Rekrytering

Rätt rekrytering för ditt företag

När du ska rekrytera en ny medarbetare är det av yttersta vikt att hitta rätt person som har kompetensen som krävs men som också passar in på företaget. På Unik Resurs är vi experter på rekrytering och vet vad som krävs för att en rekrytering ska bli lyckad. Vår inställning är att vi inte plockar bort kandidater ur urvalet utan att vi istället plockar fram kandidater med rätt potential. Det som utmärker oss är vår förmåga att förstå era behov och hitta personer som matchar er kravprofil, samt vår rådgivning.

Vi rekryterar unikt

På Unik Resurs har vi förstått att du är unik och anpassar därmed alla våra tjänster efter ditt företags unika behov. Det som gör oss speciella är vår förståelse för vad som ska göras och under vilka förutsättningar det ska göras. Vi har ett stort nätverk och ett engagemang för att hitta och utveckla konsulter och kandidater. Vår search är långt utvecklad, både i digitala media och i manuellt kontaktskapande för att er rekrytering ska gå så smidigt och effektivt som möjligt. Vi stöttar alltid dig som kund i de beslut ni tar och ger rådgivning hela vägen från kravprofil till rekrytering.

  • Vi jobbar kontinuerligt med att proaktivt kvalitetssäkra guldkorn till våra kunder vid en rekrytering.
  • Vi utmanar er och tar fram krav- och kompetensprofil specifikt för tjänsten och lyfter in relevanta kandidater, dina egna, våra egna och nya i processen för att hitta rätt rekrytering.
  • Vi ställer alla kandidater mot kravprofilen avseende såväl utbildnings- erfarenhets- och kunskapskrav som personlig potential och beteendeprofil.
  • Du får trygghet i att slutkandidaterna har det du behöver och kan fokusera på din ”magkänsla” när du fattar ditt rekryteringsbeslut.
  • Referenser tas specifikt för tjänsten och dina/våra reflektioner från intervjuer med slutkandidater.

Vi finns med dig hela rekryteringsprocessen

En rekrytering består av flera olika steg – från behov och kravprofil till beslut och onboarding. På Unik Resurs har vi lång och gedigen erfarenhet av rekrytering och finns med dig genom hela processen. Våra konsulter är experter på att rekrytera rätt kandidater som gör skillnad för ditt företag.

Behov – När du står inför en situation där du behöver rekrytera bör du reflektera över vad orsaken till rekryteringen är och hur långsiktigt behovet är. Att rekrytera är dyrt om det görs i onödan.

Kravprofil – Du behöver ta fram en kravprofil för att sammanställa de färdigheter och egenskaper som behövs för din rekrytering. Tanken med detta är att klargöra rollen tidigt i rekryteringsprocessen.

Annonsering – För att skapa en riktigt bra annons när du ska rekrytera är det viktigt att du har en klar uppfattning om kraven för jobbet, vilket tagits fram i kravprofilen. När du söker efter någon med specifika färdigheter eller andra utmaningar finns i rekryteringsprocessen är det oftast bäst att använda dig av Executive search.

Urval – Även här spelar kravprofilen en stor roll. Se till att kandidaterna möter alla krav och värdera de meriterande aspekterna.

Intervju – Intervjuer är det bästa sättet att få veta om en kandidat har vad som krävs. På Unik Resurs använder vi oss av djupgående kompetensbaserade intervjuer kopplat till personlighetstester och vald kompetensprofil. Detta är den mest effektiva intervjumetoden som finns idag inom rekrytering. Givetvis förutsätter det en god kompetens och omfattande träning för att göra bra.

Beslutet – Det är svårt att fatta beslut vid en rekrytering, särskilt när det finns flera kandidater som motsvarar kravprofilen. Att följa en dokumenterad process hjälper dig att fatta ditt beslut. Vi rådger och stöttar alltid dig i beslutet ni fattar.

Återkoppling – Att investera tid i återkoppling till kandidater som inte fick jobbet kommer att hjälpa till vid framtida rekryteringar, och det är också fördelaktigt för din verksamhets varumärke.

Onboarding – Återkopplingen till den kandidat som har tillträtt tjänsten är viktig för att vägleda deras “onboarding”-process och för att de ska kunna lyckas i den nya rollen. Vi stöttar gärna i detta arbete genom exempelvis trepartssamtal med chef/medarbetare efter en period i nya rollen.

På Unik Resurs kan vi hjälpa dig med alla dessa delar och ser till att er rekrytering flyter på smidigt så att ni får en kandidat som passar hos er.

Rekrytera med oss på Unik Resurs

Är det dags för ditt företag att växa och rekrytera nya talanger? Kontakta oss på Unik Resurs så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.