Varmt välkomna att anmäla er till våra webinar

Våra tidigare webinars

Webinar om Ledarskap- och grupputveckling med Unik

Har vi något att lära ifrån idrotten när det gäller att toppa laget? Är det någon skillnad mellan privat och offentlig verksamhet när det gäller utveckling av ledarskap och grupp? Hur tydliga är vi när vi kommunicerar våra förväntningar och hur inlyssnande är vi för att tillvarata laguppställningen på bästa sätt? Lyssnar du lika mycket på rookien som bänknötaren? Påverkar vår kultur vår måluppfyllelse?

Detta är några av rundningsmärkena som Jonas Österbo och Ola Johansson passerar när dom delar med sig sina erfarenheter under vårt Webinar om Ledarskap- och grupputveckling.

Handen på handbromsen eller full fart?

Jonas Henrikson

Vi har tagit tempen på affärsläget generellt, både just nu och i prognoser. Vi kikar också på vilka utmaningar man står inför och hur man tar sig an dem. Hur ser till exempel kompetensbehovet ut just nu och på lite sikt och hur arbetar man med internrekryteringar? Men vi kikar också på om de längre ambitionerna hos företag har ändrats i samband med Corona och på vilka andra sätt vi kan se att Corona har påverkat.

Unik genomför årligen en mängd strukturerade intervjuer med verksamhetsledare runt om i Sverige och då primärt där vi är verksamma. Detta dels för att styra vår egen verksamhet, men också för att dela med oss av kunskap och öka förståelsen för att vi är många som brottas med liknande utmaningar. Det är lite lättare att ta i problemen om man ser att man inte är ensam. Ännu lättare om man kan få inspiration från hur andra gör tänker vi.

Välkommen att ta del av några av våra analyser och lyssna till Jonas Henrikson, en av Unik Resurs grundare som har arbetat som verksamhetsutvecklare i över 20 år.

Kostnadsfritt webinar

Inspelat 17 mars 2021

Verksamheters ambitioner och utmaningar – före, under och efter Corona.

Varmt välkomna att ta del av våra analyser och lyssna till Jonas Henrikson, en av Unik Resurs grundare som har arbetat som verksamhetsutvecklare i över 20 år.

Inspelad 2020-09-30

Hur kan vi få ut det bästa av de flesta?

Jonas Henrikson

Många upplever generellt att förändringstakten är hög i arbetslivet. Det ställer krav på anpassningsförmåga hos oss alla. Just nu vittnar många verksamhetsledare om att förändringstakten ökat under Corona, att det påverkar medarbetare på oväntade sätt och att det inte är helt lätt att hantera. Särskilt inte på distans. Arbete hemifrån, digitala verktyg och nya mötesforum, frånvaron av kollegor att lära av och lyssna till, det utmanande i att driva sig själv och i att leda på distans är bara några av de saker vi ser påverkar. En del klarar av det själva, andra behöver hjälp. Men vilken hjälp?

Utifrån de många möten och samarbeten vi har med olika verksamheter, reflekterar vi över dessa frågor och andra relaterat till det alltid förekommande önskemålet tydlighet och hur tydlighet kan uppfattas och tas emot av olika personer i olika situationer.

Inspelad 2021-02-17