Uniks Konsultportal

Välkommen till Uniks Konsultportal! Här hittar du länkar till både tidrapportering och lönesystem.

Hem Tjänster

Tidrapportering - Anställd konsult

I Milient Bemanning rapporterar du avvikelser från ditt ordinarie arbetsschema såsom sjukfrånvaro, semester eller annan frånvaro samt ev. utökad eller minskad arbetstid per dag.

Tidrapportering & Fakturering - Underkonsult

I Milient Tid & Projekt rapporterar du som är underkonsult din arbetstid och andra poster som du avser inkludera i din fakturera till Unik.

Lönespecfikationer

I Flex HRM hittar du dina lönespecar och här ansvarar du även för att ändra personuppgifter såsom ny adress, ett nytt telefonnummer, nytt efternamn, etc.

Uniks infotavla

Allmän information - bland annat våra policys, introduktion, CSR och utbildningslänkar till Unik Academy.

Behöver du hjälp?

Kontakta din konsultchef. Kontaktuppgifter hittar du under respektive kontor!