Lina Nilsson

Vad innebär Kravprofil?

Vad innebär Uniks kravprofil

Om du har rekryterat personal har du säkerligen stött på ordet kravprofil. En kravprofil kan innebär att du enbart berättar vilka kunskaper ni söker och att rekryteringsföretaget därav tar sig tiden att hitta den personen. Men utan mer information är sannolikheten att rätt person hittas inte så stor. De flesta gör idag ett mer gediget arbete för att säkerställa att rätt person anställs. Vi lägger stor kraft i att ta fram våra kravprofiler – men också att följa dessa. I våra rekryteringsprocesser har vi en 6 månaders garanti (om kandidaten slutar inom garantitiden pga annan anledning än omorganisation och sjukdom) – och vi har mindre än 1% som använder den. En siffra vi är väldigt stolta över då det är ett kvitto på att vår process fungerar.

Vad innebär Uniks kravprofil?
En kravprofil är det styrande dokument som tas fram under rekryteringsprocessen inledande del. Kravprofilen är vår uppdragsspecifikation. Vi lägger stor kraft på kravprofilen – både i sak (utbildning, kunskap och erfarenhet) och person (beteende). Men också i känsla. Vilket innebär att vi på riktigt förstår uppdraget vi rekryterar till, den kultur som finns på arbetsplatsen och de förväntningar som föreligger på rollen vi rekryterar till.

Vad behöver jag som rekryterande chef tänka på inför en kravprofilstagning?
Ni kan förbereda en del inför mötet och säkerställa att vi får de bästa förutsättningarna för att rekrytera rätt till er. Ett förberedande dokument kommer skickas till dig innan vårt möte.

Känsla för uppdraget
Vi kommer ställa frågor om er vision, era mål och er kultur. Både i verksamheten som helhet och i arbetsgruppen till vilken vi ska rekrytera.
→ Här kan ni med fördel sända oss vision och mål för verksamheten samt eventuell formell befattningsbeskrivning om sådan finns. Vi kompletterar i mötet med ev. frågor kring detta och kan lägga mer tid på att förstå kulturen när vi ses.

Sakkunskap
Här fastställer vi skallkrav och meriterande urvalspunkter avseende utbildning, erfarenhet och kunskap. Viktigt att betänka här är att skilja just på vad kandidaterna måste ha respektive vad som vore trevligt om de har.
→ Här kan ni med fördel reflektera över vad som är rimliga minsta nivå på skallkrav. Idén med detta är att rimliga minstakrav och inte en drömbild inkluderar fler. Detta ökar vår förmåga att hitta just drömkandidaten då vi med det kan fokusera mer på personlig lämplighet.

Person
Här kommer vi att arbeta utifrån en rad tydligt definierade beteenden och ur dessa välja ut 3-6 av de viktigaste beteendena för just denna tjänst. Detta är ett arbete som vi kommer att göra tillsammans i mötet och det kräver vår förståelse av uppdraget innan vi kan hjälpa er hitta en rimlig beteendeprofil för befattningen.
→ Här kan ni med fördel läsa igenom de olika beteendena för att skapa dig en förståelse men att välja gör vi tillsammans.

En väl genomarbetad kravprofil hjälper oss att sakligt och strukturerat finna och attrahera bästa möjliga kandidater till er. Samtidigt minimerar det tillsammans med vår process risken för att charmas av fel personer eller missa potentialen hos andra mer lämpade kandidater.

Lina Nilsson

Träffa oss – Annika Kliman Krajina, HR-funktionen

Vill du veta med om Annika eller vår HR-funktion?Utöver en härlig energi och sina kunskaper inom HR bidrar Annika med erfarenheter från 15 år av olika befattningar som bland annat ekonomichef och controller. Annika bytte yrkeskarriär hösten 2007 då hon började hon som HR-controller och har sedan dess byggt på med universitetsutbildningar, kurser och en bred erfarenhet, både i statligt bolag och i det privata näringslivet. Annika började som HR-konsult på Unik Resurs våren 2018. Med sin breda erfarenhet bidrar Annika med både kompetens och unika infallsvinklar till vår HR-funktion.

“Rollen som HR-konsult lockade, för jag ville få möjlighet att se olika organisationer och branscher. Att få jobba med allt som har med personal att göra; från att söka efter rätt kompetens och medarbetare tills det är dags att säga farväl är både utmanande och stimulerande. Min passion är främst att stärka både medarbetare och chefer och att jobba för en god arbetsmiljö och kultur. När jag börjar ett nytt uppdrag vill jag skapa mig en bild av hur jag kan stötta verksamheten genom att identifiera behov och initiera förbättringar som skapar störst värde för kunden. Ingen dag är den andra lik. Jag ställs inför varierande uppgifter varje dag, det ger den där extra dimensionen som jag älskar.  Genom Uniks HR-funktion får jag dessutom ett brett nätverk av kollegor. Varje uppdrag är unikt. Utifrån kundens specifika behov kan Unik erbjuda en heltäckande HR-funktion, genom vår mix av kompetenser. Som konsult i HR-funktionen så behöver jag aldrig känna mig ensam. Alla kollegor hjälper varandra, vilket får oss att växa och utvecklas ännu mer. ”

Vad gör Annika hos oss på Unik?

I dagsläget har Annika två olika uppdrag. Huvuduppdraget är i Motala, där hon arbetar som HR-ansvarig med både ett operativt och strategiskt ansvar. Annika driver verksamheten vidare och utvecklar HR-processer under tiden ordinarie personal är på föräldraledighet. Det andra uppdraget är i Mjölby och Kågeröd där hon arbetar med olika HR-projekt.

Vill du veta med om Annika eller vår HR-funktion?

Kontakta Annika direkt eller hör av dig till Erik Björk som är ansvarig för Uniks HR-funktion.

Lina Nilsson

Vilka är vi på Unik?

Vilka är vi på Unik? 

Framöver kommer vi börja presentera våra kollegor och vad vi gör!

Malin är en del av HR Teamet på Unik Resurs

Har du behov av HR stöd, Malin löser just det!

Sedan i höstas har Malin varit en del i vårt HR Team på Unik Resurs. Teamet som består av flertalet, juniora och seniora, konsulter bistår små och stora företag med stöd inom HR området. Uppdragen är oftast i form av interim uppdrag, projekt eller outsourcing av en hel HR funktion som Unik ansvarar för.

Med flera års erfarenhet av konsultrollen och med ett gediget kunnande och erfarenhet inom HR säger Malin så här om att arbeta som HR- och Utvecklingskonsult i Uniks HR Team;

”Att få möjlighet att jobba i olika branscher och företag leder till en fantastiskt gedigen kunskapsbas och referensram inom HR. Stimulerande och utvecklande att gå in och ur olika företag och på olika nivåer få driva HR arbetet framåt. Att vara en del av ett starkt HR Team som, oavsett kunduppdrag, kan ta stöttning av varandra och delge sin kompetens, erfarenhet och specialistkunskap är ett fantastiskt givande sätt att arbeta på. Att kunna ge företag möjlighet till en anpassat HR stöd utifrån behov känns verkligen som att vi skapar ett mervärde år våra kunder, alla bolag har inte råd med en HR på heltid och då erbjuder vi en bra lösning i form av uppdrag på deltid eller timmar. Att vi genom Uniks HR funktion även kan erbjuda kunderna en effektiv kombinationslösning med en senior och en junior konsult som arbetar ihop på samma uppdrag ger det hela ytterligare en dimension av hur HR kan fungera när det är som bäst och det är just vad jag tycker att unik är – Alltid bättre!”

Idag är Malin HR Chef och del av en HR funktion på ett bolag i Studsvik där hon hjälper företaget att vidareutveckla HR funktionen. Utöver huvuduppdraget är Malin sedan ett par år även HR-konsult på ett mindre företag som avropar stöd löpande utifrån behov. Första uppdraget via Unik var Malin på ett av regionens medelstora bolag där hon som interim HR Chef ansvarade för en personalavdelning bestående av flertalet medarbetare inom HR och Lön. Vad nästa uppdrag kan komma att bli vet vi inte idag men har du ett behov inom HR kan Malin eller en kollega komma och berätta lite mer om Uniks HR Funktion. Malin nås på malin.erixon@unikresurs.se alt 070-732 91 79.

