Second opinion

Behöver du ett externt perspektiv för att göra dina rekryteringsprocesser mer effektiva? Unik Resurs erbjuder en unik tjänst som kallas Second opinion, som ger dig stöd i både interna och externa rekryteringar. Vi hjälper dig att göra en oberoende bedömning av potentiella nya medarbetare och befintliga anställda som vill utvecklas i nya roller, för att säkerställa att varje rekrytering blir så bra som möjligt.

Vi på Unik Resurs har en mycket hög träffsäkerhet i de rekryteringar vi hjälper våra kunder med. Därför har vi också blivit ombedda att ge rekryteringsstöd även i de rekryteringar som våra kunder gör själva. Med vår tjänst Second opinion och KAP™ (Kvalitetssäkrad anställningsprocess) kan vi göra detta. Både Second opinion och KAP™ kan nyttjas med fördel i både externa och interna rekryteringar, och ger dig ett förstärkt beslutsunderlag och ett erfaret bollplank i slutet av din rekryteringsprocess.

Second opinion vid rekrytering

Vad betyder Second opinion? En Second opinion vid rekrytering betyder helt enkelt att du får professionell hjälp med de sista steget i en rekryteringsprocess, exempelvis när du är lite osäker på slutkandidaterna eller bara vill säkra att rätt person tas in för det som ska göras. En second opinion kan vara särskilt användbar för företag som vill säkerställa att deras rekryteringsprocess är rättvis, effektiv och överensstämmer med de senaste rekryteringsprinciperna. Det kan också vara värdefullt att ha en extern expert som rekryteringsstöd som kan tillföra nya perspektiv och erfarenheter till rekryteringsprocessen.

Du driver merparten av rekryteringsarbetet själv, men nyttjar vår erfarenhet och kunskap att bedöma en eller flera slutkandidaters. Bedömningen görs primärt avseende den personliga potential vi ser i en kombination av begåvnings- och personlighetstest tillsammans med kompetensbaserade djupintervjuer där vi också professionellt återkopplar resultatet till kandidaten.

När används Second opinion?

I slutet av er egen process vid interna eller externa rekryteringar i syfte att stärka faktagrunden inför valet av kandidat. Vi dig stöd i att avgöra om kandidaterna du funderar på att anställa lever upp till de krav och förväntningar som roller innebär. 

Rekryterare som tar en kravprofil

Vårt upplägg och tidsplan vid Second opinion

När du beställer en Second opinion av oss tar vi en kravprofil 1-2 dagar efter beställningen. Detta kommer ta cirka 2 timmar av er. Den slutgiltiga analysen levereras 2-3 dagar efter att kandidaten har gjort sina tester och tar ungefär 1 timme av er.

Få ett kostnadsförslag

I den skriftliga rapport du får från oss lyfter vi eventuella riskbeteenden och andra aspekter vi kan se i respektive kandidat. Tack vare våra unika verktyg ger vi dig ett helhetsperspektiv på kandidaten och ger dig också tips på vad du ska vara vaksam på i samarbetet framåt. Självklart diskuterar vi resultatet tillsammans där du kan ställa följdfrågor efter att du läst rapporten. Vill du kan vi också bistå i strukturerad referenstagning.

I KAP™ gör vi samma sak, men hjälper dig utöver detta att upprätta en skarp, skriftlig kravprofil.  Att utmana och definiera rimliga skallkrav samt vilken typ av beteende som krävs i rollen är inte alltid det enklaste. Det krävs att man gör det ofta för att man ska bli riktigt bra på det. Samtidigt är det ofta helt avgörande för att en rekrytering ska bli lyckad.  I KAP™ både utmanar och stöttar vi dig i dina tankar kring vad du ser behövs i rollen. Du sköter sedan din rekrytering fram till att du har en eller flera slutkandidater som vi hjälper dig att objektivt bedöma mot den ursprungliga kravprofilen.

Fördelen med Second opinion

  • Sker med hjälp av välgrundade testverktyg hanterat av en erfaren analytiker och analyseras ur flera perspektiv. Den specifika tjänsten, personen i detalj samt förmågan att leda verksamhet och leda människor i relation till andra chefer och specialister i Sverige
  • Fokus på personlig potential – relativa styrkor och svagheter i en person relaterat en specifik roll och relaterat att leda människor samt leda verksamheter

Använd Second Opinion i internrekryteringar

  • Så många som mellan 4 av 10 internrekryteringar bedöms misslyckade. Anledningen uppges vara ”för att vi tror vi känner varandra”.
  • Internrekryteringar är ofta svåra eller omöjliga att ”backa” vilket gör att en misslyckad internrekrytering blir extra kostsam då du förlorar medarbetare i två roller.
  • En second opinion är en liten investering för att få faktabaserade underlag mot den roll som ska tillsättas.

Vill du komma i kontakt med oss?