Utveckla och stärka dig och ditt ledarskap för din verksamhets nytta

Strategiskt och operativt. Personal, arbetsmiljö och budgetansvar. Du som chef ställs inför många förväntningar, såväl uppifrån som underifrån. Bitvis kan känslan av att vara ensam i chefsrollen infinna sig.

LedarskapVi på Unik Resurs är ett bra stöd för dig i din roll som chef . Vårt syfte är att utveckla och stärka dig och ditt ledarskap för din verksamhets nytta.

Du som chef sätts ofta i olika situationer då du kan behöva ett bollplank. Våra  konsulter har kompetensen som behövs när du vill komma vidare.

Unik utvecklar ledare på alla nivåer. Första linjens chefer har ofta en tuff vardag ibland med motstridiga förväntningar. Högre chefer har ofta en komplex situation att kombinera affärsmål med dagligt operativt arbete.

Unik Resurs jobbar med attityden till ledarskapsrollen såväl personligt som i verksamheten. Vi ger verktyg, exempelvis Be the best version of you™, och insikter som utvecklar ledarskapet utifrån verksamhetens behov. Där ni är idag.

Vi på Unik Resurs jobbar med ledarskapet att styra och leda så att att medarbetarna jobbar efter de visioner och målsättningar som satts upp. Vi vill utveckla din förmåga att engagera dina medarbetare så att ni tillsammans kan nå uppsatta mål.

Tillsammans tittar vi även på de strukturella frågorna inom ledarskap. Hur ska du frigöra tid för den del av ditt arbete som handlar om att vara chef? Du får stöd hjälp med att se över din planering, dina arbetsuppgifter och mötesstrukturer för att kunna ägna mer tid åt att arbeta mot uppsatta mål och förväntningar.

Uniks chefsstöd är konkret och resultatorienterat. Efter som vi vet att enbart teori inte räcker till för att få ett förändrat beteende så utgår vi från din situation.

Din investering ska märkas tydligt i vardagen. Vi jobbar med ledningsutveckling i grupp eller med individuellt chefsstöd kopplat till ställda förväntningar. Alltid skräddarsytt efter din verksamhets behov.

Vill du komma i kontakt med oss?