HR

Behovsanpassad och personlig HR

Alla verksamheter med anställda har behov av ett bra HR-stöd. Långt ifrån alla har HR som arbetar med uppdaterad kunskap, erfarenhet och validerade arbetsmetoder. Med våra unika HR-tjänster har du möjlighet till att få stöd inom HR som passar just din verksamhet.

När ansvaret för HR ligger på VD, ekonomichef eller hos någon annan som inte har fullt fokus på frågan är risken stor att nödvändiga saker inte blir gjorda eller ramlar mellan stolarna. Detta kan ha negativa påföljder och det kan vara svårt att överblicka allt som händer, eller inte händer. Har ditt företag en egen avdelning för HR, men där HR har fullt upp eller drunknar i operativa frågor? Då kan vi antingen avlasta det operativa eller stötta i det strategiska – alltefter behov och person och bli din HR-organisations bästa vän.

Unik HR med Unik Resurs

På Unik har vi länge jobbat med att hyra ut HR-konsulter. Vi ser att dagens förutsättningar kräver förmågan att kombinera specialist- och generalistkompetens på ett flexibelt vis där behoven skiftar över tid. Att hyra in en kvalificerad HR-konsult kan med fördel kombineras med Uniks förmåga till effektiv rekrytering, bemanning, hantering av outplacementärenden och andra kompetensförsörjningsfrågor.

Med oss på Unik får du bland annat:

  • Bra HR-stöd – enkelt och verksamhetsnära för att nå era affärsmål.
  • Personlig HR med hela Unik i ryggen – i med- och motgång.
  • En balansgång mellan långsiktigt arbete och att få vardagen att fungera.

Här kan du läsa mer om vad HR är och varför det är viktigt med en fungerande HR-avdelning!

HR-funktion

Vår tjänst HR-funktion innebär att vi tar ett helhetsansvar för leveransen av HR till er verksamhet. Vi balanserar långsiktiga frågor med snabba beslut för att få vardagen att fungera bättre. Så här ser processen för HR-funktion ut:

  • Vi börjar alltid med att genomföra en initial behovsanalys för att ge svar på vilket stöd inom HR just din verksamhet behöver för att nå era affärsmål.
  • Utifrån behovsanalysen säkerställer vi att rätt personer med rätt kompetens i rätt omfattning driver arbetet med HR hos er.
  • HR-funktionen kombineras med ramavtal kring Uniks tjänster inom rekrytering, kompetensförsörjning och outplacement vilket säkerställer kraft när det behövs på ett flexibelt sätt.

HR-projekt

Vår tjänst HR-projekt är perfekt för begränsade uppdrag och frågeställningar. När du driver en fråga i projektform kan du driva utvecklingen framåt inom ett specifikt område utan att tappa fart i det övriga pågående arbetet. Innan uppstart kommer vi överens om omfattning av HR-projektet och vad projektet ska leverera. Typiska HR-projekt är exempelvis vid organisationsförändringar, processframtagande och lönekartläggning.

HR-konsult

Vår tjänst HR-konsult passar när din verksamhet behöver extra kraft eller ni behöver ersätta någon. Vad är en HR konsult? En HR-konsult är en person du hyr in för att få hjälp med att förbättra företagets arbetsprocesser. Vad gör en HR konsult? En HR-konsult kan exempelvis hjälpa till med rekryteringar, lönesystem och olika specialuppdrag. Allt för att företaget ska bli mer attraktivt och personalen ska kompetensutvecklas.

På Unik Resurs erbjuder vi HR-konsulter i flera städer såsom Linköping, Norrköping, Kalmar, Karlskrona och Stockholm.

Vi stöttar din verksamhet i era HR-frågor

Unik har ett starkt HR-team som tillsammans driver utveckling av handfasta metoder och verktyg för att stärka din verksamhet. Genom att komplettera varandras kompetenser och samarbeta där det behövs säkerställer vi att leveransen sker på ett sätt som passar er och era behov.

Varmt välkommen att kontakta oss på Unik Resurs för mer information om våra tjänster inom HR och hur vi kan hjälpa ditt företag att utveckla er HR-avdelning.