Hem Kunskapsbanken Evidensbaserad Rekrytering – Ett vetenskapligt och strukturerat förhållningssätt

Evidensbaserad Rekrytering – Ett vetenskapligt och strukturerat förhållningssätt

Rekrytering är viktigt för alla organisationer, oavsett om det handlar om att ersätta en person eller att rekrytera vid tillväxt. Rekrytering ger organisationen möjligheten att utvecklas i en vald riktning men att rekrytera är inte alltid enkelt.

En stor problematik inom rekrytering är att man tidigt bestämmer sig för vilken kandidat som är bäst och låter magkänslan leda vägen alltför tidigt. En rekryteringsprocess som förlitar sig på att läsa CV:n och hålla intervjuer baserat på magkänsla kan funka men träffsäkerheten är inte lika hög som vid evidensbaserade rekryteringsprocesser.

Vad är evidensbaserad rekrytering?

Evidensbaserad rekrytering är en metod för rekrytering som bygger på att basera sin process och sina beslut i rekryteringen på evidens. Vad är det då för evidens? Vetenskaplig forskning är en del av evidensen, men också ett strukturerat informationsinsamlande i både kravprofilen och kontakten med kandidaterna. Evidensbaserad rekrytering är ett mer systematiskt och vetenskapligt förhållningssätt jämfört med traditionella metoder. Genom att använda evidensbaserad rekrytering kan organisationer säkerställa att de tar faktabaserade beslut snarare än på magkänsla eller gissningar/förhoppningar.

Evidensbaserad rekrytering skiljer sig från traditionell rekrytering på det sätt att det tar hänsyn till viktiga faktorer som påverkar en persons prestation på jobbet, såsom kompetenser, erfarenheter och personligheter. Genom att använda dessa faktorer för att bedöma kandidaternas lämplighet för jobbet kan företag säkerställa att de väljer den mest lämpliga personen för anställningen.

garantirekrytering

Under 0,5% garantirekryteringar

På Unik har vi sedan 2015 arbetat med evidensbaserad metodik i våra rekryteringsprocesser. Vi har under 0,5% garantirekryteringar och kan med säkerhet säga att evidensbaserad metodik har haft en stor inverkan på vår träffsäkerhet.

Läs mer om rekrytering

En stor fördel med evidensbaserad rekrytering är att det minskar möjligheten för subjektiva beslut. Många använder intuition och personliga preferenser när de rekryterar, men detta kan leda till ojämlik behandling och diskriminering – oavsett om den var medveten eller inte. Genom att använda evidensbaserad rekrytering kan företag minimera risken för bias och säkerställa att alla kandidater behandlas på ett likvärdigt sätt.

Hur arbetar vi med evidens i våra rekryteringsprocesser?

Vi arbetar med arbetspsykologiska tester i alla rekryteringsprocesser för att få ett objektivt och faktabaserat beslutsstöd. Vi kan med hjälp av en strukturerad process och arbetspsykologiska tester leverera kandidater till våra kunder som vi är säkra på, utöver skallkrav som utbildning och erfarenheter, har de beteenden som önskas.

Processen inleds under kravprofilstagningen där vi utmanar våra kunder i vad de faktiskt eftersöker, och gemensamt tar fram en tydlig kravprofil för den specifika rollen. Kandidaterna som ansöker ställs mot kravprofilen och de som uppfyller kraven på erfarenhet och utbildning får genomföra arbetspsykologiska tester där de testas mot de önskades kompetenserna för rollen.

Genom att låta fakta styra vilka kandidater vi går vidare med i urvalet undviks bias och subjektiva bedömningar. För de kandidater som går vidare i urvalet genomförs strukturerade kompetensbaserade intervjuer. Alla kandidater får samma förutsättningar, samma frågor och lika mycket/lite förtydligande av frågorna. Svaren vägs mot kompetenserna och kompetensprofilen justeras därefter. Kandidater har olika personliga förutsättningar och olika utstrålning, och genom att genomföra strukturerade intervjuer ges alla samma möjlighet.

 

Jessica Sjösteen Rekryteringskonsult

Magkänsla?

Målet är alltid att hitta de kandidater som matchar rollen bäst. Även om magkänslan är en mänsklig mekanism så är det viktigt att avvakta med den genom att koppla bort den i ett tidigt stadie i rekryteringsprocessen och låta evidensen styra vilka kandidater man ska gå vidare med.

 

De kandidater som bäst matchar kundens krav och kompensprofil presenteras för kunden – tillsammans med vår bedömning kring hur de olika kandidaterna matchar den kravprofil som tagits fram. Vi går igenom både kompetenser så som utbildning och erfarenheter men även personlighetsdrag samt vilka styrkor och svagheter vi kan se i dem kopplat till den specifika rollen. Det är sedan upp till våra kunder att bestämma vem av dem de helst vill anställa. Med en väldokumenterad och evidensbaserad process finns det faktiskt utrymme för den mänskliga magkänslan i kundens slutbeslut.

På Unik Resurs förespråkar vi evidensbaserade rekryteringsprocesser då vi under många år sett resultatet av dessa, både inom vår egen organisation och hos kund.

 

Läs mer om våra tjänster: