Lina Nilsson

Tips inför digital intervju

Är det dags för en digital intervju?

Digitala arbetsintervjuer är inget nytt för oss som jobbar med rekrytering. Det har både sina fördelar och nackdelar för oss som intervjuar och för dig som blir intervjuad. Precis som med en traditionell intervju är det viktigt att du förbereder dig men till en digital intervju finns det några extra element som du bör tänka på utöver att vara påläst om rollen, ha förberett frågor osv.

Här kommer våra bästa tips för att du ska lyckas och känna dig trygg inför din digitala intervju.

Plats och bakgrund

Välj en lugn plats där du får sitta utan att bli störd av familjemedlemmar, djur eller höga bakgrundsljud. Om möjligt kan du försöka placera din kamera där det inte är allt för mycket störande element i bakgrunden. Alternativt om möjligt välja ett filter inne i samtalsprogrammet som skapar en suddig bakgrund.

Ljus

Mjukt, naturligt ljus funkar alltid bäst. Testa gärna att sätta på din webkamera och om det ser mörkt tar du fram en eller två extra lampor och placerar snett framför dig så det ger extra ljus till ditt ansikte. Fönster ger ofta ett behagligt ljus så länge inte solen lyser rakt på dig. Se till att sitta med ljuset mot ditt ansikte istället för bakifrån.

Titta in i kameran

Höj upp din kamera i ögonnivå genom att placera några böcker under din dator vid behov för att undvika ett du filmar dig själv nedifrån. Tänk på att försöka titta in i din kamera när du pratar med rekryteraren. Det kommer ge intrycket av att du talar med personen genom ögonkontakt – även om det känns lustigt att kika in i kameralinsen istället för på den du pratar med.

Testa programmet i förväg

I inbjudan från din rekryterare står det vilket verktyg de använder sig av i sina intervjuer. Vissa videomötesverktyg kräver att du ska ladda ner en plug-in eller att du måste använda dig av en specifik webbläsare så testa att öppna verktyget innan mötet. Det brukar inte ta speciellt lång tid men skönt att slippa göra det i panik samma sekund som mötet egentligen skulle börjat. Dubbelkolla att både ljud och bild fungerar som de ska innan mötet börjar. Om du är osäker, testa att bjuda in en vän till ett videomöte för att undersöka.

Om det ändå inte skulle fungera när mötet startar – se till att omedelbart kontakta rekryteraren och informera om teknikstrulet så kan mötet förhoppningsvis skjutas upp i några minuter tills det är utrett eller prova ett annat verktyg.

Intervjun

Precis som med en vanlig traditionell face-to-face intervju gäller samma principer. Förbered dig inför intervjun genom att vara påläst om rollen och ha förberett eventuella frågor, klä dig professionellt och vara närvarande i mötet.

Lina Nilsson

Gabriel Melki

 

Hur är det att arbeta som konsult?

Vad tycker du om din tid som konsult hos Unik?

Min erfarenhet av Unik är bara positiv, annars hade jag inte fortsatt som konsult via er i 3,5 år och jag ser många fördelar med att konsulta genom er. En av fördelarna är att vi har regelbundna face-to-face dialoger där man kan lyfta fram åsikter, önskemål och ambitioner. Jag tycker att Unik har varit lyhörda i största möjliga mån, med hänsyn till alla parter. Ni har varit en bra mellanhand mellan konsult och kund och skött hela samarbetet mycket väl och det är sällan att man som konsult behövt involveras då ni skött det så bra.

En sak jag uppskattat väldigt mycket med Unik är att jag hela tiden kunnat vara öppen och rak med mina intentioner i karriären och samtidigt fått stöd i det, även om det inte alltid varit till Uniks fördel. Man sätts verkligen i första hand som medarbetare och konsult. Exempelvis som i detta fall, jag lyfte fram att jag ville lägga konsultandet åt sidan och gå in i en roll som internt anställd på ett bolag, och ni har visat förståelse och till och med gett mig mycket stöd i processen även fast det vore mer gynnsamt för Unik om jag stannat kvar på nuvarande uppdrag.

