Hem Kunskapsbanken Karriärcoachning: Rådgivning, stöd och personlig utveckling för framgång i arbetslivet

Karriärcoachning: Rådgivning, stöd och personlig utveckling för framgång i arbetslivet

Karriärcoachning är en typ av coachning som används när klienten vill göra en karriärförflyttning, berättar Petra. Det är en kombination mellan coachning och rådgivning där vi hjälper våra klienter vidare, antingen inom sin nuvarande roll eller till en ny roll.

Vi träffar en av Uniks Karriärutvecklare, Petra Meyer Gardelin, som berättar mer om vad coachning och karriärcoachning är, hur hon kom in på det och i vilka situationer coachning kan vara lämpligt.

Vad är coachning?

Karriärcoach

Coachning är en samtalsmetodik där coachen hjälper sin klient att själv hitta svar och lösningar genom att ställa rätt frågor. Det handlar om att ge klienten möjlighet att reflektera och fundera över saker ur ett nytt perspektiv för att nå sina uppsatta mål, berättar Petra Meyer Gardelin som är karriärutvecklare på Unik Resurs. Till skillnad från vad många tror behöver en coach alltså inte ha kunskap inom ett specifikt kompetensområde utan det är metoden i sig som är verktyget.

Själva begreppet coachning kommer från det engelska ordet ”coach” som är en vagn som dras av hästar och kopplingen är att man förflyttar sig från en plats till en annan, till ett uppsatt mål man önskar nå. Man utgår ifrån nuläget och har fokus framåt.

Vad skiljer karriärcoachning från coachning?

Den stora skillnaden är att man som karriärcoach också är rådgivare. Principen i ett coachsamtal är som sagt att klienten själv ska hitta lösningar, men som karriärcoach drar jag nytta av min kompetens och erfarenhet från rekryteringsbranschen där jag kan komplettera coachningen med rådgivning, berättar Petra. Till exempel hur det går till på en arbetsintervju, hur man skriver ett kärnfullt och relevant CV, hur arbetsmarknaden ser ut och annat som är av värde för klienten.

Karriärcoachning kan antingen användas i en pågående anställning, där syftet är att stärka medarbetaren i sin roll och där personens utveckling på den befintliga arbetsplatsen ligger i fokus. Vi inleder oftast uppdraget med en så kallad Be the best version of you™ där vi genom olika personlighetstester, djupanalyser av nuläge och önskat läge gemensamt tar fram en utvecklingsplan med syftet att stärka individen i sin nuvarande roll. Jag ser detta som en riktig egoboost där klienten får möjlighet att reflektera över sin situation på ett sätt som man kanske inte prioriterar eller har tid med i vardagen.

Karriärcoachning kan också vara ett bra verktyg att använda när en anställd och företaget ska gå skilda vägar. Då kan ett företag antingen beställa ett Karriärprogram™ där vi på Unik både anställer och hjälper personen vidare dels med en personlig coach, dels med all den kompetens och erfarenhet som finns internt hos oss. Eller så beställs en karriärcoachning som innehåller ett antal samtal och där vi, utöver själva coachningen, stöttar individen i sitt arbetssökande genom att till exempel hjälpa till med CV-skrivande, intervjuträning och diskussioner kring presumtiva arbetsgivare för att personen ska komma vidare i karriären.

Karriärprogram™
Be the best version of you™

 

Hur förbereder jag mig inför en coachning?

Jag skulle säga att man inte måste förbereda sig om man inte riktigt vet hur, säger Petra, men oftast finns det ju en anledning till att man vänder sig till en coach. Om du vill förbereda dig kan du fundera över; vad vill jag uppnå med coachingen? Vilka mål vill jag nå? Men ett inledande coachsamtal kan också ha som mål att just definiera vad man önskar uppnå med coachningen i ett längre perspektiv.

Coachens uppgift är ju att lotsa sin klient igenom samtalet genom att ställa frågor och utmana till att fundera i nya tankebanor. Det är inte jag som coach som ska göra jobbet att komma fram till en lösning utan mitt jobb är att ställa relevanta frågor så klienten själv kan reflektera sig fram till svaren, berättar Petra.

Vilka verktyg kan man använda inom coachning?

