Konsultchefer diskuterar strategi med hjälp av en strategitalva

Behovsanpassat och personligt HR

Alla verksamheter med anställda har behov av ett bra HR-stöd. Ibland mer, ibland mindre. Långt ifrån alla har varken behov eller möjlighet att ha en person heltidsanställd för att driva HR frågorna. När ansvaret för HR ligger på ”någon annan”, som VD, ekonomichef eller någon annan som inte har fullt fokus eller kunskap om HR-frågorna, är risken stor att nödvändiga saker inte blir gjorda eller att strategiskt viktiga frågor ramlar mellan stolarna.

Hem Tjänster HR

Med HR-stöd från Unik har du möjlighet till att få den HR kompetens som passar just din verksamhet där ni är idag.

Att hyra in en HR-konsult kan med fördel kombineras med Uniks förmåga till effektiv rekrytering, bemanning, hantering av outplacement och andra kompetensförsörjningsfrågor. Vi blir i detta ett komplett HR-stöd till dig.

Exempel på situationer där vi kan stötta dig i HR-frågor;

  • Löpande HR-stöd. Enkelt och verksamhetsnära på hel eller deltid för att nå era affärsmål under specifika perioder och/eller utmaningar.
  • Specifika HR-projekt som ex. översyn av processer, verktyg, lathundar eller liknande.
  • Stöd inför och under komplicerade personalärenden, omorganisationer eller förhandlingar.
  • Chefsstöd

Naturligtvis stärker vi också upp Er som har egen HR, men där ni behöver tillfällig förstärkning eller någon specialistkompetens för att hantera en specifik situation.

Ta kontakta oss på Unik Resurs för en personlig rådgivning kring just era utmaningar

Våra HR-konsulter kan gå in i såväl mer långsiktiga konsultlösningar eller i specifikt riktade uppdrag. Det är ditt behov som styr hur vi sätter upp uppdraget och vilken kompetens vi lyfter in.

Ta kontakt