I övrigt har ni sjysta marknadsenliga villkor där ni försöker matcha de anställdas ute hos kund. Ni är duktiga på att regelbundet kommunicera genom exempelvis nyhetsbrev med information kring vad som förekommer i organisationen.  Jag tycker även det är bra att ni knyter ihop konsultnätverket med regelbundna aktiviteter, även om inte jag närvarat på så många. I övrigt gällande sånt som man tar förgivet, så som administrationen – så har det har aldrig varit fel eller problem med löner, ersättningar, pension, förmåner och så vidare. Sammanfattningsvis tycker jag att det funkat jättebra under min tid som konsult hos Unik.

Hur är det att arbeta som konsult?

Största fördelarna jag ser med konsultrollen är att man får tillgång till exempelvis Uniks stora nätverk som öppnar dörrarna till många företag. Det passar både den som vill prova på många olika arbetsområden, branscher och företag genom olika uppdrag, men även för den som i mitt fall, som ser det som en väg in till ett visst företag och en intern anställning. I övrigt har jag i mina uppdrag, inte känt att det varit så stor skillnad mellan att vara konsult och anställd hos kund, mer än att vi som konsulter i vissa fall inte omfattats av exempelvis olika tillställningar hos kunden, internutbildningar och vissa möten där de diskuterat känslig information.

Vad tror du är det viktigaste när man som konsult kommer in i nytt uppdrag?

I och med att man går in i en roll som vanligtvis är uppdragsbaserad med eventuellt kortare tidsperspektiv än en “vanlig” tillsvidareanställning, och att man kan behöva byta däremellan, så bör man vara ganska driven, flexibel och lätt-/snabblärd. Det är även viktigt att man har ett helhetstänk där man förstår relationen mellan uppdragsgivaren, arbetsgivaren (Unik) och en själv.

Hur hamnade du hos oss på Unik?

När vi skulle flytta till Norrköping registrerade jag mig i er databas och så ringde Jonas Henrikson och frågade mig om jag var intresserad av en tjänst på Siemens som kommersiell projektledare. Jag fick göra några tester och gå på intervjuer och strax därpå började jag hos Siemens i ett spännande uppdrag. Eftersom en konsultanställning inte var det jag planerat från början så tänkte jag att om jag ändå skulle konsulta ett tag till så ville jag passa på att testa något nytt. Nästa uppdrag var hos Veoneer och eftersom Unik jobbar tillsammans med dem så kändes det naturligt att fortsätta gå via Unik.

I båda mina uppdrag har jag haft lite otur och börjat lagom till att först  Siemens och sen Veoneer införde tillfälliga anställningsrestriktioner och planerade anställningar uteblev, vilket då ledde till förlängningar i konsultuppdragen istället. Nästan lite komiskt hur dålig timing vi haft. Nu har jag varit hos Veoneer sen december 2018 och trivts jättebra men kände mig klar med konsultandet och att det är dags för en mer permanent och långsiktig lösning.

Vart tar du vägen nu?

Jag börjar på Gränges som Business Controller i april. Jag fick ett jättebra intryck av rollen och organisationen, även från  chefen, ekonomidirektören och personaldirektören som jag träffat från Gränges, men också från Uniks Peter Ardenfors som höll i rekryteringen.  Allt känns väldigt positivt inför nya rollen och jag ser fram emot att komma in som anställd hos Gränges.

 

Lina Nilsson

Hur Unik hanterar Coronaviruset covid -19

Som vi alla noterat så fattas det beslut på olika nivåer mer eller mindre löpande hos regering och myndigheter utifrån utvecklingen av Coronaviruset covid -19. Vi på Unik följer utvecklingen löpande för att aktivt och kontinuerligt underlätta och ta ansvar i våra uppdrag samtidigt som vi står för en god arbetsmiljö för våra medarbetare.

Det är genom samarbete vi tillsammans kan hålla igång Sverige! I spåren av covid-19 uppmanas vi att skydda riskgrupper från smitta och avlasta sjukvården genom att minska vår interaktion med andra, särskilt om vi känner symtom. Samtidigt uppmanas vi också att hålla Sverige igång, att täcka upp för varandra och hjälpas åt, då är av yttersta vikt att vi alla gör vad vi kan- i alla delar.

Har du ett arbete där det är möjligt, boka inte av möten – genomför dem men på distans antingen ifrån din arbetsplats eller ifrån hemmet om du känner symtom. Tekniken finns där och vilket ger oss möjligheten drar nytta av än mer.

För att undvika ökad belastning på vår sjukvård jobbar nu våra internkonsulter på Unik hemifrån i möjligaste mån med utgångspunkt av Folkhälsomyndighetens rekommendation för att motverka allmän smittspridning, våra konsulter i uppdrag hos kund följer våra kunders rekommendationer, vi har möten med kunder och kandidater såväl fysiskt som med hjälp av tekniken.

Känner du dig som chef och arbetsgivare rådvill över läget- ta kontakt med oss så kan vi dela med oss av våra kunskaper- Från krishantering till förändringsledning

På Unik tar vi mycket stöd av:

www.folkhalsomyndigheten.se

www.1177.se

www.regeringen.se

www.krisinformation.se

www.av.se

www.almega.se

 

Lina Nilsson

Internrekrytering

Lyckas med din internrekrytering

Att företag internrekryterar är inget nytt men det är enligt Linkedins data en ökande trend. Sen 2015 har internrekryteringarna ökat med över 10% och att trenden med att satsa på sin interna personal är här för att stanna. Begrepp som Employee branding och work-life-balance har även det vuxit sig allt starkare de senaste åren. Det pratas mer om ledarskap, introduktioner, förmåner och att trivas på jobbet.

Det finns många fördelar med en lyckad internrekrytering men det är inte alltid helt enkelt. Möjligheterna att använda kostnadseffektiva bedömningsverktyg i internrekryteringsprocesser är stora men ändå misslyckas en tredjedel av alla internrekryteringar. Lösningsfokuset och viljan av att det ska gå i kombinerat med att man tror sig känna varandra gör att en internrekrytering kan gå snabbt och fel. Det många missar är att det är precis lika viktigt att upprätta en kravprofil i din internrekrytering som i externa rekryteringsprocesser.

Fördelar med att internrekrytering

En av de tydligaste fördelarna är att upplärningstiden från att personen tillträder sin nya roll är kortare eftersom de redan från början är bekanta med företagets system, processer och kultur. En av de andra fördelarna med att internrekrytera är att anställda i snitt stannar 41% längre hos företag med en hög andel internrekryteringar jämfört med de som har en låg andel. Varför? Gissningsvis för att dessa företag ser värdet i att utveckla sina anställda och att många inte behöver byta företag för att fortsätta utvecklas i sin karriär. 73% tycker att internrekryteringar är viktig för deras företag men ändå tycker 65% att de behöver bli bättre på att just internrekrytera (LinkedIn). Det som ses som det största hindret är cheferna som av förståeliga anledningar inte vill förlora sina toppresterare, men finns det ingen chans för dem att fortsätta utvecklas internt är sannolikheten att de lämnar företaget högre. Ett annat hinder för internrekrytering är att det inte finns tillräckligt kvalificerade kandidater internt vilket leder till frågan kring om de behöver jobba mer på att utveckla sin interna personal.

4 tips för internrekrytering

 • Skapa en formell internrekryteringsprocess. Genom en formell och strukturerad process ökar sannolikheten för att lyckad rekrytering.
 • Använd en extern part för en “Second Opinion” av din/dina slutkandidater i internrekryteringsprocessen
 • Proaktiv prata med dina anställda – vad är deras mål framåt? Vill de utvecklas mot något nytt eller fortsätta utvecklas i sin nuvarande roll?
 • Kompetenskartläggning. Se till att det finns ett samarbete mellan rekryterare och de som jobbar med personalutveckling. Vilka kompetenser finns idag? Vilka kompetenser behöver vi framåt?
 • Ge varje internt sökande en grym kandidatupplevelse. Inte rätt för jobbet? Se till att kandidaten får en positiv upplevelse av att de sökte jobbet även om de inte fick jobbet.

Fallgroparna med internrekrytering

En fallgrop vi ofta ser är att det vid internrekryteringar  inte alltid blir den mest lämpade kandidaten som får jobbet. Många internrekryteringar går utmärkt men vi har under åren uppmärksammat ett riskmönster i internrekryteringarna. När en specialist går till en ny specialistroll går internrekryteringarna oftast bättre än när en specialist går till en chefsroll. Samma sak gäller en chef som får en högre chefsroll eller ett mer strategiskt ansvar än tidigare. Vid internrekryteringar med skifte av ansvarsomfattning och strategiskt ansvar upplever vi en större grad misslyckanden. Det är alltså viktigt att se över vilka kompetenser och personlighetsegenskaper personen har kopplat till den nya rollen för att säkerställa att den anställda får rätt möjlighet att lyckas i rollen.

Harvard Business Review publicerade en studie över 11 000 internrekryteringar där resultatet visade att när kandidater hittas via en informell relationsbaserad referens är sannolikheten för att kandidaten underpresterar högre. Här behöver den interna rekryteringsprocessen ses över. Kanske är det dags att genomföra en kompetenskartläggning, cross-funktionella projekt och att internutveckla sin personal för att överbrygga de kompetensgap som finns. Det finns inte en lösning som passar alla men ibland kan det vara värt att ta in en extern part för att stötta upp för att minska risken att bli “hemmablind”

Internt sökande fick inte tjänsten – vad gör jag som chef?

Vi ser i många av de rekryteringar vi arbetar med att kunden har internsökande kandidater. Det extra viktigt att fånga upp dessa kandidater efter en avslutad process där de inte fick rollen genom en ärlig och utvecklande feedback, gärna kopplat till en utvecklingsplan eller coachning. Vi arbetar i dessa situationer med verktyget Be the best version of you™ och ibland även chefscoachning för att ge dina internt sökande möjligheterna till fortsatt utveckling.

Behöver ni hjälp i era processer finns vi självklart här för er. Precis som i en vanlig rekrytering kan vi hjälpa till med en kravprofil, ta fram kandidater – både internt och externt – och hjälpa er i steget med att välja rätt kandidat.Uniks vision är Alltid bättre och självklart är ni varmt välkomna att ni höra av er för ett förutsättningslöst samtal kring hur vi kan hjälpa er.

Lycka till med er nästa internrekrytering!

Lina Nilsson

3 tips – sökordsoptimera din LinkedInprofil

 

 

sökordsoptimera din LinkedIn-profil

När vi söker kandidater använder vi oss av olika nyckelord. För att göra din profil mer sökvänlig bör du därför tänka över vilka sökord som kan kopplas till din profil och se till att dessa sökord dyker upp i olika delar av din profil.

Det allra vanligast är att vi skriver in ett geografiskt område samt titlar som matchar rollen men vi använder oss också av nyckelord i form av kompetenser, så som Visma, Hogia, Auto CAD, Adobe Photoshop, SAP osv.

Steg 1. Titta över din profils titlar

Vissa yrkesområden kan ha väldigt företagsspecifika titlar på sina roller som försvårar det för oss att hitta just dig och då är lösningen att ge dig själv dubbla titlar på din LinkedIn. Genom att använda dig både din specifika titel och en mer vanlig titel för rollen är chansen att du kommer upp i våra sökningar högre då vi inte har koll på alla specifika titlar utan kommer börja våra sökningar med vanligare titlar. Exempel på hur det skulle kunna se ut:  “Specifik Titel / Vanlig Titel”

