KAP™ – Säkerställ att du rekryterar rätt och ställer frågan brett!

KAPAtt ta hjälp med att göra rätt för att hitta nya medarbetare är ett bra för att säkra kvalité och samtidigt frigöra tid för dig att göra annat. Vissa av våra kunder känner samtidigt att urvalet begränsas och skulle gärna vilja ha möjligheten att bredda kandidaturvalet. Med Uniks Kvalitetssäkrade Anställningsprocess (KAP™) finns det inget som hindrar dig. Du kan ställa frågan om att hitta kandidater till flera rekryteringsfirmor och den egna personalen samtidigt som du vet att slutkandidaterna bedöms på samma vis som i en komplett rekryteringsprocess.

Unik Resurs stöttar er, alternativt som funktion, ansvarar för er framtagning av krav- och kompetensprofiler. Med dessa som grund ansvarar ni för att gå ut via alla möjliga kanaler för att finna lämpliga kandidater. Ni genomför ett första urval och intervjuer med fokus på sakkunskap i kravprofilen och när ni har hittat kandidater som matchar era krav så ansvarar Unik Resurs för personbedömning mot kompetensprofil samt den slutliga kvalitetssäkringen i anställningsprocessen.

Varför inte bara anställa när Ni eller någon av era sökvägar ändå har hittat personen?

Därför att det är tydligt att personlig lämplighet och observerbara beteenden som är eftersträvade i er kultur har lika stor påverkan på om rekryteringen blir lyckad som sakkunskapen kandidaten besitter. Genom att Ni får möjlighet att bedöma sakkunskap och Unik Resurs den personliga lämpligheten skapar vi tillsammans en stark kvalitetssäkring.