Hem Kunskapsbanken Onboarding- tips inför en lyckad onboarding

Onboarding- tips inför en lyckad onboarding

Att introducera en nyanställd till organisationen är en viktig uppgift för alla chefer och för HR-avdelningen. Det är en tid när företaget har möjlighet att etablera ett positivt första intryck och hjälpa den nya medarbetaren att känna sig bekväm och ansluten till organisationen. En bra onboardingprocess är nyckeln till att skapa både en kortare startsträcka och en positiv arbetsmiljö.

Vad är onboarding?

Onboarding är processen att introducera och integrera en ny medarbetare i en organisation eller ett team. Det handlar om att introducera den nya medarbetaren till organisationens kultur, arbetsmiljö, rutiner och förväntningar. Onboarding är mer än bara att underteckna papper och lära sig hur man använder företagsdatorn. En typisk onboarding-process kan inkludera att tillhandahålla en introduktion till företagets historia och värderingar, samt att förklara organisationens mål och strategier. Den nya medarbetaren kan också ges en översikt över företagsstrukturen och arbetsuppgifter och förväntningar som är relaterade till deras roll. Dessutom kan onboardingprocessen innefatta att tillhandahålla information om företagets förmåner och policyer, såsom sjukfrånvaro, semester och arbetsplatsregler. Det är en helhetssyn på hur man får den nya medarbetaren att känna sig som en del av organisationen och hjälper dem att bli produktiva så snabbt som möjligt.

Onboarding är viktigt för att säkerställa att den nya medarbetaren känner sig välkommen och är redo att bidra till organisationens framgång.

Preboarding

Preboarding är en viktig del av anställningsprocessen där man förbereder den nyanställde på deras kommande roll och företagskultur innan de börjar på plats. Det är den period mellan att en kandidat har accepterat jobbet och den dagen de officiellt börjar arbeta. Genom att använda preboarding-perioden på ett effektivt sätt kan man öka medarbetarens engagemang och minska nervositeten som ofta kommer med första dagarna på nya jobbet.

Det finns många sätt att genomföra preboarding. Ett enkelt sätt är att skicka välkomstmeddelanden och informationsmaterial, inklusive företagskultur och policies, till den nyanställde. Detta hjälper den nya medarbetaren att känna sig välkomnen och ger dem en inblick i vad som förväntas av dem på jobbet. En annan viktig del av preboarding är att ge den nya medarbetaren tillfälle att träffa sina nya kollegor. Det kan innebära att bjuda in dem till företagsmöten, introducera dem till teammedlemmarna eller arrangera sociala evenemang. Detta hjälper den nya medarbetaren att känna sig bekväm och inkluderad innan de börjar arbeta på plats.

En annan effektiv metod för preboarding är att tillhandahålla digitala introduktionsmaterial och resurser. Detta kan inkludera videor, guider och plattformar som hjälper den nya medarbetaren att förstå företaget, dess kultur och värderingar, samt vad som förväntas av dem.

 

Varför är onboarding viktigt?

Onboarding är en viktig del av en organisations framgångsrika medarbetarutveckling. Det hjälper till att skapa en känsla av tillhörighet för nya anställda och kan minska känslan av osäkerhet som ofta uppstår när man börjar på en ny arbetsplats. Det är också en möjlighet för organisationen att förtydliga förväntningar och uppgifter, för att undvika missförstånd och förvirring. En framgångsrik onboardingprocess kan också bidra till att minska personalomsättning, då det hjälper till att skapa en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till långsiktigt engagemang och produktivitet.

Faktorer som påverkar en bra onboarding

Tydlighet i kommunikationen

En av de viktigaste faktorerna för en bra onboarding är att kommunikationen är tydlig och konsekvent. Den nya medarbetaren bör veta vad som förväntas av dem från första dagen, inklusive arbetsuppgifter, mål och förväntningar. Det är också viktigt att ge information om företagets värderingar, kultur och vision.

Ett välkomnande från kollegor och ledning

Att känna sig välkommen är en avgörande faktor för en positiv onboarding-upplevelse. Nya medarbetare bör introduceras till sina närmaste kollegor och ledning samt få en rundtur på arbetsplatsen. Att känna sig inkluderad i gemenskapen från början kan hjälpa till att skapa en positiv arbetsmiljö.

Tillgång till resurser och stöd

En annan viktig faktor för en lyckad onboarding är tillgång till resurser och stöd. Det kan innebära tillgång till tekniska verktyg, utbildning och träning för att utföra arbetsuppgifter på ett effektivt sätt, och en mentor eller coach för att stödja den nya medarbetaren i deras roll.

Feedback och uppföljning

Att ge feedback och uppföljning under onboardingen kan hjälpa till att identifiera områden där den nya medarbetaren behöver mer stöd eller vidareutbildning. Det ger också den nya medarbetaren möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor om deras nya roll och arbetsmiljö.

Be the best version of you™ som stöd under onboarding

Be the best version of you™ kan användas som ett utvecklingsverktyg för att medvetandegöra relativa styrkor och svagheter relaterat till arbetsuppgifterna och för att förankra utvecklingspotentialen hos din nya medarbetare.

Genom att använda det i onboardingprocessen kan du som chef få ett stöd i hur du tillsammans med din nya medarbetare bäst kan utvecklas tillsammans. Be the best version of you™ kan användas i både grupp, två-part eller på individnivå. Läs mer om Be the best version of you™.

Avslutningsvis är introduktionen avgörande för att skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö för nya anställda. Genom att vara tydlig i kommunikationen, välkomna nya anställda in i gemenskapen, tillhandahålla nödvändiga resurser och stöd, och ge feedback och uppföljning under processen, kan organisationer skapa en positiv och långsiktig relation med sina anställda.

Rekrytering
Be the best version of you™
Chefsrekrytering