Varje gång du rekryterar en ny medarbetare är det viktigt att hitta rätt person. Det krävs mer än rätt erfarenhet och kunskap. Unik förstår dina behov och kandidaters potential på ett inkluderande och kvalitetssäkrat sätt. Vi hjälper dig att göra din rekrytering till en framtidssäker investering.

RekryteringVisste du att det som verkligen väger tungt vid en rekrytering är personligheten? Kunskap och erfarenhet kan man alltid skaffa sig. En lyckad rekrytering innebär att du får in en medarbetare med rätt kunskap, erfarenhet och framförallt personlighet. En person som får ditt företag att utvecklas.

Forskning visar att personlig potential är en avgörande faktor för hur en person kommer att lyckas i sitt uppdrag. Därför har Unik valt att ha tester som ett tidigt urvalsinstrument för samtliga kandidater som matchar skallkraven i en rekrytering. Detta gör vi för att säkerställa personlig potential mot kravprofil och inkludera fler kandidater i urvalet.

På så vis kan vi lägga mer kraft i personliga möten med kandidater som matchar krav- och kompetensprofil. Här kommer vår förmåga som kvalificerade rekryterare till sin rätt.

Second Opinion

Har du behov av en oberoende bedömning på potentiella nya medarbetare eller befintliga anställda som du vill sätta i nya roller? Second Opinion hjälper dig säkerställa att du anställer en person med det beteende du önskar.

En del av vår rekryteringstjänst utgörs av Second Opinion som stöd i den slutgiltiga bedömningen av kandidater när ditt företag rekryterar på egen hand eller för vidareutveckling av befintlig personal. Detta är ett smidigt och kostnadseffektivt alternativ som ger dig alla pusselbitar du behöver för att göra en träffsäker bedömning. Få bilden att klarna med hjälp av vårt strukturerade arbetssätt och våra testverktyg vilket hjälper dig att säkerställa personlig potential mot din kravprofil.

Varför använda Unik i rekrytering?

  • Omfattande erfarenhet att arbeta inom såväl privat sektor som offentlig verksamhet, allt från stora till små organisationer.
  • Tydligt strukturerad och kvalitetssäkrad metodik för urval och personbedömning.
  • Skickliga på kravprofilstagning.
  • Kompetensbaserad rekrytering med koppling i tester och krav- och kompetensprofil.
  • Garanti på genomförda rekryteringar.
  • Ledande annonseringsavtal såväl i print som digitalt.