Varmt välkomna att anmäla er till våra webinar

Hur kan vi få ut det bästa av de flesta?

Jonas Henrikson

Många upplever generellt att förändringstakten är hög i arbetslivet. Det ställer krav på anpassningsförmåga hos oss alla. Just nu vittnar många verksamhetsledare om att förändringstakten ökat under Corona, att det påverkar medarbetare på oväntade sätt och att det inte är helt lätt att hantera. Särskilt inte på distans. Arbete hemifrån, digitala verktyg och nya mötesforum, frånvaron av kollegor att lära av och lyssna till, det utmanande i att driva sig själv och i att leda på distans är bara några av de saker vi ser påverkar. En del klarar av det själva, andra behöver hjälp. Men vilken hjälp?

Utifrån de många möten och samarbeten vi har med olika verksamheter, reflekterar vi över dessa frågor och andra relaterat till det alltid förekommande önskemålet tydlighet och hur tydlighet kan uppfattas och tas emot av olika personer i olika situationer.

17 februari, 09:00-10:00

Unik spaning 2021!

Jonas Henrikson

Vi på Unik har ständig kontakt med marknaden och genomför regelbundet undersökningar/intervjuer med verksamhetsledare för att se vart marknaden är på väg och hur den förändras. Detta webinar är delvis en uppföljning på de webinar som genomförde i höstas, “Verksamheters ambitioner och utmaningar – före, under och efter Corona“, och delvis en ny tappning där Jonas riktar ljuset mot nya frågeställningar.

17 mars, 09:00-10:00

Missade du vårt vårt webinar?

Varmt välkommen att ta del av det inspelade materialet.

Verksamheters ambitioner och utmaningar – före, under och efter Corona.

Varmt välkomna att ta del av våra analyser och lyssna till Jonas Henrikson, en av Unik Resurs grundare som har arbetat som verksamhetsutvecklare i över 20 år.

Inspelad 2020-09-30