Hem Kunskapsbanken Vad betyder ”Quiet Quitting”?

Vad betyder ”Quiet Quitting”?

Quiet Quitting är en ny trend som spridits via TikTok vidare till de övriga sociala medierna mellan människor i arbetslivet. Termen Quiet Quitting kan kopplas ihop med work-life-balance visionen om att ha en hälsosam balans mellan arbete och privatliv.

Trenden handlar inte om att vara lat eller att i det tysta strunta i sitt arbete utan om att göra det som du är anställd för men inte mer än så. Den handlar om att inte sträva efter ”visa framfötterna” genom att arbeta övertid som du inte får ersättning för eller ta på dig mer än du rimligt klarar av under de timmar du bör arbeta.

Trenden Quiet Quitting har växt fram från den situation som uppstått hos många företag under pandemin – dvs att företag tvingats säga upp personal och arbetsuppgifterna som tillfälligt delats ut för att gemensamt ta sig igenom en tuff period sedan stannat kvar när verksamheten kommit igång igen. Långa arbetsdagar och en hög arbetsbelastning samtidigt som en hög flexibilitet med mycket distansarbete skapat en osund hemmamiljö där arbetet alltid finns nära till hands.

Trenden handlar alltså inte om att vara lat eller att inte göra sina arbetsuppgifter utan att ta tillbaka kontrollen, att sätta gränser och att bara göra det som du faktiskt får ersättning för. Att prioritera privatlivet och familjen före arbete som du faktiskt inte behöver göra. Det är revolution mot ”hustle-culture” där det är positiv att göra det där lilla extra till att bara göra det som förväntas och inte mer.