som överväger att byta jobb eller som är aktiv sökande är det avgörande att ägna tid åt en noggrann reflektion över sina framtida karriärmål. Inled processen genom att systematiskt analysera dina prioriteringar. Identifiera de arbetsuppgifter som du finner meningsfulla och som ger dig arbetsglädje. Dessa reflektioner är av högsta vikt då arbetslivet kräver en betydande tidsinvestering. Att söka och välja en arbetsplats som har potential att uppfylla dina karriärmål är därför en strategisk process som bör tillskrivas mer energi än ”första bästa” jobbet.

Utvärdera din kompetens

Innan du uppdaterar ditt CV bör du ägna tid åt att noga utvärdera din kompetens. Genom att systematiskt kartlägga din kompetens får du en fördjupad förståelse för hur dina kunskaper, färdigheter och erfarenheter kan bäst tillämpas.

Arbetsrelaterad kompetens: Reflektera över de kompetenser du har förvärvat från tidigare arbetsroller, såsom projektledning, budgetansvar, samordning, specialkunskaper inom specifika områden/projekt eller systemkunskaper.

Utbildning: Försäkra dig om att ditt CV inkluderar din utbildningsbakgrund, inklusive relevanta kurser och internutbildningar.

Personliga egenskaper och motivation: Sätt dig ned och överväg dina personliga egenskaper, styrkor och svagheter, och tänk på vilken typ av arbetsmiljö och företagskultur som bäst kompletterar dina förmågor.

Optimering av ditt CV

När du har klargjort dina karriärmål och noggrant utvärderat din kompetens, är det dags att uppdatera ditt CV. Om du identifierat flera olika jobbroller som intresserar dig, överväg att skapa flera anpassade versioner av ditt CV som framhäver de relevanta kompetenserna för varje specifik roll. Om osäkerheten råder, studera olika jobbannonser för att markera de efterfrågade kompetenserna.

Optimering av din LinkedIn-profil

Efter att ha uppdaterat ditt CV är det klokt att även se över din LinkedIn-profil. Många arbetsgivare och rekryteringsföretag använder LinkedIn som en primär källa för att identifiera kandidater. När du uppdaterar din profil, se till att den är detaljerad och innehåller beskrivningar av dina tidigare arbetsroller. Använd avsnittet ”Om” för att ge en kort sammanfattning och beskriva dina framtidsplaner. Under din aktiva jobbsökningsperiod, använd funktioner som visar att du är öppen för kontakt och ange dina kontaktuppgifter för enklare kommunikation med rekryterare och arbetsgivare.

Aktivt sökande efter lediga tjänster

Arbetssökande kan vara tidskrävande, och det är klokt att förbereda sig för att göra processen mindre stressig. När du har klargjort dina karriärmål, uppdaterat ditt CV och din LinkedIn-profil, är det dags att aktivt söka lediga tjänster som matchar dina intressen och kompetenser. Använd olika webbplatser och jobbsökningsportaler för att söka efter relevanta jobb och överväg att skapa bevakningar för att hålla dig uppdaterad om nya möjligheter.

Implementera en strukturerad arbetsprocess

För att effektivt hantera ditt arbetssökande, överväg att skapa en strukturerad metod. Ett användbart verktyg är att använda ett Excel-ark med följande kolumner:

  • Företag
  • Tjänstetitel
  • Beskrivning av arbetsuppgifter (om ansökningslänken inte längre är tillgänglig)
  • Ansvarig rekryterare och kontaktinformation
  • Ansökningslänk
  • Sista ansökningsdatum
  • Datum för inskickad ansökan
  • Respons (avslag eller kallelse till intervju)
  • Övriga kommentarer

Denna strukturerade approach hjälper dig att hålla reda på vilka jobb du har sökt, vilka svar du har fått och vilka ansökningar som fortfarande är öppna.

Hantera dina referenser

Överväg noggrant vilka personer du kan ange som referenser vid en eventuell intervju och säkerställ att de är villiga att agera som referenser när så krävs. Om du blir kallad till en intervju och ombedd att lämna referenser, se till att du meddelar dina referenser om den specifika tjänsten du söker och att de kan förvänta sig att bli kontaktade inom kort.

Forska om företag som väcker intresse

Ta dig tid att utforska företag i din närhet som potentiellt kan erbjuda jobb som är relevanta för dina karriärmål. Följ deras aktiviteter på sociala medieplattformar eller prenumerera på deras nyhetsbrev eftersom jobbannonser ofta publiceras på dessa kanaler.

Skicka spontana ansökningar

Många jobbtillfällen (i privata sektorn) tillsätts utan att offentliga annonser publiceras. Därför kan det vara värdefullt att identifiera företag som du är intresserad av och skicka spontanansökningar direkt till avdelningschefer, HR-avdelningen eller andra relevanta personer baserat på ditt CV. I mindre företag kan HR-avdelning saknas, och i sådana fall är det ofta de individuella cheferna som hanterar rekryteringen.

Skapa nätverk med rekryteringsföretag

Utöver att skicka spontanansökningar till olika företag, är det också fördelaktigt att etablera kontakter med rekryterings- och bemanningsföretag som specialiserar sig på att tillsätta liknande roller som du söker. Genom att besöka deras webbplatser och lära dig mer om vilka typer av tjänster de vanligtvis hanterar, kan du registrera dig i databaser för företag som rekryterar den typ av roller du söker. Rekryteringsföretag är ofta proaktiva  i att matcha kandidater med passande tjänster, och de kan aktivt söka efter profiler i deras databaser  som matchar de positioner de rekryterar för.

Vi önskar dig stort lycka till i ditt arbetssökande!