Från kortsiktig överlevnad till långsiktig hållbarhet. Från krishantering till förändringsledning.

Det är inte första gången Sverige tvingas hantera en kris på arbetsmarknaden, även om det nu är till delar helt unika inslag som ligger bakom och nya krisstöd kopplat till den.

Det är oavsett detta fortfarande väldigt viktigt att hantera personal och verksamhet på ett professionellt, etiskt och regelmässigt korrekt vis med bibehållen empati. Agera rätt även när det krisar, för det kommer att vända!

Exempel på vad vi kan stötta er med:

 • Kommunikationsstrategi
 • Arbetsmiljöaspekter relaterat Covid 19
  • Distansarbete
  • Sjukfrånvaro
 • Strategi runt krispaket
  • Tillväxtverket
 • Verksamhetsanpassning
  • Nyckelkompetenser
  • Fackliga förhandlingar
  • Återhämtningen
 • Individuellt chefsstöd
 • Medarbetarundersökning som en temperatur- och hälsomätare

Medarbetarundersökning som en temperatur- och hälsomätare

Vi hjälper er att undersöka hur personalen mår under rådande arbetssituation.

Det är nu många som måste eller väljer att arbeta hemifrån vilket medför många utmaningar. Syftet med undersökningen är att få en ökad förståelse för vad som fungerar bra och vad som kan förbättras gällande hur er kommunikation fungerar, hur ni mår i er nuvarande arbetssituation samt hur ni upplever er arbetsmiljö.

Det är viktigt att även lyfta blicken mot tiden efter Corona och vi vill bidra till att skapa goda förutsättningar för framtiden som kommer.

 • Arbetsmiljöaspekter relaterat Covid 19
  •   Distansarbete
 • Oro för sin hälsa och/eller arbetssituationen
  • Tycker dina medarbetare att du kommunicerar på ett bra sätt?
  • Skapa trygghet med information på en lagom nivå
 • Hur vet du att du är på rätt spår i ledarskapet under rådande läge?
 • Har dina medarbetare förtroende för att ledningen fattar rätt beslut?

Som utvecklingspartner i med- och motgång kan och vill vi givetvis bidra där det behövs. Givet läget erbjuder vi kortare gratis konsultation men vi finns också där om du behöver mer långtgående hjälp i planering, förhandling och genomförande av nödvändigt förändringsarbete.

#samarbete #ansvar #mod #engagemang

Vill du komma i kontakt med oss?