Hem Kunskapsbanken Vad är skillnaden mellan bemanning och rekrytering?

Vad är skillnaden mellan bemanning och rekrytering?

Den stora skillnaden mellan bemanning och rekrytering är att bemanning handlar om att hyra personal medan vid en rekrytering så anställer man medarbetaren. Bemanning är oftast en bra lösning vid tillfälliga behov av personal, exempelvis vid hög arbetsbelastning eller när ordinarie personal är sjukskriven eller föräldraledig. Medarbetaren är då anställd av bemanningsföretaget som har allt ansvar. Rekrytering är i sin tur en mer långsiktig lösning där verksamheten själv anställer medarbetaren och har allt ansvar.

I våra bemanningsprocesser går alla kandidater igenom en gedigen kvalitetssäkringsprocess precis som i våra rekryteringar. Det som skiljer en ”vanlig” rekryteringsprocess från en konsultrekrytering är egentligen bara att anställningen för den vinnande kandidaten sker inom Unik Resurs.  Samma gedigna urval sker för att säkerställa att kunden får rätt kandidat för uppdraget och att uppdraget är rätt för kandidaten.

Hyra bemanning eller rekrytera?

Om du ska hyra bemanning eller anställa personal beror på företagets behov och hur framtiden ser ut. Vi har listat några frågor som är bra att ställa sig för att ta reda på vilken lösning som kommer passa bäst:

 1. Är behovet av personal tillfälligt eller långsiktigt?
  Har ni tillfälligt hög belastning eller ordinarie personal som ska vara borta ett tag kan behovet av personal vara tillfälligt, då är med största sannolikhet bemanning den rätta vägen att gå. Behöver ni istället personal på lång sikt är en rekrytering att föredra. Ni kan dock börja med att hyra bemanning i form av hyrrekrytering för att känna efter hur det känns med en medarbetare till. Syftet med en hyrrekrytering är att den senare ska övergå i en anställning.
 2. Vill ni själva bära ansvaret?
  När ni själva anställer personal har ni som arbetsgivare allt ansvar vilket kan vara väldigt tidskrävande. Ni är exempelvis ansvarig för att betala ut lön, skatt, pension och försäkringar. När ni hyr in bemanning är medarbetaren anställd direkt av bemanningsföretaget och ni slipper allt arbetsgivaransvar.
 3. Vad är er budget?
  Oavsett om ni ska hyra bemanning eller anställa personal är det en god idé att se över och sätta en budget för hur mycket den nya personalen får kosta. Fundera över vad en rimlig lön för rollen är samt hur mycket som kommer tillkomma i arbetsgivaravgifter, semesterersättning och försäkringar. Väljer ni bemanning ingår vanligen de sistnämnda i priset.
 4. Vilken kompetens söker ni?
  Är ni osäkra på exakt vilken kompetens ni söker kan ett rekryterings- och bemanningsföretag som oss på Unik hjälpa er att ta fram en tydlig kravprofil. Genom att hyra in bemanning kan både ni som företag och medarbetaren känna efter hur rollen känns och vilken kompetens som krävs, samt hur väl medarbetaren passar in i kravprofilen.
 5. När behöver ni personal?
  Är ni i akut behov av personal är bemanning en utmärkt väg att gå. Oftast kan ett bemanningsföretag hjälpa er med personal omgående. På Unik har vi ett stort och branschöverskridande nätverk samt en gedigen kunskap som gör att vi snabbt kan hitta och matcha rätt person som kan hjälpa ditt företag. Bemanning kan även vara en bra lösning när du behöver täcka upp med personal under en pågående rekrytering.

Fördelar med att hyra bemanning

Att hyra bemanning kommer med många fördelar, framförallt tack vare den stora flexibiliteten. Numera har det blivit allt vanligare att företag börjar med att hyra personal från bemanningsföretag som ett första steg. Företaget kan då utvärdera det långsiktiga behovet av personal och dessutom prova på hur det känns med den inhyrda konsulten. 

Några fördelar med att hyra bemanning:

 • Bemanning är en smidig lösning vid tillfällen när företaget är underbemannat.
 • Har du behov av personal på kort sikt så är det billigare att hyra in personal än att anställa.
 • Det är enklare att byta inhyrd personal om personen inte skulle kännas rätt för rollen.
 • Du får stöd av bemanningsföretaget i frågor som rör inhyrd personal och den aktuella tjänsten.
 • Det är bemanningsföretaget som bär arbetsgivaransvaret.
 • Du kan hyra personal till en början för att sedan anställa personen om allt känns rätt. 
 • Bemanning innebär en hög flexibilitet som kan vara värdefull om företagets framtidsbehov är osäkert. 

Fördelar med att arbeta som konsult inom bemanning

 • Du får möjligheten till utmanande uppdrag på företag där du kan utvecklas i dig själv och i din roll.
 • Du blir en del av ett stort nätverk med av både andra konsulter och företag som du är ute på uppdrag hos. 
 • Du kan själv välja om du vill vara anställd direkt på bemanningsföretaget eller arbeta som en underkonsult. 
 • Du kan själv välja vilka uppdrag du vill ta och kan därmed variera dig.
 • Du kan komma in på ett företag med ett nytt synsätt och göra skillnad för verksamheten.

Unik Resurs hjälper dig med bemanning

Unik Resurs har funnits sedan 2005 och vi har sedan dess hunnit samla på oss en gedigen erfarenhet och kunskap om bemanning och rekrytering. Vi har en förmåga att snabbt hitta, bedöma och presentera kandidater för er som matchar er kravprofil. Oavsett om ditt företag är i behov av bemanning och vill hyra personal eller behöver hjälp med att hitta er nästa medarbetare på lång sikt så har vi en tjänst som passar er. Det som gör oss på Unik speciella är att vi använder evidensbaserad och modern metodik genom hela vår verksamhet för att alltid kunna leverera det bästa resultatet till dig som kund.  

Vill du veta mer om bemanning och hur vi på Unik Resurs kan hjälpa dig?

Varmt välkommen att kontakta oss!