Hem Kunskapsbanken Så förbereder du dig inför intervjun

Så förbereder du dig inför intervjun

Så förbereder du dig inför en jobbintervju

Nervositet inför en jobbintervju är något som de allra flesta personer upplever. Genom att förbereda dig ordentligt inför din intervju kan du eliminera några av de orosmoment som uppstår inför din intervju och få dig att känna dig mer säker under intervjun.

Var påläst

Läs noga igenom annonsen för att säkerställa vilka kunskaper och personliga egenskaper som efterfrågas. Sammanställ dessa och jämför dessa kunskaper och egenskaper med dina egna. Om du saknar någon av kunskaperna i den information som du skickat till rekryteraren kan du förvänta dig en fråga kring den kunskap som saknas i informationen som rekryteraren fick tillgång till.

Gå även in på företagets olika medier (hemsida, LinkedIn, Facebook och Instagram) för att få en bredare bild om företaget som du söker jobb på. Kanske kan det uppstå frågetecken som du kan ta med dig till intervjun.

Förbered svar

Från din sammanställning av annonsen fick du med största sannolikhet fram några olika kompetenser som efterfrågades. Låt oss säga ett tre av dessa kompetenser är: samarbetsförmåga, ledarskap och kunskap inom affärssystem. Dessa tre olika kompetenser är olika svåra att besvara. Din kunskap inom affärssystem är relativt enkel och konkret att besvara medans kompetens som samarbetsförmåga är svårare och mer diffus för många.

Idag jobbar många rekryteringsföretag, inklusive vi på Unik, med kompetensbaserade intervjufrågor. Vi kommer i den del vi kallar för erfarenhetsintervju, alternativt ett reflektionsdokument, ge dig chansen att svara på dina erfarenheter inom affärssystem, som chef, inom ISO eller andra yrkesbaserade frågor och sen i den fördjupade intervjun går vi djupare in på dina personlighetsegenskaper.

Om samarbetsförmåga är en kompetens som efterfrågas kommer vi att be dig att med konkreta exempel visa på en situation som involverade denna förmåga. Du kommer aldrig innan intervjun att veta de exakta frågorna men det kan vara värt att ta dig tiden att fundera över varje personlighetsdrag som står nämnt i annonsen och försöka tänka ut konkreta exempel på när du uppvisade den efterfrågade förmågan.

Förbered frågor

Intervjun är din chans att ta reda på den fakta som du inte kan läsa dig till på företagets medier eller  i annonsen. Uppstod det funderingar när du läste annonsen kring arbetsuppgifter eller arbetsteamet? Ta då med dig dessa frågor till intervjun.

Första intrycket

Första intrycket säger mycket om dig som person – även om det i rekryteringsbranschen går mot att vi jobbar bort ”magkänslan” så är vi fortfarande människor och det kan du utnyttja till din fördel.

Se till att koll på namnet på den du ska träffa, kom i tid, hälsa vänligt samt klä dig efter rollen du söker. Är det ett kontorsjobb där alla har kavaj? Kom i kavaj. Är det ett lagerjobb där alla är ledigt klädda? Klä dig ledigt.

Lycka till på dina intervjuer framöver!