Rekrytering

Varje gång du rekryterar en ny medarbetare är det viktigt att hitta rätt person. Vår inställning är inte att vi plockar bort kandidater ur urvalet utan att vi plockar fram kandidater med rätt potential. Det som utmärker oss är förmågan att förstå, att hitta och vår rådgivning.

Förståelse

Vi är riktigt bra på att förstå vad som ska göras och förutsättningarna under vilket det ska göras – och hur det påverkar vem som kan lyckas.

Executive Search

Vi har nätverk, förmåga och engagemang att hitta och utveckla konsulter och kandidater. Vår search är långt utvecklad, både i digitala media och i manuellt kontaktskapande. Vi är trovärdiga när vi ringer och vet varför vi ringer.

Rådgivningen

Vi har erfarenheten och modet att bedöma personlig potential och kunskapen att ställa den mot vad Kunden behöver. Vår rådgivning och dokumentation tar tydligt ställning och stöttar kunden i sitt beslut.

Rekryteringsprocess

 

   • Vi jobbar kontinuerligt med att proaktivt kvalitetssäkra guldkorn till våra kunder
   • Vi underhåller ”heta listor” (typroller) med drygt 100 unika aktuella guldkorn per region vid varje given tidpunkt (naturligtvis många tusen kandidater i våra databaser/nätverk)

 

   • Vi tar krav- och kompetensprofil specifikt för tjänsten och lyfter in relevanta kandidater, dina egna, våra egna och nya i processen
   • Vi ställer alla kandidater mot kravprofilen avseende såväl utbildnings- erfarenhets- och kunskapskrav som personlig potential och beteendeprofil

 

   • Du får trygghet i att kandidaten har det du behöver och kan fokusera på din ”Magkänsla”
   • Referenser tas specifikt för tjänsten och dina/våra reflektioner från intervjuer med slutkandidater

 

Second Opinion

Har du behov av en oberoende bedömning på potentiella nya medarbetare eller befintliga anställda som du vill sätta i nya roller?

Unik Resurs tillsätter inte alla tjänster hos våra kunder. Många tjänster tillsätts av kunderna i egen rekrytering. Men alltfler önskar vårt stöd i att avgöra om de kandidater de funderar på att erbjuda anställning lever upp till de krav och förväntningar som rollen innebär. Second opinion kan med fördel också användas i internrekryteringar.

Med vår second opinion stärker vi Er med ett professionellt beslutsstöd i Er egen process. Saknas därtill tydlig kravprofil kan vi med kort varsel ta fram sådan. Ser vi behov av utvecklingsaktiviteter kopplat mot kravprofil kan vi även bistå med detta.

Second Opinion

Varför använda Unik i rekrytering?

 • Omfattande erfarenhet att arbeta inom såväl privat sektor som offentlig verksamhet, allt från stora till små organisationer
 • Tydligt strukturerad och kvalitetssäkrad metodik för urval och personbedömning
 • Kvalitativ Executive Search med fullständig återkoppling
 • Skickliga på kravprofilstagning
 • Kompetensbaserad rekrytering med koppling i tester och krav- och kompetensprofil
 • Garanti på genomförda rekryteringar
 • Ledande annonseringsavtal

Vi har kontor i Kalmar, Karlskrona, Stockholm, Linköping, Norrköping, Motala & Torsås

Vill du att vi kontaktar dig?