fbpx

7 kontor från

Stockholm till Karlskrona

Uniks kunder

85/15 privata och offentliga kunder

Årets rekryteringsföretag

Rekrytera med Unik Resurs

Inom rekrytering och executive search hittar, attraherar och matchar vi tjänstemän, specialister och chefer till nyckelbefattningar hos våra kunder. Varje uppdrag är unikt och behandlas så. Vår erfarenhet från över 200 kvalificerade rekryteringsuppdrag per år hjälper oss anpassa varje process och samtidigt dra nytta av tidigare arbete.

Hem Tjänster Rekrytering

Uniks rekryteringsprocess

Vi finns med dig genom hela rekryteringen. En rekrytering, med eller utan Executive search, består av flera olika steg. Från behov och kravprofil till beslut och onboarding. På Unik Resurs genomför vi över 200 kvalificerade rekryteringsuppdrag per år (huvudsakligen i Sverige) och finns med dig genom hela processen.

Hos Unik arbetar vi i team. Det gör att vår kund alltid har mer engagemang och tid från oss i rekryteringsuppdraget och att vi kan lägga den kraft som krävs i till exempel executive search som gör att vi lyckas där andra misslyckas. Självklart underlättar våra kandidatnätverk och starka lokala och regionala förankring, men i grund och botten finns inga genvägar till en bra Executive search. Den bygger alltid på god uppdragsförståelse tillsammans med hårt arbete för att attrahera rätt kandidater till varje uppdrag.

Vill du prata rekrytering?

Kontakta oss för att få mer information om vår rekryteringsprocess samt ett kostnadsförslag baserat på ditt behov.

Huruvida ett uppdrag sker genom en annonserad rekrytering eller en executive search bestäms av förutsättningarna i varje uppdrag. Det är en stor andel uppdrag som sker genom en kombination av annonserad rekrytering och executive search där vi ofta också stärker upp med vår egenutvecklade riktade digitala marknadsföring. Helheten ökar inflödet av relevanta kandidater och kortar rekryteringstiden.

Våra kandidatnätverk är omfattande och vår räckvidd är extremt stark nationellt, men också internationellt. Vårt upptagningsområde för rekryteringsuppdrag är primärt Sverige och Norden, men uppdrag utanför detta förekommer också. Vår starka förankring lokalt är en grund utifrån vilken vi följer våra kunder internationellt.

 • Vill du veta mer eller få ett kostnadförslag?

  Kontakta oss
Executive Search

Rekrytering med Executive search

I Executive search nyttjar vi vår förståelse för varje uppdrag då vi aktivt söker upp och säljer in tjänsten till lämpliga kandidater. Vi är skickliga i de digitala medierna, men också i den personliga kontakten med varje kandidat som kan förvänta sig god kunskap och förmåga att resonera om tjänsten när vi ringer dem - något som är helt avgörande för vår förmåga att lösa uppdrag där andra misslyckats. Vår kund får en god insyn i arbetet utan att vi riskerar kandidaternas konfidentialitet, vilket inte alltid är vanligt inom Executive search.

Second Opinion i Er rekryteringsprocess

I second opinion driver du som kund större delen av rekryteringsarbetet. En Second Opinion används i slutet av er egen process vid interna eller externa rekryteringar i syfte att stärka faktagrunden inför valet av kandidat. Vi ger dig stöd i att avgöra om kandidaterna du funderar på att anställa lever upp till de krav och förväntningar som rollen innebär.

Uniks Rekryteringsprocess

Vi på Unik är experter på att rekrytera rätt kandidater som gör riktig skillnad för din verksamhet. En rekryteringsprocess tar normalt 3-8 veckor beroende på roll. Nedan ger vi dig en bild av flödet i en rekrytering med oss på Unik.

 • Behovet

  När du står inför en situation där du behöver rekrytera bör du reflektera över vad orsaken till rekryteringen är och hur långsiktigt behovet är. Att rekrytera är inte enda vägen till kompetensförsörjning och om det görs på fel grunder blir det kostsamt.

 • Kravprofil

  En kravprofil sammanställer de färdigheter och egenskaper som behövs i rollen. Här är konsten att bottna i de rimliga skallkraven avseende utbildning, erfarenhet och kunskap så att vi senare med trygghet kan fokusera på personlig lämplighet hos varje kandidat. Här ställer vi en del krav på dig, men våra kunder vet att det betalar igen sig senare. Kravprofilen är alltid skriftlig och bekräftas av dig som kund.