Steg 2. Titta över dina kompetenser

Nästa steg är att utöka/fylla i dina “kompetenser” som du hittade under “Lägg till profilavsnitt”. Det finns inga tydliga regler för vad som hör hemma under kompetenser utan här får du känna av själv vad som känns lämpligt. Det kan vara allt från kompetenser inom samarbete, ledarskap, coachning och strategi till kompetenser inom SAP, Hogia, Visma, ISO, C++, CAD osv.  När vi använder kompetenser i våra sökningar kommer vi framförallt använda kompetenser inom specifika program eller system som krävs för rollen. Ibland har vi exempelvis som krav eller meriterande att kandidaten behöver kunna ett specifikt system och då kan vi med hjälp av dessa sökord avgränsa antalet personer i listan av kandidater för att effektivisera vårt arbete att hitta rätt. Eller så kan det vara så att kandidaten vi söker skulle kunna gått olika vägar och haft olika titlar med det viktiga är att personen har kunskaper inom ISO 9001 – då kan vi använda ISO 9001 som sökord tillsammans med exempelvis en bransch för att få fram potentiella kandidater.

Steg 3. Sökordoptimera texterna på profilen

Det finns text på ett antal olika ställen i din profil. I din rubrik, dina titlar, din presentation av dig själv, i texterna om dina olika roller, utbildningar och projekt. När vi gör en sökning kommer LinkedIn söka igenom hela din profil för att hitta matchningar. Det är därför viktigt att tänka igenom vilka sökord du anser vara viktiga för din profil och använda dessa för att lyfta din profil. Har du Visma eller CAD som ett viktigt sökord kan det vara en bra idé att lyfta in sökordet i texterna för arbetslivserfarenhet eller utbildning.

Lina Nilsson

Regionens näringsliv har ambitioner. Men det finns utmaningar.

Regionens näringsliv har ambitioner. Men det finns utmaningar. Tydlighet och ledarskap, kulturella utmaningar och till delar fel kompetens är några exempel.

Som utvecklingspartner och kompetensförsörjare inom chefs- och tjänstemannaleden är det naturligt att vi på Unik följer samhällsutvecklingen och har en omfattande omvärldsbevakning. Ett led i detta är att vi under hösten nu genomför intervjuer med ledare för ett 50-tal verksamheter inom både det privata och offentliga i Östergötland och Kalmar län. Detta i syfte att känna in var man faktiskt står och hur man ser på den närmaste framtiden. Men framförallt för att lyssna in hur både ambitionerna och utmaningarna ser ut på lite längre sikt. Det är tydligt att det finns stora ambitioner och framtidstro även om det finns okända faktorer på marknaden som vi inte kontrollerar vare sig lokalt, regionalt eller nationellt.

Tillväxt är det vanligaste svaret på frågan om vilka ambitioner de har. Inte generellt utan tämligen väl definierat och underbyggt. Allt från 10% tillväxtmål till mångdubblering beroende på bransch och verksamhet. Men också ambitioner i ökad effektivitet och lönsamhet genom framförallt teknikutveckling är vanligt förekommande. Vi kan också se tydliga aktiviteter för att ”ta över större delar av sitt flöde” hos många, ofta då med koppling mot sälj och marknad som man inte känner att man äger.

Utmaningar för att nå långsiktiga mål

Det är dock inte utan hinder man ser att målen nås. Det vi ser i våra intervjuer är att ”tydlighet och ledarskap” anses vara den största gemensamma utmaningen. Förmågan och möjligheten att lyfta blicken och vara strategiska, att få samman ledningsgruppen och arbeta med kultur och värderingar. Men också att följa upp och bygga effektiva strukturer, system och processer.

Kompetensförsörjning, eller kanske mer rätt kompetensomställning, kommer på andra plats och de kompetenser som vi kan se efterfrågas mest tydligt är relaterade till teknikutveckling och effektivitet i någon form. Vi ser att det handlar om smarta, teknik/systemstödda arbetssätt. Inom industrin handlar detta om automation och processteknik och inom tjänstesektorn och det offentliga om utvecklingskompetens inom och förmåga att arbeta med digitala tjänstelösningar. Men det talas också frekvent om behovet av att växla till ”multifunktionell kompetens” i syfte att skapa en effektiv och flexibel verksamhet. Behovet av ”förmåga att driva projekt” lyfts också ofta i samtalen.

