HR

Alla verksamheter med anställda har behov av en komplett HR-funktion. Långt ifrån alla har möjlighet att hålla sig med HR som arbetar  med uppdaterad kunskap, erfarenhet och validerade arbetsmetoder. Men med Uniks HR-funktion ges möjlighet att ha det.

Vi på Unik har länge jobbat med att hyra ut HR-konsulter. Vi ser att dagens förutsättningar kräver förmåga att kombinera specialist- och generalistkompetens på ett flexibelt vis. Därför har vi utvecklat Unik Resurs HR-funktion där du får kontinuitet i rollen men ökad flexibilitet och trygghet att hantera högt och lågt inom HR.

I Unik Resurs HR-funktion innefattas såväl löpande HR-frågor som samordningsuppdrag, exempelvis genom Uniks övriga tjänster vid specifika behov.

Löpande frågor och samordningsuppdrag definieras utifrån ditt specifika behov. Vanligt förekommande är:

 • Medlem i ledningsgrupp
 • HR stöd till verksamheten och dess chefer
  • Driva HR-året
  • Stöd i löneprocessen
  • Stöd inför svåra samtal och individuell medarbetarproblematik
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Policyhantering HR-frågor
 • Kompetensförsörjningsstrategi
  • Rekryteringsstrategi
  • Kompetensväxlingsstrategi

Därtill även samordning med externa parter (där Unik Resurs ofta är en av flera) avseende:

 • Rekrytering
 • Avveckling
 • Utbildning
 • Extern resurssamordning
  • Bemanning
  • Konsulter

För att få en kontinuitet så levereras HR-funktionen genom en dedikerad HR-resurs som har full tillgång till Unik Resurs kompetensnätverk, verktyg och metodik. Vid behov stöttas den dedikerade resursen av andra kollegor för specifika uppdrag, allt inom ramen för funktionslösningen.