 • Annonsering

  För att skapa en riktigt bra annons när du ska rekrytera är det viktigt att vi gått till botten med vad rollen innebär och vilka förväntningar samt möjligheter den bär på. Att ges möjlighet att bidra och utvecklas i en miljö som vi tydligt definierat attraherar rätt personer. ”Det finns folk till allt” brukar man säga och det stämmer verkligen. I beskrivningen ska vi därför måla upp en verklig och ”för rätt person” attraktiv bild av såväl verksamhet, förväntningar och förutsättningar. Att skönmåla leder oftast bara till problem senare.

 • Executive search

  När väldigt specifika färdigheter som många söker eller då förutsättningarna är särskilt utmanande, kan det oftast vara bra att använda Executive search. Antingen som ett komplement till annonseringen (vanligast) eller som ett alternativ till annonsering. Då det nyttjas som ett alternativ kan graden av ”öppenhet” regleras. Unik är van att hantera allt från en helt tyst process där du som kund hålls konfidentiell långt in i processen, till en diskret process där vi är öppna med vem kunden är, men där vi inte vill ha onödig uppmärksamhet. Här resonerar vi tillsammans om bästa lösning i varje enskilt fall.

 • Uniks urvalsprocess

  Det är nu nyttan av en tydlig kravprofil verkligen gör sig märkbar då vi kopplar vad vi söker mot varje enskild kandidat. Hos oss gör vi först ett urval på skallkrav, det där som en relevant kandidat måste ha med sig in i rollen i form av utbildning, erfarenhet och kunskap. Kandidater som matchar detta bjuds in att göra begåvnings- och personlighetstester samtidigt som vi fördjupar vår kunskap om deras bakgrund. De kandidater som bäst matchar det vi söker kallas efter avstämning med kunden till kompetensbaserade djupintervjuer och testreflektion så att vi kan vara säkra på att vi har rätt uppfattning om varje kandidat. Ur detta kommer du som kund få information och kunskap om varje kandidat så att du kan uppleva att du ”känner dem” redan. Särskilt märkbart brukar detta vara senare i processen då våra beskrivningar stämmer mycket väl överens på varje kandidat, något många av våra kunder och kandidater vittnar om genom de kund- och kandidatmätningar vi genomför.

 • Intervju hos kund

  Efter redovisning av våra resultat och intervjuer bestämmer vi tillsammans vilka kandidater som kallas till intervju hos dig som kund. Fokus för era intervjuer är att ge kandidaten djupare känsla för rollen och er verksamhet samtidigt som den viktiga ”magkänslan” er emellan stäms av. Ja, du hörde rätt! Magkänsla är i detta skede när vi vet att personen har potential och den kunskap som krävs i rollen en mycket viktig del i processen. Givetvis kan vi komma att argumentera mot dig om vi anser att din magkänsla är felaktig, men den ska likväl tas på allvar.

 • Bakgrundskontroll

  Detta är ett viktigt steg som inte ska glömmas bort. Det görs inte på alla roller, men vissa roller är bakgrundskontroll en självklar rekommendation från vår sida. Det finns olika nivå av bakgrundskontroll och vi hjälper dig hitta rätt.

 • Beslut och rådgivning

  Det är svårt att fatta beslut vid en rekrytering, särskilt när det finns flera kandidater som motsvarar kravprofilen. Att följa en dokumenterad process hjälper dig att fatta ditt beslut. Vi är dina rådgivare och du kan ställa följdfrågor som vi, tack vare vår kunskap om varje kandidat, kan besvara på ett djupt plan.

 • Onboarding

  Vår metodik ger oss en djup förståelse för förväntningar och krav i rollen samt en mycket god kunskap om personens relativa styrkor och svagheter relaterat detta. Tack vare detta kan vi vara tydliga med vad ni ska vara uppmärksamma på då ni inleder ert samarbete. Vi har också verktyg som Be the best version of you™ och  Samarbetets dynamik som kan påskynda en ”lära känna process” och undvika att ni går fel i ert samarbete.

Söker du jobb?