Kulturella utmaningar är vanligt förekommande och en klar utmaning och ofta starkt kopplat till ledarskapsdiskussionen. Hönan eller ägget?

Slutligen finns också utmaningar avseende möjligheten att rent fysiskt nå den tillväxt man ser sig kunna/vilja nå på längre sikt. Exploateringsmöjligheterna är kanske inte första gången vi hör eller läser om, men det finns en känsla av att intresset från kommunens tjänstemän att lyssna in de mer långsiktiga behoven av tillväxt kunde vara större.

Känner ni igen er i ovanstående utmaningar? Hur arbetar du med dem? Kommentera gärna och bidra med dina erfarenheter. Vi är starkare tillsammans.

Lina Nilsson

Operativt, taktiskt eller strategiskt fokus i ledningsgruppen?

Många ledningsgrupper lyfter inte blicken. Merparten fast i operativa eller taktiska frågor. Många är frustrerade och vill mer.

Många gånger när vi träffar våra kunder inom såväl det offentliga som det privata slås vi av deras frustration över hur svårt det är att få till ett strategiskt ledarskap. Det är också tydligt att frustrationen stärks av tron att de är ”sämre än snittet”. Men är de egentligen det?

Operativt, taktiskt eller strategiskt fokus i ledningsgruppen?

I en serie kvalitativa intervjuer med ledningsgruppsmedlemmar (VD, platschef, ekonomi- eller HR-chef) i ett 50 tal verksamheter i Östergötland och Sörmland har vi därför valt att under hösten lyssna in denna fråga, bland många andra, i syfte att förstå situationen bättre.

Arbetet som bedrivs är på sin höjd taktiskt i närmare 70% av ledningsgrupperna och mer eller mindre rent operativt i närmare 40% av dem. 26% procent anser sig ha strategiska inslag och endast 6% anger sig ha ett strategiskt arbete. Så nej – de som är frustrerade över att ha ett alltför operativt ledningsgruppsarbete är inte ”sämre än snittet”. De är i gott sällskap med de allra flesta.

De flesta säger sig vilja ha ett mer strategisk arbete, men anser sig inte ha tid, möjlighet eller förmåga att lyfta sig till det. En del av grupperna konstaterar att det är en naturlig effekt av att ha en platt organisation där alla frågor och beslut ”landar i knät på oss i ledningsgruppen”. Andra att de är del av mycket större verksamheter där deras arbete ”bara handlar om att utföra det andra bestämt så effektivt som möjligt”. Men frustrationen är tydlig hos alla. De vill kunna lyfta blicken mer.

Detta är något som vi känner igen väl och som vi ser när vi arbetar med rekrytering av chefer till ledningsgrupper, ledningsgruppsutveckling och kultur och värdegrundsfrågor.

Vad tänker du när de ser det här resultatet? Är det som du trodde, känner du igen dig? Är det ett problem att det är på detta sätt? Vad kan det innebära på sikt? Vad har du för tips?

Mer resultat från våra möten kommer att delges vartefter.

Lina Nilsson

4 tips – introduktion av ny medarbetare

Introduktion av ny medarbetare

Vi har alla varit nya på jobbet och upplevelserna från första jobbdagen varierar från att känna sig bortglömd till att direkt blivit en del i teamet. Att bli satt sysslolös vid ett skrivbord, inte blivit presenterad för de nya kollegorna eller att själv få börja dagen med att försöka fixa allt praktiskt som dator, mail och telefon är ingen superstart på nya jobbet. Din nya kollega vill säkerligen inget hellre än att få komma in i sina arbetsuppgifter så snabbt som möjligt.

Vi ger våra tips på vad du som chef kan tänka på innan din nya kollega är på plats.

