Hem Kunskapsbanken Välj rätt rekryteringsföretag för en framgångsrik rekrytering

Välj rätt rekryteringsföretag för en framgångsrik rekrytering

Vilket rekryteringsföretag är bäst för ditt företag?

Att välja rätt rekryteringsföretag kan vara avgörande för att säkerställa en framgångsrik rekryteringsprocess. Valet av rekryteringspartner är inte helt lätt. Det finns många olika aktörer på marknaden, och även om vi i grunden arbetar med liknande uppgifter skiljer sig de olika företagen och deras erbjudande åt. En rekryteringspartner är inte nödvändigtvis bäst på allt. Vi har alla våra olika styrkor och det gäller för dig som ska rekrytera att hitta rätt partner för er, och för just den här rekryteringen. Vi har många kunder som samarbetar med oss i vissa rekryterar, och med andra rekryteringsföretag i andra typer av rekryteringar.

Här är några faktorer att överväga för att göra det rätta valet:

Specialisering inom din bransch

Vissa rekryteringsföretag är specialiserade inom specifika branscher eller yrkesområden. Att välja ett företag som har erfarenhet och kunskap inom din bransch kan vara fördelaktigt då de har en förståelse för dina behov och kan dra nytta av sitt etablerade nätverk.

Kundnöjdhet och rykte

Ta reda på vad tidigare kunder säger om företaget. Läs recensioner och begär referenser för att få en uppfattning om deras tidigare prestationer.

Evidens- och kompetensbaserad rekrytering

En effektiv rekryteringsprocess fokuserar på att matcha kandidaternas kompetens med kravprofilen för tjänsten. Välj ett rekryteringsföretag som använder en evidensbaserad metodik för att säkerställa att du får de mest lämpliga kandidaterna för din organisation.

Varumärkesrepresentativitet

Varje interaktion med kandidater representerar ditt företags varumärke. Välj ett rekryteringsföretag som förstår och kan kommunicera ditt företags värderingar och kultur på ett tydligt och rättvist sätt för att skapa en positiv kandidatupplevelse.

Kostnad

Priserna för rekryteringstjänster kan variera beroende på olika faktorer, inklusive tjänstens omfattning och företagets rykte. Utvärdera kostnaderna och se till att det överensstämmer med den förväntade kvaliteten och värdet på tjänsten.

All kandidatkontakt speglar ert varumärke

Det är viktigt att komma ihåg att varje interaktion med kandidater, oavsett om de blir anställda eller inte, speglar ert företags varumärke. En positiv och professionell kandidatupplevelse kan stärka ert rykte och attrahera talangfulla kandidater även i framtiden. Vid motsatt upplevelse kan det på sikt bränna era broar med relevanta kandidater. När ni väljer ett rekryteringsföretag är det viktigt att försäkra er om att de förstår vikten av att vårda era kandidater och kommunicera på ett sätt som är förenligt med ert varumärkes identitet och värderingar. Det är viktigt att komma ihåg att rekryteringsföretaget är en förlängning av er verksamhet under rekryteringens gång.

Jessica Sjösteen arbetar som Rekryteringskonsult

Rekrytera med oss på Unik

Vi hjälper er med rekrytering och konsulttillsättningar av chefer, specialister och tjänstemän.

Kontakta oss

Kompetensbaserad rekryteringsprocess för rätt matchning

En kompetensbaserad rekryteringsprocess fokuserar på att bedöma kandidaternas faktiska kompetens och potential för att matcha de specifika kraven i tjänsten. Istället för att bara bedöma utifrån likheter eller personliga preferenser, använder sig rekryteringsföretaget av objektiva bedömningsmetoder för att säkerställa att de bästa kandidaterna väljs ut. Detta leder till en mer träffsäker matchning mellan kandidaternas kompetens och organisationens behov.

Genom att använda en kompetensbaserad rekryteringsprocess kan ni öka chanserna att hitta de mest lämpliga och kvalificerade kandidaterna för er organisation. Det handlar inte bara om att bedöma kandidaternas erfarenhet och färdigheter, utan också deras potential att växa och bidra till företagets framgång på lång sikt.

Därför kostar rekryteringsprocesser så olika mycket

Kostnaden för rekryteringsprocesser kan variera betydligt beroende på olika faktorer. Det kan inkludera tjänstens svårighetsgrad, antalet rekryteringssteg, omfattningen av rekryteringsprocessen och det valda rekryteringsföretagets rykte och erfarenhet.

När man jämför priser mellan olika rekryteringsföretag är det viktigt att inte bara titta på kostnaden utan också på värdet och kvaliteten på tjänsten. Ett högre pris kan vara motiverat om företaget erbjuder en mer omfattande och skräddarsydd rekryteringsprocess, har ett starkt nätverk av kandidater eller har specialiserat sig inom er bransch.

Det är också viktigt att överväga den potentiella kostnaden av en misslyckad rekrytering, som kan innebära att man behöver genomföra processen på nytt och förlora tid, pengar och produktivitet. En kvalitativ rekryteringsprocess kan bidra till att minimera risken för misslyckade anställningar och därmed minska kostnaderna på lång sikt.

Garantirekrytering – Extra trygghet i rekryteringsprocessen

En annan fördel att överväga är garantirekryteringstjänster som erbjuds av vissa rekryteringsföretag. Med denna tjänst får ni en längre garantitid för den nyanställda medarbetaren. Det innebär att om personen skulle avsluta sin anställning inom den överenskomna garantiperioden, kommer rekryteringsföretaget att genomföra en ny rekryteringsprocess utan extra kostnad för er.

Garantirekrytering ger er en extra trygghet och försäkran om att ni får rätt person på plats och att rekryteringsprocessen är hållbar på lång sikt. Det visar också rekryteringsföretagets engagemang och förtroende för sina rekryteringar, vilket är viktigt att ha i åtanke när ni väljer er rekryteringspartner.

Infografik 0,5% Garantirekryteringar

Färre än 0,5% garantiärenden

För oss är en kvalitativ rekryteringsprocess otroligt viktig, och vi är väldigt stolta över, under minst 2 års sikt, att ha färre än 0,5% garantiärenden. Med oss rekryterar ni säkert. 

Varför välja Unik Resurs som rekryteringspartner

Unik Resurs är ett erfaret och pålitligt rekryteringsföretag som kan vara er idealiska rekryteringspartner. Med vår omfattande erfarenhet inom rekrytering och personaluthyrning har vi på Unik byggt upp ett starkt rykte och ett brett nätverk av kandidater inom olika branscher.

När ni väljer Unik Resurs kan ni förvänta er en kompetensbaserad rekryteringsprocess som säkerställer att ni får de mest lämpliga kandidaterna för era behov. Genom att vara specialiserade inom olika branscher och ha djupgående kunskap om yrkesroller och konkurrensen inom dessa, kan Unik Resurs identifiera och attrahera de bästa kandidaterna för just er organisation. Läs mer om våra referenser och vilken typ av uppdrag vi oftast tillsätter.

Vi kommer att vara en stark företrädare för ert varumärke under hela rekryteringsprocessen. Vi förstår vikten av att skapa en positiv kandidatupplevelse och kommunicera på ett sätt som speglar era värderingar och företagskultur. Genom att ta hand om varje kandidat på ett professionellt och respektfullt sätt, kommer vi att bidra till att stärka ert varumärke och locka talangfulla kandidater till er organisation.

Har ni ett rekryteringsbehov eller vill veta mer om hur vi arbetar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort.