Outplacement & omställning

När rätt person är på rätt plats märks det i organisationen och magi skapas. På samma vis blir det ofta tydligt när en medarbetare inte längre passar in i verksamheten och det är dags för er båda att gå vidare. På Unik Resurs är vi experter på Outplacement & Omställning där vi ser potentialen i varje person och kan hjälpa dem vidare i arbetslivet.

Vad är Outplacement?

Outplacement innebär i korta drag att du som arbetsgivare medverkar till att en anställd får ett nytt jobb hos en annan arbetsgivare. Detta är bland annat vanligt när det är dags att göra nedskärningar i företag men kan också användas när en medarbetare inte fyller sin roll enligt förväntan. Outplacement benämns även ofta som omställning.

Ett auktoriserat omställningsföretag som hjälper er med Outplacement

Unik Resurs är ett auktoriserat omställningsföretag som sedan starten hjälpt arbetsgivare och medarbetare att skiljas åt när det är dags. Inledningsvis genom traditionell outplacement coachning på både tjänstemanna- och executive nivå och numera med vårt unika Karriärprogram™.

Läs mer om vårt Karriärprogram™

Vi har med åren utvecklat en komplett verktygslåda i vilket vi hjälper arbetsgivare genom hela omställningsprocessen när medarbetare av någon anledning inte längre lever upp till förväntningarna eller det finns potential för utveckling. Arbetet med detta ställer stora krav på tydlighet, kommunikation, planering och att känna sina värdegrunder – hur man vill agera som verksamhet. Vi stöttar när det kommer till att identifiera vad som krävs i en given roll och planeringen inför chefens samtal med medarbetaren.

När det är dags för en omställning har vi som är ett auktoriserat omställningsföretag de verktyg och den metodik som krävs för att bedöma gapet mellan förväntan och den personliga potentialen samt vilka krav som ställs på verksamhet, chef och medarbetare. Vi hjälper till i de personliga reflektioner det innebär för såväl chefen som medarbetaren. Vi stöttar när det kommer till personlig utveckling samt i att hitta och använda verktygen för att finna nästa utmaning alternativt för att finna sig tillrätta i sin befintliga roll.

Hur fungerar omställning?

Omställning för dig som medarbetare

Har du precis fått besked om att du inte kommer ha kvar ditt jobb och söker efter fotfäste i arbetslivet igen? Eller känner du att du kommit så långt du kan på din arbetsplats och nu är redo att utveckla din potential hos en arbetsgivare som vill och behöver just dig?
En av Uniks kärnkompetenser är vår förmåga att matcha person med behov och se en kandidats potential, inte bara vad som står i CV:t. Vi har erfarna coacher som tillsammans med dig benar ut de många frågor som kan uppstå vid en omställning, allt med fokus på att hitta ett nytt jobb där du får utvecklas och nå dina målsättningar. Vi skapar ett individuellt program som är skräddarsytt för dig. Dessutom får du tillgång till vårt omfattande nätverk och våra skickliga rekryterare – allt för att din Outplacement ska ske så smidigt som möjligt.

Vad innebär omställning för mig som medarbetare?

När en anställd får Outplacement-stöd kan det innebära olika saker, men vanligtvis inkluderar det:

  1. Karriärutveckling och rådgivning: Den anställda får hjälp att identifiera sina styrkor, intressen och karriärmål och får råd om vilka jobb som passar dem bäst.
  2. CV- och personligt brev: Den anställda får hjälp med att skriva ett CV och personligt brev som marknadsför deras kompetenser och erfarenheter.
  3. Jobbsökningsträning: Den anställda får träning i hur man söker efter jobb, inklusive hur man använder jobbsökningssidor och sociala medier för att hitta lämpliga jobb.
  4. Intervju- och förhandlingsteknik: Den anställda får träning i hur man förbereder sig för intervjuer och hur man förhandlar om lön och andra förmåner.
  5. Networking: Den anställda får stöd i att bygga nätverk och göra kontakter som kan leda till nya jobbmöjligheter.

Omställning för dig som arbetsgivare

Har du av olika anledningar inte möjlighet att ha kvar någon av dina medarbetare men vill ändå ge honom eller henne riktigt bra förutsättningar att finna nästa jobb? Då är Uniks outplacement rätt väg att gå. Vi har lång erfarenhet av att coacha och utveckla kandidaters potential inom en stor bredd av kompetensområden. Detta har gjort att vi förstår vikten av att se varje kandidat som en individ och erbjuda personanpassade upplägg som skapar bästa möjliga förutsättningar för framgång – ett nytt och utvecklande jobb.

Fördelen med omställning för arbetsgivaren

Fördelen för dig som arbetsgivare är många. Du får en tidigare medarbetare som är nöjd och som förhoppningsvis kommer ut i nytt jobb snabbare, vilket stärker din employer branding samt ger en bra magkänsla när ni skiljs åt. Genom att erbjuda möjligheten till omställning visar arbetsgivaren att de bryr sig om de anställda och att de är villiga att hjälpa dem i övergången till en ny karriär. Detta kan bidra till att bevara företagets rykte och relationer med den anställda som har sagt upp sig och det bidrar även till att behålla moralen och produktiviteten hos kvarvarande anställda under en omstrukturering eller varsel.

Ett omställningsprogram kan även minska risken för rättsliga åtgärder. När  en anställd blir väl omhändertagen genom Outplacement, minskar risken för att de ska ta till rättsliga åtgärder som att stämma arbetsgivaren för orättvis uppsägning eller diskriminering. Fokus framåt ligger tillsammans med oss på att hitta ett nytt uppdrag.

Vad är ett omställningsavtal?

Ett omställningsavtal är ett avtal mellan arbetsgivaren och de anställda som kan ingås under en omstrukturering eller neddragning av företaget. Syftet med avtalet är att erbjuda stöd och resurser till de anställda som sägs upp för att hjälpa dem att hitta nya jobb och övergå till en ny karriär.

Vad kostar Outplacement?

Vår tjänst Outplacement kan kombineras med våra tjänster Be the best version of you och Karriärrådgivning. Kontakta oss på Unik Resurs för mer information om alla våra tjänster och vad Outplacement kostar.

Kontakta oss

Vi hjälper dina medarbetare vidare

Unik Resurs är en unik konsult- och rekryteringsbyrå som hjälper ditt företag att utvecklas, oavsett om detta betyder att ni ska växa, effektivisera verksamheten eller bli färre i form av en omställning. Varmt välkommen till oss när du vill hitta rätt!