Lina Nilsson

Så använder vi LinkedIn för att hitta kandidater

Vill du veta mer om hur vi hittar kandidater via LinkedIn?

Vill du att vi på Unik, eller någon annan som jobbar med rekrytering, ska hitta just din profil när vi söker efter kandidater via LinkedIn? Vi kommer här i stora drag att gå igenom hur sökverktyg, Recruiter, fungerar samt hur du kan optimera din profil för att du ska komma upp i våra sökningar.

Hur fungerar LinkedIn Recruiter?

LinkedIn Recruiter är ett premium-verktyg som har flera olika användningsområden för oss som jobbar inom HR och rekrytering. Recruiter möjliggör för oss att söka efter kandidater utifrån ett antal olika kriterier, lägga upp jobbannonser samt att proaktivt skapa sökningar och få notiser när kandidater med våra valda preferenser väljer att de är exempelvis “öppen för nya möjligheter” eller byter jobb.

Så använder vi verktyget

Vi på Unik använder det främst för att lokalisera kandidater till olika rekryteringar, men även att proaktivt ha kontakt med kandidater som skulle kunna vara intressanta för framtida uppdrag.

När vi gör en sökning har vi ett antal olika kriterier som vi utfår ifrån. Normalt går en sökning till så att vi startar med det geografiska läget som vi tror är inom rimligt pendlingsavstånd. Sen fyller vi i titlar som matchar rollen vi söker, här väljer vi oftast att söka på kandidatens nuvarande och tidigare titlar. Vi fyller i både titlar på svenska och på engelska. Nu har vi då fått upp den totala mängden med människor som matchar våra relativt breda kriterier.  Ibland är det tillräckligt få för att vi ska kunna gå igenom listan för att hitta intressanta kandidater och ibland behöver vi snäva av urvalet ännu mer med hjlälp av exempelvis bransch. En titel som projektledare kan generera kandidater från fler branscher än vad vi i just denna sökning är intresserade av och genom att välja ett antal branscher kan vi hitta mer rätt.

Efter det börjar vi normalt leta kandidater under fliken som kallas för “öppen för nya möjligheter” för att sedan gå vidare till övriga kandidater och en mer invecklad sökning.

Vill du veta mer om hur vi hittar kandidater via LinkedIn? Hör av dig till oss.

Lina Nilsson

Så förbereder du dig inför intervjun

Så förbereder du dig inför en jobbintervju

Nervositet inför en jobbintervju är något som de allra flesta personer upplever. Genom att förbereda dig ordentligt inför din intervju kan du eliminera några av de orosmoment som uppstår inför din intervju och få dig att känna dig mer säker under intervjun.

Var påläst

Läs noga igenom annonsen för att säkerställa vilka kunskaper och personliga egenskaper som efterfrågas. Sammanställ dessa och jämför dessa kunskaper och egenskaper med dina egna. Om du saknar någon av kunskaperna i den information som du skickat till rekryteraren kan du förvänta dig en fråga kring den kunskap som saknas i informationen som rekryteraren fick tillgång till.

Gå även in på företagets olika medier (hemsida, LinkedIn, Facebook och Instagram) för att få en bredare bild om företaget som du söker jobb på. Kanske kan det uppstå frågetecken som du kan ta med dig till intervjun.

Förbered svar

Från din sammanställning av annonsen fick du med största sannolikhet fram några olika kompetenser som efterfrågades. Låt oss säga ett tre av dessa kompetenser är: samarbetsförmåga, ledarskap och kunskap inom affärssystem. Dessa tre olika kompetenser är olika svåra att besvara. Din kunskap inom affärssystem är relativt enkel och konkret att besvara medans kompetens som samarbetsförmåga är svårare och mer diffus för många.

Idag jobbar många rekryteringsföretag, inklusive vi på Unik, med kompetensbaserade intervjufrågor. Vi kommer i den del vi kallar för erfarenhetsintervju, alternativt ett reflektionsdokument, ge dig chansen att svara på dina erfarenheter inom affärssystem, som chef, inom ISO eller andra yrkesbaserade frågor och sen i den fördjupade intervjun går vi djupare in på dina personlighetsegenskaper.

