Uniks Outplacement – ett individuellt program

Med rätt person på rätt plats märks det i organisationen, det är då magi skapas. På samma vis blir det tydligt när en medarbetare inte längre passar in i verksamheten. Unik är experter i att se potentialen i personer och har uppdraget att hjälpa dem vidare i arbetslivet.

Outplacement

Unik har sedan starten hjälp arbetsgivare och medarbetare att skiljas åt när det är dags. Inledningsvis genom traditionell outplacementcoachning på både tjänstemanna- och executive nivå och sedan dess många år med vårt unika Karriärprogram.

Vi har med åren utvecklat en komplett verktygslåda i vilket vi hjälper arbetsgivare i hela outplacementprocessen med medarbetare som av någon anledning inte ”fyller sin roll” enligt förväntan eller där man ser en potential till utveckling. Arbetet med detta ställer stora krav på tydlighet, kommunikation, planering och att känna sina värdegrunder – hur man vill agera som verksamhet. Vi stöttar när det kommer till att identifiera vad som krävs i en given roll och planeringen inför chefens samtal med medarbetaren.

Vi har verktyg och metodik för att bedöma gapet mellan förväntan och personlig potential samt vad det ställer för krav på både verksamhet, chef och medarbetare. Vi hjälper till i de personliga reflektioner det innebär för såväl chefen som medarbetaren och vi stöttar när det kommer till personlig utveckling samt i att hitta och använda verktygen för att finna nästa utmaning alternativt finna sig tillrätta i sin befintliga roll.

Kort sagt – vi hjälper till att hitta en balans där förväntan och förmåga utgör grund för fortsatt utveckling.

Outplacement – sett ur ditt personliga perspektiv

Har du precis fått besked om att du inte kommer ha kvar ditt jobb och söker efter fotfäste i arbetslivet igen? Eller känner du att du kommit så långt du kan på din arbetsplats och nu är redo att utveckla din potential hos en arbetsgivare som vill och behöver ha just dig?

En av Uniks kärnkompetenser är vår förmåga att matcha person med behov och se en kandidats potential, inte bara vad som står i CV:t. Vi har erfarna coacher som tillsammans med dig benar ut de många frågor som uppstått nu när du lämnat din tidigare arbetsgivare, allt med fokus på att hitta ett nytt jobb där du får utvecklas och nå dina målsättningar.

Hos Unik skapar vi ett individuellt program som passar dig. Självklart får du tillgång till våra marknadsledande nätverk och skickliga rekryterare – allt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för dig!

Outplacement – sett ur ditt arbetsgivarperspektiv

Har du av olika anledningar inte möjlighet att ha någon av dina medarbetare kvar men vill ändå ge honom eller henne riktigt bra förutsättningar att finna rätt nästa jobb? Då är Uniks outplacement en väg att gå.

På Unik har vi lång erfarenhet av att coacha och utveckla kandidaters potential inom en stor bredd av kompetensområden. Detta har gjort att vi förstår vikten av att se varje kandidat som en individ och erbjuda personanpassade upplägg som skapar bästa möjliga förutsättningar för framgång – ett nytt och utvecklande jobb.

Fördelen med detta utöver själva jobbskapandet är att du som arbetsgivare får en nöjd tidigare medarbetare  – din employer branding stärks – en bra magkänsla även om ni valt att gå skilda vägar.

Vill du veta mer om hur vi arbetar?