Interimkonsult

I vissa situationer kan det vara bra att stanna upp, tänka genom behovet, räta ut frågetecknen och staka ut vägen framåt. I andra situationer är behovet så akut att man inte kan invänta en rekrytering innan man säkerställer ledarskapet. I båda lägen är interimkonsult en bra lösning men de olika behoven ställer helt olika krav på konsulten.

Unik har sedan 2007 försett våra kunder med interimkonsulter och vi vet när det är läge att tillfälligt säkra ledarskapet, när det ska vara förvaltande och när det bör vara utvecklande inför att en mer långsiktig lösning är på plats. Eller faktiskt till det att behovet av positionen helt undanröjts.

Mikael Palm

"I uppdragen som jag har är det väldigt viktigt att kunna bottna i en värdegrund och Uniks värdegrund med Samarbete, Ansvar, Mod & Engagemang fungerar för mig i alla mina uppdrag."

Exempel på situationer då en interimchef eller interimspecialist kan vara en bra lösning;

Tillfällig resurs- och kompetensförstärkning i befintlig verksamhet

Många gånger kommer ”allt på en gång” och utmaningarna hopar sig för er egen personal. Man hinner inte lyfta blicken. Det känner du säkert igen. I dessa lägen kan det vara tillfälle att förstärka er verksamhet tillfälligt med en erfaren chef eller specialist för att frigöra er själva mer, för att ge er tid att faktiskt fokusera på det ni är bäst på. Eller för att faktiskt helt enkelt hinna med det ni förväntas göra.

Vid sjukskrivning eller när någon sagt upp sig/blivit uppsagt

En vanlig anledning till att man tar in interimkonsulter är när en nyckelperson i organisationen försvinner med kort varsel. Det finns väldigt många anledningar till bortfallet, men vanligast är sjukskrivning eller att en person säger upp sig/blir uppsagd. Då är det vanligt att man tar in interimkonsulter under en övergångsperiod för att genomdriva en förändring tills personen kommer tillbaka eller fram tills dess att rekryteringen är klar. Genom att ta en interimkonsult som genomdriver en förändring ges bättre förutsättningar till personen som kommer tillbaka från sin sjukskrivning, eller för den nya chefen som tillträder en roll.

Interimskonsult under omstrukturering och andra utvecklingsprojekt

Inför större och mer komplexa utmaningar kan det vara läge att ta in extern kompetens i form av en interimkonsult, någon som ”gjort det förut och gått i alla diken”. Både för att förstärka och påskynda processen, men faktiskt också för att långsiktigt ”rädda” den egna kompetensen så att den inte bränns onödigt i en tuff men övergående process. Det handlar inte om att gömma sig. Det handlar om att vara ärlig med sin egen förmåga och att våga att in hjälp. Och om att lära och utvecklas.

Ta in en interimkonsult inför specifika leveransprojekt, interna likväl som externa

Många gånger kör projekt fast. Det kan handla om affärssystem- eller teknikskiften, produktionsutveckling, kompetens- eller lönekartläggningar eller andra interna projekt. Men det är lika ofta leveransprojekt, produktutveckling eller andra utvecklingsprojekt mot kund som kan behöva förstärkning. Även här kommer interimkonsulter in som en möjlig lösning och det är i komplexa utmaningar som dessa och liknande en mer effektiv lösning än traditionell ”bemanning”.

Starka chefer ber om hjälp och vet när de ska göra det. Att veta när du ska ta in en interimkonsult och att definiera behovet är dock inte alltid så lätt. Du är varmt välkommen att kontakta oss för en personlig rådgivning kring just din situation och ert behov.

Du är varmt välkommen att kontakta oss för en personlig rådgivning kring just din situation och ert behov.