fbpx

7 kontor från

Stockholm till Karlskrona

Uniks kunder

85/15 privata och offentliga kunder

KAP™

Be the best version of you™ och KAP™ – två verktyg för att säkra rätt beteende i verksamheten.

Be the best version of you™

En persons sätt att agera, oavsett hur välmenat det är, missförstås ofta. Ibland till det bättre men dessvärre ofta till det sämre. Detta av den enkla anledningen att vi dömer andra både utifrån oss själva och våra tidigare erfarenheter av andra människor. Det är en enkel överlevnadsinstinkt som funkat i vår utveckling, men som ofta skapar problem i grupper och ibland i hela verksamheter. Vi misstolkar och dömer andra och det skapar problem som vi tämligen lätt kunnat undvika om vi bara förstod oss själva relativt andra lite bättre.

Med Uniks evidensbaserade Be the best version of you™ ger vi medarbetare och chefer utbildning och reflektion på hur just deras sätt att vara och agera kan uppfattas och i värsta fall missuppfattas av andra. I gruppanalyser ser vi hur Individuella profiler tillsammans bildar en gruppdynamik som vi med våra verktyg kan förstå, tolka och sedan arbeta med på ett unikt och mycket direkt sätt. Vare sig vi genomför en Be the best version of you™ på en eller flera medarbetare i grupp ger arbetssättet konkreta resultat genom tydliga förslag på aktiviteter hur de som individer eller grupp kan träna sig att bli starkare i olika situationer.

Be the best version of you™ har kommit att bli en mycket uppskattat utbildningsinsats just för att det är personligt, ärligt, rakt, öppet och ger möjlighet till självreflektion och förändring på ett helt nytt sätt – oavsett position i företaget.

Alla arbetar utifrån sig själva och de egna förutsättningar för att bli det bästa de kan vara.

KAP™

KAPAtt ta hjälp med att göra rätt för att hitta nya medarbetare är bra för att säkra kvalité och samtidigt frigöra tid för dig att göra annat. Vissa av våra kunder känner samtidigt att urvalet begränsas och skulle gärna vilja ha möjligheten att bredda kandidaturvalet. Med Uniks Kvalitetssäkrade Anställningsprocess (KAP™) finns det inget som hindrar dig. Du kan ställa frågan om att hitta kandidater till flera rekryteringsfirmor och den egna personalen samtidigt som du vet att slutkandidaterna bedöms på samma vis som i en komplett rekryteringsprocess.

Unik Resurs stöttar er, alternativt som funktion, ansvarar för er framtagning av krav- och kompetensprofiler. Med dessa som grund ansvarar ni för att gå ut via alla möjliga kanaler för att finna lämpliga kandidater. Ni genomför ett första urval och intervjuer med fokus på sakkunskap i kravprofilen och när ni har hittat kandidater som matchar era krav så ansvarar Unik Resurs för personbedömning mot kompetensprofil samt den slutliga kvalitetssäkringen i anställningsprocessen.

Varför inte bara anställa när Ni eller någon av era sökvägar ändå har hittat personen?

Därför att det är tydligt att personlig lämplighet och observerbara beteenden som är eftersträvade i er kultur har lika stor påverkan på om rekryteringen blir lyckad som sakkunskapen kandidaten besitter. Genom att Ni får möjlighet att bedöma sakkunskap och Unik Resurs den personliga lämpligheten skapar vi tillsammans en stark kvalitetssäkring.

Vill du komma i kontakt med oss?