Om samarbetsförmåga är en kompetens som efterfrågas kommer vi att be dig att med konkreta exempel visa på en situation som involverade denna förmåga. Du kommer aldrig innan intervjun att veta de exakta frågorna men det kan vara värt att ta dig tiden att fundera över varje personlighetsdrag som står nämnt i annonsen och försöka tänka ut konkreta exempel på när du uppvisade den efterfrågade förmågan.

Förbered frågor

Intervjun är din chans att ta reda på den fakta som du inte kan läsa dig till på företagets medier eller  i annonsen. Uppstod det funderingar när du läste annonsen kring arbetsuppgifter eller arbetsteamet? Ta då med dig dessa frågor till intervjun.

Första intrycket

Första intrycket säger mycket om dig som person – även om det i rekryteringsbranschen går mot att vi jobbar bort “magkänslan” så är vi fortfarande människor och det kan du utnyttja till din fördel.

Se till att koll på namnet på den du ska träffa, kom i tid, hälsa vänligt samt klä dig efter rollen du söker. Är det ett kontorsjobb där alla har kavaj? Kom i kavaj. Är det ett lagerjobb där alla är ledigt klädda? Klä dig ledigt.

Lycka till på dina intervjuer framöver!

Lina Nilsson

Så gör du 2019 till ditt bästa jobbår

Tips på hur du lägger upp för ett framgångsrikt jobbår

Nytt år innebär ofta nya möjligheter och möjlighet till en nystart, både privat och yrkesmässigt. Mål kan innebära allt från att du vill bli en bättre säljare, lära sig ett nytt program eller få en bättre balans mellan jobb och privatliv. Nyårslöftena har en tendens till att fallera där någon gång i slutet på februari, mars kanske, om inte en handlingsplan för hur du ska lyckas tas fram och faktiskt följs. Känner du igen dig? Läs igenom våra tips på hur lägger upp en plan för ett framgångsrikt jobbår samtidigt som du mår bra.

Steg 1: Ta fram dina mål

En problematik som uppstår när vi inte har satt ett tydligt mål är att det är svårt att ta fram en plan för hur målet ska kunna uppnås. Det är därför viktigt att konkretisera ditt mål för att du ska kunna ta fram en plan för hur du ska uppfylla målet. Ibland kan det vara svårt att ta fram sina yrkesmässiga mål och då kan din chef eller en kollega vara till stor hjälp. Våga prata med din chef om att du har ett mål som du skulle vilja uppnå så finns möjligheten för vederbörlig att hjälpa dig nå dit.

Steg 2: Ta fram en handlingsplan

När du tagit fram ditt/dina mål kan det vara en bra idé att ta fram delmål och skapa en handlingsplan för när olika delmål bör vara uppfyllda. Lägg in dina mål i din kalender och din månadsplanering. När det finns en tydlig plan för hur och när ditt mål ska uppnås och vad som krävs av dig månadsvis blir det enklare att inte skjuta upp, alternativt glömma bort, vad som krävs.

Steg 3: Utvärdera föregående år

Om du är en person som satt upp mål tidigare är det viktigt att utvärdera föregående års strategier. Blicka tillbaka och fundera på vad i din strategi som kan kvarstå och vad som behöver förändras för att framtida målen ska kunna nås. Om du  inte har haft tydliga mål tidigare kan det vara värt att fundera över varför du valt det uppsatta målet och hur det kommer sig att du inte uppnått det tidigare. Bryta trender och rutiner kan vara nödvändigt för att nå framåt.

Steg 4: Fira

Att fira är en viktig del i att uppnå målet. Stanna upp och reflektera över hur långt du har kommit och njut av dina framgångar. För varje uppnått delmål tar du ett steg närmare att uppnå ditt mål och framgång behöver firas. Sätt upp dina belöningar som en morot i din handlingsplan om det skulle behövas för dig.

Steg 5: Återhämtning

Återhämtning är en viktig del för att uppnå framgång. För att kunna lägga fullt fokus på lång sikt är det viktigt att må bra så låt din kropp och ditt sinne hinna återhämta sig efter en period med mycket jobb.

