Hem Kunskapsbanken Interimkonsult med förändringsledning som specialitet

Interimkonsult med förändringsledning som specialitet

I rekryterings- och konsultbranschen möter vi många fascinerande profiler, och en av dem är Peder Johannisson, en interimkonsult med en imponerande bakgrund inom förändringsledning och ledarskap. Peders resa inom interim började redan under hans 20 år på Ericsson och idag driver han Cavini Management som vi på Unik samarbetar med.

Peder Johannisson Interimkonsult förändringsledning

En intervju med Peder Johannisson, Cavini Management.

Peder beskriver hur han som interimkonsult hanterar komplexa och utmanande affärsproblem genom att konkretisera och dela upp dem i hanterbara delar. Det inkluderar att identifiera och adressera kritiska punkter i verksamheten, samt att utforma och implementera strategier för förändring och förbättring. Det handlar om att snabbt ta sig an ledande roller, utöva effektivt ledarskap, genomföra kritiska förändringsprocesser och balansera kortsiktiga och långsiktiga mål. "Att vara interimkonsult handlar om att snabbt skapa värde och effektivt navigera genom förändring," sammanfattar Peder.

Foto: Hugo Gyllensten

Interimkonsult för att inte tappa fart i en övergångsperiod

Peders senaste interimuppdrag var för att stärka upp bolaget under pågående rekryteringsprocess när VD adderade en internationell roll i sitt ansvar inom organisationen. Peder beskrev sin främsta uppgift som ”att säkerställa att vi inte tappade fart” och i sin roll som interim vice VD och COO tog Peder ett omfattande ansvar för att leda bolaget operativt.

Framgångsfaktorerna i Peders uppdrag var flera. En viktig del var hans förmåga att snabbt förstå och anpassa sig till företagets behov och mål. Han betonar vikten av att förstå företagsledningens strategi och förväntningar. Peder lyckades inte bara leverera på uppdragsgivarens direktiv utan också identifiera och agera på ytterligare behov inom organisationen.

Peders ledarskap präglas av hans förmåga att engagera och mobilisera sina medarbetare och chefskollegor att arbeta mot gemensamma mål. Han understryker betydelsen av att skapa en gemensam syn inom företaget: ”Det är alltid avgörande att säkerställa gemensam syn på mål och riktning i ett bolag. Det gäller inte bara interim-ledarskap, det är avgörande i vilket ledarskap som helst”. Denna balans mellan att uppnå omedelbara resultat och att samtidigt ha ett långsiktigt perspektiv på företagets utveckling var central i framgången för i det senaste uppdraget under Peders ledning.

Interimuppdrag kräver förståelse för organisationen

”Du är chef från första dagen,” säger Peder, vilket understryker interimkonsultens roll i att omedelbart ta sig an och effektivt hantera nya uppdrag. Han betonar vikten av att snabbt få en klar bild av vad organisationen, ägaren, styrelsen eller VD:n ser som prioriterade mål och utmaningar. Hans angreppssätt innebär att noggrant analysera den nuvarande situationen i företaget och att samarbeta med teamet för att skapa en gemensam förståelse och riktning.

Interimkonsulter måste balansera behovet av att uppnå snabba resultat med organisationens långsiktiga mål. ”Det är en balansakt mellan att leverera omedelbara resultat och att säkerställa att organisationen är rustad för framtiden,” förklarar Peder.

Peder beskriver också att det är viktigt att vara öppensinnad och inte bara fokusera på de uppgifter som direkt framhållits av uppdragsgivaren, utan att vara uppmärksam på andra potentiella områden som kan behöva förbättras eller adresseras. Detta kan innebära att han ser ytterligare saker som kanske inte uppdragsgivaren initialt har betonat men som kan behövas för att förflytta organisationen dit bolaget behöver vara.

Det är människorna som förflyttar bolaget

”Kulturen sitter inte i väggarna eller i de medarbetare som lämnat oss! Det är vi människor som är i bolaget idag som lever och bär med oss kulturen. Både i vårt beteende och interaktion med varandra”, säger Peder. Utifrån vår intervju med Peder framgår det tydligt att han anser personalen och deras engagemang är avgörande för framgången i en förändringsresa inom en organisation. Han förtydligar med att ”det är människorna i bolaget och dess omgivning som förflyttar bolagets prestation”.

Genom att engagera personalen och få dem ombord på förändringsresan, kan man enligt Peder skapa en kraftfull dynamik som leder till bättre resultat. Han ser värdet i att förstå varje individs roll och bidrag till helheten, vilket är avgörande för att uppnå en framgångsrik transformation inom företaget. Detta innebär ofta att hantera både individuella och gruppdynamiska aspekter inom organisationen som en del av interimuppdraget.

Samarbete mellan Unik Resurs och underkonsulter

”Att arbeta med Unik Resurs har gett mig tillgång till ett bredare spektrum av uppdrag och möjligheter”, säger Peder. Han betonar vikten av Unik Resurs nätverk och expertis i att matcha rätt konsult med rätt uppdrag. ”De förstår mina styrkor och hur dessa kan tillföra värde till deras klienter, vilket gör varje uppdrag mer effektivt och målinriktat.”

För oss på Unik Resurs är samarbetet med interimkonsulter otroligt viktigt. Vi samarbetar med ett flertal interimkonsulter för att kunna erbjuda våra kunder kompetens med en dokumenterad erfarenhet, bred expertis och en kort startsträcka.

Unik Resurs spelar viktigt roll i interimkonsulter som Peders arbete genom att erbjuda stöd och resurser som möjliggör en smidig övergång till nya uppdrag. ”De är inte bara en länk mellan mig och klienterna, utan också en värdefull rådgivare och stöd i mitt arbete, särskilt i den initiala fasen”, förklarar Peder. Denna typ av samarbete är avgörande i en värld där snabba förändringar och anpassningsförmåga är nyckeln till framgång.