 1. Hör av dig innan första arbetsdagen

Hör av dig några dagar innan din nya anställda förväntas vara på plats och informera om vilken tid ni ses, vart ni träffas, bör personen ta med sig lunch och vad ni har för klädkod hos er. Berätta gärna vad din nya kollega kan förvänta sig av sin första vecka så personen känner sig väl förberedd och välkommen.

 1. Ha allt det praktiska färdigt

Se till att dator, telefon, mailadress, behörigheter, nycklar, skrivbord och liknande finns klart innan din nyanställda anländer.

 1. Planera första veckan/veckorna

Genom att skapa en plan för introduktionen ger du din nyanställda en bra chans att snabbare komma in i sina arbetsuppgifter. Uppgiften “titta igenom vårt intranät/ledningssystem/affärsplan” ensam hela första dagen vid sitt skrivbord är inte en optimal plan för att komma in i jobbet.

Se även till att kollegorna känner till att det är en ny kollega som börjar och involvera dem i introduktionen. Genom att du i förväg satt upp din nya kollegas mailadress kan du enkelt bjuda in personen till olika aktiviteter. Se till att i förväg boka in tider i kollegornas kalendrar och förbered dem på vem som går igenom vad. Genom att skapa en tydlig plan missas ingen information och kollegorna kan ge sitt fulla fokus under den tid som är avsatt istället för att antigen bli störda mitt uppe i något eller inte ha tid.

 1. Det faktiska välkomnandet

Du som chef bör lägga lite extra tid första dagen på att ta hand om din nyanställda. Under din rundvandring, se till att stanna upp några sekunder extra vid varje person och utbyt några ord i lugnt tempo. Första dagen är mycket att ta in och att få några extra sekunder och information om varje person kan göra att personen känner sig mer bekväm. Försök gärna samla alla närvarande kollegor för en gemensam fika och lunch under dagen.

Lina Nilsson

Uniks medarbetarundersökning

Som del i vårt arbete mot visionen – alltid bättre –  använder vi medarbetarundersökningar för att veta hur vi står och går ”just nu”. Detta kompletterar vi med medvetna och fokuserade åtgärder för att antingen stärka bra saker eller stötta upp lite sämre.

Motiverad Medarbetar Index (MMI) är en del av vår medarbetarundersökning som vi kan se benchmarking för och utöver den delen har vi några fler områden som är formade utifrån vår verksamhet där vi enbart jämför resultatet med våra tidigare undersökningar.

Benchmark

Alla våra frågor i medarbetarundersökningen är inte Unika utan vi mäter till viss del samma frågor som många andra företag. I vår benchmark fokuserar vi på företag som huvudsakligen är privata och i liknande storlek som oss.

Vi kan inte annat än att säga att vi är stolta över det resultat som vår senaste medarbetarundersökning visar!

Vi är också stolta över att om vi tittar tillbaka tre år i tiden har vissa av våra punkter varit på liknande nivå som vår benchmarkgrupp. Genom ett gediget förbättringsarbete, nya rutiner och processer har vi lyckats involvera medarbetarna till att tillsammans skapa en mer positiv och engagerad arbetsplats #alltidbättre.

benchmark

Uniks medarbetarundersökning

Det är glädjande att se att vi i grunden har ett väldigt bra resultat, men det hindrar ju inte att göra det bättre! Sedan våren 2017 har vi genomfört 4 större undersökningar och vi kan tydligt se hur arbetsinsatserna som gjorts efter varje undersökning påverkar nästkommande resultat.

Balans och hälsa

Utifrån resultatet i medarbetarundersökningen från 2016 så valde vi att fokusera på ”Balans och hälsa” som fokusområde. Vi inledde ett arbete som har landat i en större öppenhet kring arbetsbelastning, vårt mående i toppar och dalar och hur vi kan arbeta ännu mer i team. Vi anammar våra värdeord samarbete och ansvar för att skapa rutiner och interna samarbeten som gör att vi kan avlasta varandra på ett sett som tidigare var svårt utan större överlämningar. Siffermässigt kan vi se en förbättring från första undersökningen och vi fortsätter att jobba förebyggande kring dessa frågor.

