Hem Unikbloggen Unik Resurs talar med Oskar Kardmo Drott, HR-chef på Yaskawa Nordic, om att rekrytera för tillväxt och framtid.

Unik Resurs talar med Oskar Kardmo Drott, HR-chef på Yaskawa Nordic, om att rekrytera för tillväxt och framtid.

Vad är viktigast för Yaskawa när det gäller rekrytering av personal?

På Yaskawa ser vi potentialen hos våra medarbetare och det finns ingen tveksamhet om att medarbetaren ska få en möjlighet att utvecklas och leva upp till den potentialen. Jag tycker det är häftigt att uppleva hur vår verksamhet är så fokuserad på både den individuella utvecklingen hos människorna på företaget liksom våra produkter och affärsmöjligheter.

Det finns till exempel många medarbetare som växt från en roll till en annan. Det handlar inte enbart om att fylla en viss roll utan vi att vi satsat aktivt på vår personal genom exempelvis internrekryteringar, synliggörande och utbildningar. Vi är inte rädda för att satsa på det vi det vi tror på, vilket varit en viktig förutsättning i vår tillväxtresa.

Vad har varit mest positivt med samarbetet med Unik?

En av anledningarna till att vårt samarbete med Unik fungerar så bra är att det finns en förståelse för vilken typ av människor som passar hos oss – inte enbart vilken teknisk kompetens som efterfrågas. Vi har flera exempel där Unik har föreslagit en kandidat som man anser passar in i vår organisation. Även om det inte var det vi efterfrågade just då är huvudsaken att vi får in personen i en roll som sedan kan justeras. Utan den nära relationen med Unik hade många proaktiva rekryteringar förmodligen inte blivit av.

Hur är det att jobba på Yaskawa?

För mig som närmast kommer från en större tillverkande industri tidigare finns det både likheter och skillnader. På Yaskawa arbetar vi mer i projektform och det kräver en hög förmåga att kunna både tänka om och ställa om. Personalen behöver vara flexibel, lösningsorienterad och anpassningsbar.

Något som jag noterade när jag började här var att det pratades mycket om ”onboarding”, för att medarbetare ska hitta sin plats och den trygghet i organisationen som är så värdefull. Speciellt i en organisation som är under ständig förändring och tillväxt. När individer flyttar mellan olika projekt och avdelningar är det oerhört viktigt att man känner en trygghet både till organisationen och med varandra, något som är en framgångsfaktor.

Hur utvecklas Yaskawa just nu?

Yaskawa är nu i tillväxtfas där man går från att vara ett stort garageföretag till att bli ett litet storföretag. Vi har kommit en bra bit på vägen där våra mål ständigt revideras i positiv riktning. Framtiden är automatiserad och vi är en del av den.

Hur ser du på framtiden?

Det känns som att vartenda företag pratar kompetens just nu och svårigheterna med att hitta den, säger Oskar. Men jag skulle inte säga att jag är orolig för framtiden. Det är väldigt många som utbildar sig, så det handlar om både tur och skicklighet med att vara snabb på bollen och för att få in rätt personer.

För oss handlar det främst om att få in de som passar i vår organisation. Att vi inte bara ser till utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet utan att vi hittar rätt personer som funkar hos oss. Det är också viktigt för oss med en arbetsmiljö där de anställda kan prestera och må bra. Det innebär att vi fortsätter jobba med ledarskap, att skapa tilltro till det vi gör och att vi fortsätter finnas där för våra medarbetare. Vår målsättning och ambition är att både individen och vi som organisation ska utvecklas tillsammans.

Vill du bli en del av Yaskawa?

Vi på Unik Resurs hjälper Yaskawa i rekryterings-och konsultuppdrag inom tjänstemän, specialister och chefer.

Varmt välkommen att kontakta oss.

Susanne Appelkvist

Rekryterings- & utvecklingskonsult

Jessica Sjösteen

Rekryterings- & utvecklingskonsult