fbpx

7 kontor från

Stockholm till Karlskrona

Uniks kunder

85/15 privata och offentliga kunder

Bemanning

Vi arbetar med bemanning och konsulttillsättningar på tjänstemannasidan för att stärka våra kunders befintliga organisationer. Vi hjälper er med bemanning av stab-, specialist- och chefer. Vi erbjuder konsulter inom bland annat ekonomi, administration, inköp, produktion, projektledning, teknik eller chefspositioner.

Hem Tjänster Bemanning

Bemanning och konsultlösningar används vid både tillfälliga och långsiktiga kompetensbehov.

Behovet av medarbetare kan förändras snabbt och då kan bemanning vara ett bra alternativ. Ett bemannings- och konsultbehov kan vara både tillfälliga som vid exempelvis sjukskrivningar, föräldraledigheter eller vid tillfälliga projekt eller produktionstoppar, eller långsiktiga som vid anställningsstopp eller i en hyrrekrytering. Oavsett vad hjälper vi er med personalförsörjning i alla situationer.

  • Behöver ni hyra en konsult?

    Kontakt oss

Auktoriserat bemanningsföretag

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och har såväl månadslön, kollektivavtal, pensionsavtal och relevanta försäkringar för våra medarbetare. Dessutom erbjuder vi betald kompetensutveckling till våra bemanningskonsulter och möjlighet att delta i vårt lokalt förankrade CSR-arbete.

Bemanningsprocessen

I våra bemanningsprocesser går alla kandidater igenom en gedigen rekryteringsprocess. Läs mer om vår rekryteringsprocess. Det som skiljer en ”vanlig” rekryteringsprocess från en konsultrekrytering är egentligen bara att anställningen för den vinnande kandidaten sker inom Unik Resurs.  Samma gedigna urval sker för att säkerställa att kunden får rätt kandidat för uppdraget och att uppdraget är rätt för kandidaten.

 

Vanliga frågor kring bemanning:

Vad kostar en konsult?

Kostnaden för en bemanning varierar beroende på uppdrag och kompetens. I ett konsultarvode ingår kostnader så som arbetsgivaravgifter, semester, sjuklön, pensioner, friskvård, företagshälsovård osv.

Ni betalar enbart för konsultens arbetade timmar. Vid frågor eller funderingar angående timarvode, välkommen att kontakta oss.

 

Hur lång tid tar det att anställa en konsult?

Vi inleder bemanningsprocessen med en kravprofil för att ta reda på vad det ni behöver. Tiden från att vi får in förfrågan till att vi presenterar kandidater varierar beroende på uppdrag. En nyckel till vår förmåga att leverera är att vi har en gedigen koll på kandidatmarknaden och har gjort vår hemläxa innan behovet uppstår. Därför är det vanligt att leverans av kandidater sker snabbt efter att behovet uppstått och kravprofilen är tagen.

 

Kan vi ta över en konsult i anställning?

Ja, i de fall en hyrrekrytering överenskoms så kan ni, om det känns rätt för såväl er som konsulten, själva anställa efter vanligtvis sex månaders uppdra . Vill ni ta över konsulten innan dessa arbetade timmar är avklarade kommer en rekryteringsavgift tas ut. Om ni har en intention om att ta över konsulten benämns detta som en hyrrekrytering.

För oss är kompetensförsörjning och rätt person på rätt plats det som är viktigast. Om det innebär att både ni och vår konsult båda vill ingå i en anställning hos kund är det för vår del inget vi kommer stå i vägen för utan snarare något vi firar! Det är ju vårt sätt att bidra till våra Kundidaters™ utveckling och framgång!

 

Om det inte funkar och jag vill säga upp en konsult – vad händer då?

Det första du gör är att ta en dialog med Unik Resurs så att gemensamt kan få en förståelse för vad som inte fungerar och om du därefter ser att den bästa lösningen är att avbryta konsultinhyrningen så gör du det i enlighet med uppsägningsvillkoren i inhyrningskontraktet (typiskt en månad när det gäller tjänstemannakonsulter).

Unik Resurs ansvarar såväl innan som efter för vår medarbetares (konsultens) anställningsvillkor och jobbar aktivt för att de ska få ett annat uppdrag så snart möjligt.

 

Kompetensutveckling hos konsulten

För oss på Unik Resurs är kompetensutveckling viktigt. Om konsulten varit anställd längre än 9 månader erbjuder vi betald kompetensutveckling för att inte riskera att våra medarbetare missar dessa möjligheter för att de arbetar inom bemanning.

 

Rebecca Wikström, Konsultchef & Affärsutvecklare

Det bästa i mitt arbete som konsultchef är att få samarbeta med både stora som små bolag inom branschen, vilket innebär en stor variation på bemanningsuppdrag. Samtidigt får jag följa så många olika människors individuella resa i karriären. Att få coacha och utvecklas till att tillsammans alltid bli bättre - Det är häftigt!

Behöver ni stöd inom bemanning?