Lina Nilsson

Nytt år innebär ofta nya möjligheter och möjlighet till en nystart, både privat och yrkesmässigt. Mål kan innebära allt från att du vill bli en bättre säljare, lära sig ett nytt program eller få en bättre balans mellan jobb och privatliv. Nyårslöftena har en tendens till att fallera där någon gång i slutet på februari, mars kanske, om inte en handlingsplan för hur du ska lyckas tas fram och faktiskt följs. Känner du igen dig? Läs igenom våra tips på hur lägger upp en plan för ett framgångsrikt jobbår samtidigt som du mår bra.

Steg 1: Ta fram dina mål

En problematik som uppstår när vi inte har satt ett tydligt mål är att det är svårt att ta fram en plan för hur målet ska kunna uppnås. Det är därför viktigt att konkretisera ditt mål för att du ska kunna ta fram en plan för hur du ska uppfylla målet. Ibland kan det vara svårt att ta fram sina yrkesmässiga mål och då kan din chef eller en kollega vara till stor hjälp. Våga prata med din chef om att du har ett mål som du skulle vilja uppnå så finns möjligheten för vederbörlig att hjälpa dig nå dit.

Steg 2: Ta fram en handlingsplan

När du tagit fram ditt/dina mål kan det vara en bra idé att ta fram delmål och skapa en handlingsplan för när olika delmål bör vara uppfyllda. Lägg in dina mål i din kalender och din månadsplanering. När det finns en tydlig plan för hur och när ditt mål ska uppnås och vad som krävs av dig månadsvis blir det enklare att inte skjuta upp, alternativt glömma bort, vad som krävs.

Steg 3: Utvärdera föregående år

Om du är en person som satt upp mål tidigare är det viktigt att utvärdera föregående års strategier. Blicka tillbaka och fundera på vad i din strategi som kan kvarstå och vad som behöver förändras för att framtida målen ska kunna nås. Om du  inte har haft tydliga mål tidigare kan det vara värt att fundera över varför du valt det uppsatta målet och hur det kommer sig att du inte uppnått det tidigare. Bryta trender och rutiner kan vara nödvändigt för att nå framåt.

Steg 4: Fira

Att fira är en viktig del i att uppnå målet. Stanna upp och reflektera över hur långt du har kommit och njut av dina framgångar. För varje uppnått delmål tar du ett steg närmare att uppnå ditt mål och framgång behöver firas. Sätt upp dina belöningar som en morot i din handlingsplan om det skulle behövas för dig.

Steg 5: Återhämtning

Återhämtning är en viktig del för att uppnå framgång. För att kunna lägga fullt fokus på lång sikt är det viktigt att må bra så låt din kropp och ditt sinne hinna återhämta sig efter en period med mycket jobb.