Konsultchefer diskuterar strategi med hjälp av en strategitalva

Unik CSR

På Unik ser vi vårt CSR som en del i ett hållbart företagande och vi är stolta över det arbete som görs. Vi har under många år arbetat aktivt med att stödja olika organisationer och personer, och vill att fler omkring oss också bidrar genom att ta ansvar. Därför kommunicerar vi vårt hållbara företagande i olika forum, exempelvis sociala medier.

Hem Hem Om Unik Unik CSR-arbete

Unik ser att vi på ett övergripande plan tar ansvar genom att:

 1. Bedriva en hållbar och lönsam verksamhet som utvecklar våra kunders verksamhet, anställer många personer och bidrar med mycket skatt till vårt samhälle.
 2. Leva vår passion och därmed bidra till ett bättre arbetsliv för våra Kundidater™.
 3. Bedriva hållbar kompetensförsörjning genom en hög grad av ”recyclade” kandidater samt skapa en ökad integration och jämlikhet med inkluderande och icke-diskriminerande urvalsprocesser.
 4. Vara klimatpositiva genom att arbeta för att minska vårt ”foot-print” (fokus på digital teknik för att minska resandet) samt där så inte är gjort ännu klimatkompensera samtliga våra resor, ställa miljö- och livscykelkrav på våra leverantörer.

På ett lokalt/regionalt plan genomför vi CSR-insatser mer projektbaserat genom att skänka pengar till välgörenhet i olika former samt bidra med pro-bono leveranser där vi ser att vår kompetens kan komma till bättre nytta än pengar i form av sponsring eller gåvor.

Vi strävar efter att våra CSR-insatser där vi bidrar med pengar ska ha en märkbar påverkan, skapa engagemang internt i Unik samt stärka vårt varumärke i Kundidatens™ ögon.

Klimatpositiva

Unik är en del av vår omvärld och den verksamhet vi bedriver lämnar ett ”klimat foot-print” som påverkar vår gemensamma framtid.

Vi är en tjänsteproducerande konsultverksamhet, vilket innebär att vår påverkan kopplat till vår direkta verksamhet är förhållandevis mindre jämfört med exempelvis det stora flertalet av våra kunder som väljer att nyttja vår kompetens.

Vår indirekta påverkan kan dock vara långt mycket större för vår omvärld – dvs om vi har förmågan och viljan att föregå med gott exempel, bidra med kunskap och engagemang samt ta ett större ansvar än många andra, så kan vi på så vis bidra oproportionerligt bra – Alltid Bättre!

Vår målsättning är att vara klimatpositiva i hela vår verksamhet – dvs hela vägen ut till att våra tjänster har levererats och våra konsulter har tagit sig till sin huvudsakliga arbetsplats. Vi uppnår denna målsättning genom att minska vår direkta påverkan samt klimatkompensera den del som ännu ej har eliminerats.

 1. Den största direkta påverkan vi har på klimatet är våra resor – för att minimera denna påverkan jobbar vi med att
 2. Ha en hög andel digitala möten och arbeta för att stora delar av vår leverans kan ske genom digitala processer.
 3. Ha en hög andel recyclade kandidater i konsultledet (dvs minska behovet av resekrävande möten).
 4. Minska påverkan från våra egna resor genom att styra val av fordon.
 5. Klimatkompensera 7500 mil direkt i samband med inköp av nytt fordon (dvs motsvarande så många mil en bil normalt går totalt 3 år).
 6. Den största indirekta påverkan vi har på klimatet är vår förmåga att kommunicera och sprida goda exempel – därför jobbar vi med att
 7. Genom Unik Academy erbjuda möjlighet till utbildning inom miljö/klimat samt skillnader mellan olika bränsleval.