Det finns flera verktyg inom coachning och de används på olika sätt beroende på varje klients utmaningar och fokus. Det handlar om vad man vill uppnå med coachningen. Inte sällan kan det vara bra att kika på nuläget ur ett helhetsperspektiv, alltså inte bara titta på det som är arbetsrelaterat om det handlar om karriärcoachning, utan på alla delar av en persons liv. Det kan till exempel vara familjesituationen, andra relationer, fritid och ekonomi, alltså en mängd olika aspekter som påverkar en individ och som också kommer få påverkan i hur man presterar jobbet. Som coach är min uppgift här att ställa frågor som utmanar och skapar eftertanke, berättar Petra.

Hur arbetar du med klienter som har rädsla eller oro inför en omställning?

Rädsla och oro är ju känslor som i de här sammanhangen ofta grundar sig en osäkerhet inför en förändring, särskilt om förändringen inte fullt ut är självvald. Det handlar i det läget för klienten om att våga möta oroskänslorna och förstå hur de påverkar ens tankemönster. Ju mer vi kan komma fram till och definiera, vad det är individen egentligen är rädd för, desto lättare blir det att i nästa steg börja jobba med att få kontroll över känslan och därmed dämpa oron.

Det kan kännas jätteläskigt att gå från en, som man trodde, förutsägbar framtid till att behöva hitta en ny väg. Då gäller det att hitta tryggheten i sig själv och identifiera sina unika förmågor, erfarenheter och kunskaper som gör att man tar sig vidare, berättar Petra.

Hur arbetar du med klienter som inte är säkra på vilken karriär de vill följa?

Det är ju ingen ovanlig situation att individen själv inte riktigt vet vad den vill framåt. Ofta coachar jag klienter som tidigare haft ett jobb och som nu behöver komma vidare. Ett sätt kan vara att utgå ifrån tidigare arbeten och bakgrund. Vad har du för erfarenhet med dig? Vad har du tyckt om att jobba med? Och vad har du inte trivts med i din tidigare roll? Och också koppla det till de egna förmågorna och kompetenserna. Vad tycker du att du är bra på? Vad tycker du att du är mindre bra på?

Men det är ju inte bara jobbdelen man behöver väga in utan också hur livet ser ut utanför arbetstid.  En klients fritidsintressen säger ju ganska mycket om vad man gillar att göra. Kanske kan man få med en dos av dessa delar in i nästa anställning? Vi på Unik pratar ofta om att hitta sin passion. Vad är det du brinner för? Vad är det som får dig att gå i gång och tycka att något är riktigt kul?

Petra berättar att det rent konkret är viktigt att försöka göra det lite mer greppbart och inte fastna i känslorna av osäkerhet inför framtiden. Målet är att skapa en tydlighet i vad för typ av arbetsuppgifter man trivs med och sen klura på i vilka roller dessa finns.

Vad är din bakgrund och hur kom du in i karriärcoachning?

I mitt tidigare yrkesliv har jag haft roller med olika inriktning, bland annat som lärare och som utbildningsansvarig inom IT-branschen. Därefter har jag jobbat som konsultchef här på Unik i snart 13 år nu, förklarar Petra. Mitt intresse för coachande ledarskap och coachning har växt sig starkare vartefter för jag har i mina tidigare roller mött till exempel elever och medarbetare men även kollegor som behövt stöttning på olika sätt. Så småningom utbildade mig till diplomerad coach för att kunna jobba mer med renodlad coachning och som karriärutvecklare. Coachning är en fantastisk samtalsmetod och det är häftigt att se vad som händer när man är nyfiken och ställer öppna frågor till en person – och vågar vänta in svaret! Ofta ställer vi frågor på ett sätt som avslöjar vilket svar vi förväntar oss. Men att utmana och inte tro att man redan vet svaret utan på riktigt vill veta gör stor skillnad i all kommunikation skulle jag säga. Att lyssna in men också fånga upp det som inte sägs i ord. Att få följa en individ över tid och se den växa och utvecklas genom att tänka i nya banor och hitta sin drivkraft och passion! Det är det som gör coachning så himla kul!

Coachning kan alltså appliceras på alla situationer, och är ett bra sätt att åstadkomma ett skifte eller en förändring. Coachning kan med fördel användas i ett utvecklande perspektiv för alla människor, oavsett var man är i livet. Det finns alltid utrymme för förbättringar och reflektion.

Kom i kontakt med oss angående karriärcoachning

Kontakta oss