Snabba fakta Unik Resurs: 82 miljoner kronor omsättning 2015. Kunder inom privata industrisektorn (60%) samt inom kommunal och offentlig förvaltning (40%). Löpande ungefär 100 pågående rekryteringar och ett 60-tal konsulter .…


 

Nyheter

Med sikte på 2020 stärker vi på Unik Resurs kärnkompetensen ytterligare
Unik Resurs vision och värdegrunder, där vilar mycket av utgångspunkten för Uniks fortsatta tillväxtresa. Under två dagar på Stufvenäs söder om Kalmar samlades vi för att fortsätta vårt..

Att låta magkänslan vänta har gett resultat!
Ett intressant och viktigt område - allt för många väljer att lita på sin magkänsla i urvalet och sedan försöka bekräfta sig själv genom diverse tester i slutet av en rekrytering. ..

Referenser

333-analysen en bra början
Då Hallins verkstäder i Ödeshög
hade problem med sin interna
effektivitet kontaktades Unik
resurs för en genomlysning av
verksamheten med en så kallad
333-analys.


Läs mer här

Kost-kaos
Kostenheten i Vimmery Kommun
var organisatoriskt i kris, och
fungerade dåligt. För att styra
in verksamheten rätt anlitades
Uniks Resurs konsult Mikael Palm
som interimskostchef.
- Lyssna in, var tydlig & fokusera
framåt var mina ingångsvärden.

Läs mer här

Oväntat underskott i omsorgen
Kommunen fick plötligt stort
ekonomiskt underskott inom
äldreomsorgen och undrade
varför. De beslutade sig för att
anlita extern hjälp för att reda ut
och skapa en tydlig helhetsbild.

Läs mer här