HR-stöd, HR-funktion, HR-projekt eller en HR-konsult? Vi levererar enkelt, behovsanpassat och personligt HR

HR

Alla verksamheter med anställda har behov av ett bra HR-stöd. Långt ifrån alla har möjlighet att hålla sig med HR som arbetar med uppdaterad kunskap, erfarenhet och validerade arbetsmetoder. Men genom Uniks HR-tjänster ges möjlighet att ha det levererade på ett sätt som passar er verksamhet.

Ligger ansvaret för ert HR-stöd hos VD, ekonomichef eller hos någon annan som inte har fullt fokus på frågan är risken stor att nödvändiga saker inte blir gjorda eller ramlar mellan stolarna, ofta med negativa följder som kan vara svåra att överblicka. Har ditt företag en egen HR-funktion, men där HR har fullt upp eller drunknar i operativa frågor. Där kan vi antingen avlasta det operativa eller stötta i det strategiska – alltefter behov och person och bli din HR-organisations bästa vän.

Unik levererar:

 • Bra HR-stöd – enkelt och verksamhetsnära för att nå era affärsmål
 • Personlig HR med hela Unik i ryggen – i med- och motgång
 • En balansgång mellan långsiktigt arbete och att få vardagen att fungera

Vi på Unik har länge jobbat med att hyra ut HR-konsulter. Vi ser att dagens förutsättningar kräver förmåga att kombinera specialist- och generalistkompetens på ett flexibelt vis där behoven skiftar över tid. Vi har därför valt att leverera HR-tjänster på tre olika sätt för att möta de utmaningar vi ser hos våra kunder – detta kan kombineras med Uniks förmåga till effektiv rekrytering, bemanning, hantering av outplacementärenden och andra kompetensförsörjningsfrågor.

HR-funktion – helhetsansvar som balanserar långsiktiga frågor med att få vardagen att fungera

 • HR-funktionen tar ett helhetsansvar för leveransen av HR till er verksamhet
 • Vi genomför alltid en initial behovsanalys för att ge svaret på vilket HR-stöd just er verksamhet behöver för att nå era affärsmål
 • Utifrån behovsanalysen säkerställer vi att rätt personer med rätt kompetens i rätt omfattning driver HR-arbetet hos er
 • HR-funktionen kombineras med ramavtal kring Uniks tjänster inom rekrytering, kompetensförsörjning och outplacement vilket säkerställer kraft när det behövs på ett flexibelt sätt

HR-projekt – för framdrift inom specifika områden

 • För begränsade uppdrag och frågeställningar är projektformen passande
 • Genom att driva frågan i projektform går det att driva utveckling eller få framdrift inom ett specifikt område utan att tappa fart i övrigt pågående arbete
 • Innan uppstart kommer vi överens om omfattning av projektet och vad projektet ska leverera
 • Exempel på projekt är organisationsförändringar, processframtagande, lönekartläggning mm

HR-konsult – när ni behöver extra kraft eller ersätta någon inom ramen för befintlig verksamhet

HR

 • Har ni behov av extra kraft i befintligt arbete kan en erfaren HR-konsult från Unik driva eller bidra i ert HR-arbete inom ramen för befintlig verksamhet
 • Behöver ni ersätta befintlig personal för en kortare eller längre period täcker vi upp och utför det arbete som behöver göras

Unik har ett starkt HR-team som tillsammans driver utveckling av handfasta metoder och verktyg för att stärka din verksamhet. Genom att komplettera varandras kompetenser och samarbeta där det behövs säkerställer vi att leveransen till er sker på ett sätt som passar när det behövs.

Unik – enkelt, behovsanpassat och personligt HR.

Behöver ni stöttning inom HR? Fyll i dina kontaktuppgifter så tar vi ett samtal om hur vi kan hjälpa er.