Hem Unikbloggen Vad är interim?

Vad är interim?

Termen interim är något vi ofta får frågor kring. Det är många som har både hört och använt ordet men som fortfarande inte riktigt förstår skillnaden mellan en konsult och interimkonsult.

Vad är interim?

Ordet interim har sitt ursprung ur latin och betyder under tiden, övergång eller tillfälligt. Interim används för att beskriva något tillfälligt fram till dess att en permanent lösning finns på plats. Interim kan därför enkelt förklaras som ”tillfällig lösning”.

I vår bransch hör man oftast termen Interim genom Interimchef, Interim Management, Interim CFO eller liknande. Det innebär såklart inte att det enbart är på chefsnivå som en Interimslösning kan användas men det är då det är absolut vanligast att höra termen.

När används interim?

I vår verksamhet innebär det vanligtvis att en person tillsätts tillfälligt fram tills att en ny kan rekryteras in. Det vanligaste tillfället där en interim tas in är när en chef av någon anledning plötsligt försvinner. Det kan vara att nuvarande chef säger upp sig själv, blir uppsagd och får gå direkt eller blir allvarligt sjuk. En ny person behöver tas in på kort varsel och täcka upp behovet till dess att en ny person rekryteras in.

Vad gör en Interimkonsult?

En interimkonsult kan ha olika typer av uppdrag. Det kan vara både förvaltande uppdrag men också att driva förändringsprojekt i form av kostnadsbesparingar, kulturförändringar eller en omorganisation för att skapa förutsättningar för att den nya förvaltande chefen tas in.

Skillnaden mellan interimkonsult och konsult?

Skillnaden mellan en interimkonsult och en vanlig konsult är att en konsult tillsätts vid behov av att stärka verksamhetens leveransförmåga, eller för att driva ett specifikt projekt. En interimkonsult går in på kort varsel och täcker upp ett tillfälligt och ofta akut behov. Hur långt interimuppdraget är varierar från uppdrag till uppdrag men generellt sträcker det sig mellan några veckor upp till ett år. En rekrytering av ny VD kan exempelvis ta flera månader tills att den nya personen är på plats.