Nya medarbetare

Under 2017 hade vi ett större inflöde av nya medarbetare som lyfte att deras introduktion saknade viktiga element vilket ledde till att denna punkt lyftes in i efterföljande medarbetarundersökning. Ett större arbete kring mottagande av nya medarbetare inleddes och en ny process togs fram för att framtida nya medarbetare skulle känna sig väl omhändertagna. Vi har också valt att ta fram ett digitalt introduktionsprogram som stöttar upp de inledande veckornas arbete och har varit uppskattat.

Verksamhetsutveckling

Ett pågående arbete för oss är hur vi kan stärka samtliga medarbetare i rollen som verksamhetsutvecklare. För oss på Unik är detta ett långsiktigt mål för vår verksamhet då vi anser att om vi stärker vår egen förmåga till verksamhetsutveckling så kan vi i ännu högre utsträckning bidra till att utveckla våra kunders verksamheter positivt.

Ledarskap

Det senaste året har aktiva åtgärder skett för att stärka det regionala ledarskapets förtroende hos medarbetarna inom Unik – vilket enligt vår senaste undersökning nu har gett bra resultat. För vår del handlar ett starkt ledarskap om förmågan att växla mellan ödmjukt lyssnande, utmanande stöttande och ett aktivt kravställande. Visionen är Alltid Bättre och den blir levande med ett starkt ledarskap!

Vårt arbete framåt

Vårt arbete framåt kring medarbetarundersökningarna kommer ske i samma riktning. Vi kommer både aktivt och proaktivt arbeta för att både behålla och förbättra resultatet i framtida undersökningar.

Lina Nilsson

Autosvar

Lägg autosvar innan du går på semester

Semestertiderna närmar sig med stormsteg, eller kanske har du redan hunnit påbörja din semester? När du går på semester är det en bra idé att skriva ett automatiskt svar för din mail att du kommer vara frånvarande en tid framöver. Det finns flera olika sätt att skriva ett autosvar på och i huvudsak är det allra viktigaste att budskapet är tydligt och professionellt. Ha som utgångspunkt att inga frågetecken ska kvarstå när mottagaren läst ditt autosvar.

Mail

 1. Korrekturläs ditt autosvar

Se till att du läser igenom ditt autosvar ordentligt efter stavfel eller otydligheter. Tänk på att anpassa ditt autosvar så informationen passar alla mottagare.

 1. Ange vilken period du är frånvarande

Var tydlig med när du är tillbaka på jobbet. Som mottagare vill du veta när du kan förvänta dig respons.

 1. “Jag läser mina mail sporadiskt”

Om du skriver att du läser dina mail sporadiskt kan det skapa en osäkerhet hos mottagaren angående när personen kan förvänta sig respons. När du skriver att du läser mailen sporadiskt läggs en press på dig att både läsa och agera på mailen under din semester. Är du villig att läsa och svara på mailen under din semester?

 1. Lämna tydliga hänvisningar vid akuta ärenden

Incidenter och akuta ärenden går inte in i semestermode för att vi gör det så om du har en person du kan hänvisa till vid akuta ärende, gör det. Se även till att de uppgifter du lämnar stämmer och att personen du hänvisar till verkligen läser mailen.

Telefon/SMS

Många av oss har en och samma telefon både som jobbtelefon och som privat telefon. Då skapas en problematik i att det är svårt att undkomma jobbsamtalen under din semester.

 1. Röstmeddelande

Spela in ett röstmeddelande som säger;

 • att du är på semester
 • vilken dag du är tillbaka på jobbet
 • Hänvisa till kollega vid akuta ärende
 1. SMS-avvisning

Du hittar vanligtvis inställningarna för avvisningsmeddelande under samtalsinställningar. Förbered ett antal olika sms som du kan skicka till personer vars samtal du inte kan/vill ta under din semester. De kan innehålla liknande information som i ditt autosvar på mailen.