Snabba fakta Unik Resurs: 82 miljoner kronor omsättning 2015. Kunder inom privata industrisektorn (60%) samt inom kommunal och offentlig förvaltning (40%). Löpande ungefär 100 pågående rekryteringar och ett 60-tal konsulter .…


 

Nyheter

Unik Resurs med sikte på 2020!
Med utgångspunkt från den goda tillväxt som vi på Unik Resurs visat med många nya kunder och spännande uppdrag och där vi vuxit, beslutade sig ägargruppen för att återinvestera del av res..

Utvecklar organisationen med MAP och stöd av Unik Resurs
Enheten Processtöd Ekonomi och lön inom Stadsbyggnadskontoret Norrköpings kommun valde att ta stöd av Unik och vårt testverktyg MAP för att jobba med organisationsutveckling av sin enhet. Med..

Referenser

333-analysen en bra början
Då Hallins verkstäder i Ödeshög
hade problem med sin interna
effektivitet kontaktades Unik
resurs för en genomlysning av
verksamheten med en så kallad
333-analys.


Läs mer här

Kost-kaos
Kostenheten i Vimmery Kommun
var organisatoriskt i kris, och
fungerade dåligt. För att styra
in verksamheten rätt anlitades
Uniks Resurs konsult Mikael Palm
som interimskostchef.
- Lyssna in, var tydlig & fokusera
framåt var mina ingångsvärden.

Läs mer här

Oväntat underskott i omsorgen
Kommunen fick plötligt stort
ekonomiskt underskott inom
äldreomsorgen och undrade
varför. De beslutade sig för att
anlita extern hjälp för att reda ut
och skapa en tydlig helhetsbild.

Läs mer här