Behandling av personuppgifter

Grundläggande principer

UNIK RESURS förbinder sig att respektera och skydda Dina personuppgifter och Din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att Du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om Dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter

Insamling av information

UNIK RESURS erbjuder Dig möjlighet att via våra webbplatser beställa tjänster, göra förfrågningar eller registrera Dig för att ta del av olika typer av ändamål. På dessa webbplatser får vi information om Ditt namn, uppgifter om hur Du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för att hjälpa dig.

För att vi ska kunna förbättra våra tjänster och våra produkter och för att vi ska kunna anpassa vår kommunikation med Dig ber vi dig också att, vid sidan av vad som nämns ovan, lämna annan information som kan röra Dina personliga eller yrkesmässiga intressen, bostadsort och liknande.

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från Dig kan placeras i Din dator. Om Du godkänner detta, kommer Din browser att lägga till texten i en separat fil. UNIK RESURS  använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för Din browser själv ange om Du accepterar att cookie-filer placeras hos Dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookie-filer som har placerats hos Dig.

När Du besöker de delar av  UNIK RESURSs eller dess dotterbolags webbplatser som kan anpassas efter Din användarprofil eller som kräver att Du är inloggade måste Din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan Du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja Din identitet.

Säkerhet

UNIK RESURS skyddar Dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när känsliga uppgifter.’

Användning av informationen

UNIK RESURS hanterar och använder den information som Du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa Dina behov och för att kunna ge Dig en bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Vi kan också komma att kontakta Dig för marknadsundersökningsändamål eller genom olika erbjudanden genom direkt marknadsföring.

UNIK RESURS kommer inte, utan Ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om Dig annat än om detta följer av lagstiftning eller om det krävs i samband med att vi utför en tjänst som är efterfrågad från dig.

UNIK RESURS utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga

Rättelse och insyn

UNIK RESURS strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse inom rimlig tid. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om Dig. Om Du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi Dig kontakta oss på följande adress:

dataskydd@unikresurs.se


Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.