 

Lina Nilsson

Tips för dig som söker jobb

Tips på att strukturera upp ditt jobbsökande

#1 Gör ett schema

När du blir arbetslös går din dag från att det (förmodligen) finns en rutin med att du går upp en viss tid, går till jobbet och sen kommer hem en viss tid till att du helt plötsligt har dagar som är oplanerade. För att inte tappa dina dagliga rutiner bör du se ditt arbetssökande som ett heltidsjobb. Gå upp på morgonen, gör dig iordning för dagen och se till att använda dagen produktivt.

För att göra din vecka så produktiv som möjligt kan du skapa ett schema för när du ska göra specifika saker. Exempelvis kan du starta dagen en timma med att gå igenom olika jobbportaler för att hitta intressanta jobb som du vill söka. Lägg följande timmar på att skicka iväg ansökningar till de jobb du tycker låter intressanta.

 

#2 Strukturera ditt jobbsökande

Skapa en lista över vilka jobb du har sökt och vilka jobb du planerar att söka. Se till att få med när du sökte jobbet, när annonstiden går ut, kontaktuppgifterna till ansvarig rekryterare och annonslänken. Genom att föra anteckningar över ditt jobbsökande i exempelvis ett Exceldokument kan du enkelt följa upp dina ansökningar efterhand och inte råka tappa bort intressanta jobb du hade tänkt söka.

 

#3 Återkoppla

Genom din lista kan du översiktligt se när du bör förvänta dig respons från en rekryterare utifrån när ansökningstiden går ut. Har ansökningstiden gått ut och du inte fått någon återkoppling från ansvarig rekryterare kan det vara lämpligt att höra av dig för att säkerställa att din ansökan kommit fram eller be om en statusuppdatering. Återkoppling kan göras antingen via mail eller via telefon – det är upp till dig.

Lina Nilsson

5 vanliga misstag – Personligt Brev

5 vanliga misstag kring ditt personliga brev

Ditt personliga brev är det perfekta tillfället för dig att ge arbetsgivaren möjligheten att bli nyfiken på dig. Det viktiga att komma ihåg är att arbetsgivaren är mer nyfiken på vad du kan erbjuda dem än att läsa hela din livshistoria och ditt CV i textform. Arbetsgivaren är ute efter den där personen som skulle passa perfekt för den tjänst som de söker personal till.

Samma personliga brev till alla tjänster
Ett vanligt misstag kandidater gör är att skriva ett generellt personligt brev som de endast ändrar huvudrubriken på. Ditt personliga brev är din chans att berätta varför just du är intressant för denna tjänst. Ta vara på denna möjlighet genom att belysa varför du är intresserad av tjänsten och vad du skulle kunna tillföra hos dem. Många kandidater är så fokuserade på att belysa sina styrkor att de glömmer bort att titta på vilka styrkor som kunden söker.

Avsaknad av exemplifiering
Noggrann, social, analytisk, nyfiken, ha många bollar i lyften eller strategisk är alla ord som inte får någon innebörd om du inte exemplifierar. Ge dina egenskaper en kontext för utan ett exempel att backa upp din påstådda förmåga att vara analytisk blir ordet bara ett ord.

Du berättar hela din livshistoria
Vi ser ofta kandidater som delar med sig av för mycket information. Dela gärna med dig av personlig information som är relevant för varför du passar in på tjänsten. Hur många barnbarn eller husdjur du har är för det mesta inte relevant. Personlig information kan användas för att bygga upp ett exempel så som viljestyrka och uthållighet i koppling till dina maratonlopp.

Det är ett brev – inte en uppsats
Ett misstag en del kandidater gör är att skriva ett personligt brev så fullproppat med information att läsaren tappar intresset halvvägs. Gör ditt personliga brev lättläst med hjälp av lagom mängd text, styckeindelning och ett enkelt grafiskt utseende. Kanske även en punktlista om du trivs med det.

Stavfel
Läs igenom texten igen för att eliminera eventuella stavfel. Dubbelkolla att du stavat och skrivit rätt namn om du skriver en hälsningsfras med personens namn i ditt brev.

Lina Nilsson

HR-arbete

Bästa möjliga förutsättningar för HR-arbete, och vad innebär begreppen? Snart kan du få koll med oss här på Unikbloggen.

Läs mer om HR-arbete i Unikbloggen