Second Opinion

Behöver du ett externt perspektiv på era rekryteringsprocesser? Med vår unika tjänst Second opinion får du stöd i era rekryteringsprocesser, både interna och externa. Vi hjälper dig med en oberoende bedömning av potentiella nya medarbetare och befintliga anställda som vill utvecklas i nya roller för att varje rekrytering ska bli så bra som möjligt.

Second opinion vid rekrytering

Vad betyder Second opinion? En Second opinion vid rekrytering betyder helt enkelt att du får professionell hjälp med de sista steget i en rekryteringsprocess, exempelvis när du är lite osäker på slutkandidaterna eller bara vill säkra att rätt person tas in för det som ska göras. På Unik Resurs ger vi dig stöd i att avgöra om kandidaterna du funderar på att anställa lever upp till de krav och förväntningar som roller innebär. Vi kan även hjälpa till att ta fram en tydlig kravprofil om detta saknas samt bistå med utvecklingsaktiviteter kopplat mot kravprofilen.

En Second opinion med oss på Unik Resurs går till så här:

  • Vi lyssnar in på din beskrivning av den aktuella tjänsten och tar tillsammans fram de beteenden som du söker för rollen. Dessa definieras i en enklare kravprofil med fokus på det önskade beteendet.
  • De aktuella kandidaterna gör sedan personlighets- och begåvningstest som i samband med en fördjupande intervju återkopplas till kandidaterna.
  • Vår slutliga analys och rekommendation lämnar vi både muntligt och skriftligt där vi ställer kandidaten mot de önskade beteendena samt lyfter andra relevanta observationer i kandidatens person, en Second opinion helt enkelt.

En unik Second opinion med Unik Resurs

Resultatet av en Second opinion är ett professionellt underlag och ett säkrat slutligt urval där du använt din egen tid och Uniks erfarenhet på rätt sätt för just den rekryteringen. Det öppnar dessutom upp för en ärlig och uppriktig kommunikation på ett unikt sätt som skapar trygghet för båda parter i den nya relationen.

Vårt upplägg och tidsplan

När du beställer en Second opinion av oss tar vi en kravprofil 1-2 dagar efter beställningen. Detta kommer ta cirka 2 timmar av er. Den slutgiltiga analysen levereras 2-3 dagar efter att kandidaten har gjort sina tester och tar ungefär 1 timme av er.

Vill du veta mer om vårt upplägg, vad en second opinion kostar och vad som ingår i vår tjänst Second opinion vid rekrytering är du varmt välkommen att kontakta oss.

När behövs en Second opinion?

En Second Opinion kan användas både i interna och externa rekryteringar och kan vara avgörande för att valet av kandidat ska bli rätt. Det kan exempelvis innebära att du får nya insikter om kandidaterna, samt att du får den bekräftelse och det stöd du behöver för att ta ett slutgiltigt beslut.

En Second Opinion är bra att använda dig av vid följande tillfällen:

  • När du vill ha en objektiv och oberoende bedömning av dina slutkandidater för att kunna ta ett kvalificerat beslut.
  • När du vill ha underlag för olika utvecklingsinsatser.
  • När du vill ha ytterligare en åsikt vid rekrytering av vitala positioner såsom chefspositioner och specialister.

Unik Resurs är experter på rekrytering

Unik Resurs är din partner i alla era rekryteringar. Vi finns vid er sida och hjälper er när ni vill växa, effektivisera eller bli mindre. Med en historia som började redan år 2005 har vi samlat på oss en gedigen erfarenhet av rekryteringar och har en unik förmåga att hitta, bedöma och presentera rätt kandidater. Vi arbetar alltid i nära kontakt med dig som kund och stöttar i era rekryteringsbeslut.

Kontakta oss för mer information om vår tjänst Second opinion och hur vi kan hjälpa dig.