Snabba fakta Unik Resurs: 82 miljoner kronor omsättning 2015. Kunder inom privata industrisektorn (60%) samt inom kommunal och offentlig förvaltning (40%). Löpande ungefär 100 pågående rekryteringar och ett 60-tal konsulter .…


 

Nyheter

Välkommen Maria Wallin – regionchef OST för Unik Resurs!
Som ett led i Uniks fortsatta tillväxt välkomnar vi nu Maria Wallin som ny regionchef. Hon är en erfaren chef och ledare med gedigen industriell kunskap och förankring i det östgötska näring..

Unik Resurs rekryterar 50 tjänster till Eskilstuna kommun
Unik Resurs har fått ännu ett stort rekryteringsuppdrag. Denna gång ska 50 nya medarbetare rekryteras till Eskilstuna kommun. Det är handledare/boendestödjare som ska anställas där k..

Referenser

333-analysen en bra början
Då Hallins verkstäder i Ödeshög
hade problem med sin interna
effektivitet kontaktades Unik
resurs för en genomlysning av
verksamheten med en så kallad
333-analys.


Läs mer här

Kost-kaos
Kostenheten i Vimmery Kommun
var organisatoriskt i kris, och
fungerade dåligt. För att styra
in verksamheten rätt anlitades
Uniks Resurs konsult Mikael Palm
som interimskostchef.
- Lyssna in, var tydlig & fokusera
framåt var mina ingångsvärden.

Läs mer här

Oväntat underskott i omsorgen
Kommunen fick plötligt stort
ekonomiskt underskott inom
äldreomsorgen och undrade
varför. De beslutade sig för att
anlita extern hjälp för att reda ut
och skapa en tydlig helhetsbild.

Läs mer här