Rekrytera med Unik Resurs

Inom rekrytering och executive search hittar, attraherar och matchar vi tjänstemän, specialister och chefer till nyckelbefattningar hos våra kunder. Varje uppdrag är unikt och behandlas så. Vår erfarenhet från över 200 kvalificerade rekryteringsuppdrag per år hjälper oss anpassa varje process och samtidigt dra nytta av tidigare arbete.

Hem Tjänster Rekrytering

Huruvida ett uppdrag sker genom en annonserad rekrytering eller en executive search bestäms av förutsättningarna i varje uppdrag. Det är en stor andel uppdrag som sker genom en kombination av annonserad rekrytering och executive search där vi ofta också stärker upp med vår egenutvecklade riktade digitala marknadsföring. Helheten ökar inflödet av relevanta kandidater och kortar rekryteringstiden.

Våra kandidatnätverk är omfattande och vår räckvidd är extremt stark nationellt, men också internationellt. Vårt upptagningsområde för rekryteringsuppdrag är primärt Sverige och Norden, men uppdrag utanför detta förekommer också. Vår starka förankring lokalt är en grund utifrån vilken vi följer våra kunder internationellt.

Infografik 0,5% Garantirekryteringar

Färre än 0,5% garantirekryteringar

Med över 400 genomföra rekryteringar de senaste två åren är vi stolta över att vi har haft färre än 0,5% garantirekryteringar! För er som undrar vad garantirekrytering innebär, så handlar det i grunden om när en kandidat säger upp sig eller får sluta inom sex månader från anställningens start. Det gäller när avslutet beror på orsaker som Unik skulle kunnat förutse och upptäcka under rekryteringsprocessen. Kontakta oss för avtalsdefinitionen.

Rekrytering med Executive search

I Executive search nyttjar vi vår förståelse för varje uppdrag då vi aktivt söker upp och säljer in tjänsten till lämpliga kandidater. Vi är skickliga i de digitala medierna, men också i den personliga kontakten med varje kandidat som kan förvänta sig god kunskap och förmåga att resonera om tjänsten när vi ringer dem – något som är helt avgörande för vår förmåga att lösa uppdrag där andra misslyckats. Vår kund får en god insyn i arbetet utan att vi riskerar kandidaternas konfidentialitet, vilket inte alltid är vanligt inom Executive search.

Second Opinion i Er rekryteringsprocess

I second opinion driver du som kund större delen av rekryteringsarbetet. En Second Opinion används i slutet av er egen process vid interna eller externa rekryteringar i syfte att stärka faktagrunden inför valet av kandidat. Vi ger dig stöd i att avgöra om kandidaterna du funderar på att anställa lever upp till de krav och förväntningar som rollen innebär.

Medarbetare i möte angående rekrytering och ledarskap

Vill du prata rekrytering?

Kontakta oss för att få mer information om vår rekryteringsprocess samt ett kostnadsförslag baserat på ditt behov.

Kontakta oss

Unik rekryteringsföretag

Vi finns med dig genom hela rekryteringen. En rekrytering, med eller utan Executive search, består av flera olika steg. Från behov och kravprofil till beslut och onboarding. På Unik Resurs genomför vi över 200 kvalificerade rekryteringsuppdrag per år (huvudsakligen i Sverige) och finns med dig genom hela processen.

Hos Unik arbetar vi i team. Det gör att vår kund alltid har mer engagemang och tid från oss i rekryteringsuppdraget och att vi kan lägga den kraft som krävs i till exempel executive search som gör att vi lyckas där andra misslyckas. Självklart underlättar våra kandidatnätverk och starka lokala och regionala förankring, men i grund och botten finns inga genvägar till en bra Executive search. Den bygger alltid på god uppdragsförståelse tillsammans med hårt arbete för att attrahera rätt kandidater till varje uppdrag.

Uniks Rekryteringsprocess

Vi på Unik är experter på att rekrytera rätt kandidater som gör riktig skillnad för din verksamhet. En rekryteringsprocess tar normalt 3-8 veckor beroende på roll. Nedan ger vi dig en bild av flödet i en rekrytering med oss på Unik.

Behöver ni hjälp er er rekryteringsprocess?

En närvarande och engagerad rekryterare. Ställde fördjupade frågor och var intresserad av den ”lilla extra”. En tia av tio möjliga! Kändes bekväm med samtalet!

Kandidat

Snabb återkoppling och tydlig information. Sakliga intervjufrågor och ett vänligt bemötande.

Kandidat

Det var en avslappnad atmosfär där er personal upplevdes verkligen söka svar på ett väldigt bra sätt genom att vända och vrida på frågor och svar👍

Kandidat