Vi finns där när våra kunder behöver bli fler,
färre eller förbättra effektiviteten.

Vårt fokus är specialister, chefer och tjänstemän.

Kontakta oss

Välkommen till Unik Resurs

Unik Resurs är en långsiktig utvecklingspartner i både med- och motgång. Vi hjälper er när ni behöver bli fler genom rekrytering, hyrrekrytering och bemanning eller när ni behöver bli färre genom att vi anställer er medarbetare i vårt Karriärprogram™ som är vårt egenutvecklade outplacementprogram. Vi arbetar med verksamhetsutveckling på flera olika sätt för att stötta våra kunders befintliga verksamhet genom exempelvis HR-stöd, interimkonsulter, ledningsgruppsutveckling eller individanpassade utvecklingsprogram såsom en Be the best version of you™.

Vår passion är att utmana och förverkliga dina ambitioner och mål.

Rekrytering
Hyrrekrytering
Verksamhetsutveckling

Vi är en stark lokal partner med nationell och internationell leverans

Se referenser

Vår värdegrund

Vi har en tydlig värdegrund som vi tagit fram tillsammans och lever med ständigt. Vi sammanfattar den i Samarbete, Ansvar, Mod och Engagemang

Läs mer om oss

Är du arbetssökande?