Konsultchefer diskuterar strategi med hjälp av en strategitalva

Bemanning

Vi arbetar med bemanning och konsulttillsättningar på tjänstemannasidan för att stärka våra kunders befintliga organisationer. Vi hjälper er med bemanning av stab-, specialist- och chefer. Vi erbjuder konsulter inom bland annat ekonomi, administration, inköp, produktion, projektledning, teknik eller chefspositioner.

Hem Tjänster Bemanning

Bemanning och konsultlösningar används vid både tillfälliga och långsiktiga kompetensbehov

Behovet av medarbetare kan förändras snabbt och då kan bemanning vara ett bra alternativ. Bemanning innebär kort sagt att du kan hyra personal och kompetens när det behövs tillfällig stöttning i verksamheten. Det kan exempelvis vara vid tillfälliga arbetstoppar, vid oplanerad frånvaro, föräldraledigheter eller när det framtida arbetsbehovet är osäkert. Konsulten är anställd hos bemanningsföretaget och hyrs sedan ut på uppdrag till företag. Unik Resurs är ett konsultföretag som erbjuder bland annat interimskonsult och hyrrekrytering samt många flera tjänster inom både bemanning och rekrytering. Oavsett vad hjälper vi er med personalförsörjning i alla situationer.

 • Vill ni få hjälp med bemanning?

  Kontakt oss
Utvecklingsmöte med Unik Resurs VD

Auktoriserat bemanningsföretag

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och har såväl månadslön, kollektivavtal, pensionsavtal och relevanta försäkringar för våra medarbetare. Dessutom erbjuder vi betald kompetensutveckling till våra bemanningskonsulter och möjlighet att delta i vårt lokalt förankrade CSR-arbete.

Vad är bemanning?

Bemanning är ett samlingsnamn för att hyra personal. Med detta menas att en verksamhet tillfälligt hyr in personal eller specifik kompetens. Detta är en flexibel lösning både för arbetsgivare och den anställda konsulten. Bemanning innebär att företag snabbt kan fylla ett personalbehov utan att behöva rekrytera helt ny personal själva. 

Vad är ett bemanningsföretag?

Ett bemanningsföretag är företaget där en konsult är anställd, men konsulten jobbar ute på uppdrag hos andra företag. Bemanningsföretaget bär allt ansvar för exempelvis lön, semester och så vidare och är även ansvarig för att hitta uppdrag för konsulten. Unik Resurs är ett bemanningsföretag som har lång erfarenhet av just bemanning och att arbeta med konsulter.

Vad kostar bemanning?

Vad bemanning kostar beror på flera olika faktorer, exempelvis vilken kompetens ni söker och hur länge ni vill hyra. Ha ni ett kortsiktigt behov av personal eller är osäker på rollen så är det vanligen billigare att hyra bemanning i jämförelse med att rekrytera.

I ett konsultarvode ingår kostnader så som arbetsgivaravgifter, semester, sjuklön, pensioner, friskvård, företagshälsovård osv. Ni betalar enbart för konsultens arbetade timmar. Vid frågor eller funderingar angående timarvode, välkommen att kontakta oss.

 • Kan vi ta över konsulten i anställning?

  Ja, i de fall en hyrrekrytering överenskoms så kan ni, om det känns rätt för såväl er som konsulten, själva anställa efter vanligtvis sex månaders uppdrag. Vill ni ta över konsulten innan dessa arbetade timmar är avklarade kommer en rekryteringsarvode tas ut. Om ni från början har en intention om att ta över konsulten benämns detta som en hyrrekrytering.

  För oss är kompetensförsörjning och rätt person på rätt plats det som är viktigast. Om det innebär att både ni och vår konsult båda vill ingå i en anställning hos kund är det för vår del inget vi kommer stå i vägen för utan snarare något vi firar! Det är ju vårt sätt att bidra till våra Kundidaters™ utveckling och framgång!

 • Om det inte funkar och jag vill säga upp en konsult – vad händer då?

  Det första du gör är att ta en dialog med Unik Resurs så att gemensamt kan få en förståelse för vad som inte fungerar och om du därefter ser att den bästa lösningen är att avbryta konsultinhyrningen så gör du det i enlighet med uppsägningsvillkoren i inhyrningskontraktet (typiskt en månad när det gäller tjänstemannakonsulter).

  Unik Resurs ansvarar såväl innan som efter för vår medarbetares (konsultens) anställningsvillkor och jobbar aktivt för att de ska få ett annat uppdrag så snart möjligt.

 • Kompetensutveckling hos konsulten

  För oss på Unik Resurs är kompetensutveckling viktigt. Om konsulten varit anställd längre än 9 månader erbjuder vi betald kompetensutveckling för att inte riskera att våra medarbetare missar dessa möjligheter för att de arbetar inom bemanning.

Rekryteringsteam som går igenom kompetenskort inför kravprofil

På Unik Resurs erbjuder vi både rekrytering och bemanning och kan hjälpa dig lista ut vilken lösning som är bäst för er. Kontakta oss så går vi igenom era behov och tar fram en kravprofil för att hitta era nästa medarbetare.

Behöver ni stöd inom bemanning?