Grundtanken med Unik-fonden är att hjälpa företag såsom start-ups, välgörenhetsorganisationer eller andra verksamheter med en samhällspositiv affärsidé.

Många av dessa företag har kanske inte har de ekonomiska förutsättningarna för att ta professionell hjälp i sin kompetensförsörjning alternativt bättre använder sina medel för att göra ännu mer nytta. Unik-fonden och Uniks CSR-arbete innebär att vi årligen stöttar med tjänster och motsvarande omkring 350 000 kr.

Vem kan ansöka, hur går urvalet till och vad kan man ansöka om?

Det finns ingen begränsning om vem som kan ansöka. Du kan antingen nominera dig själv eller någon annan.
Juryn består av en projektgrupp från Unik (detta för att vi vill engagera även internt i vårt CSR-arbete) och urvalet kommer ske utifrån kriterierna att ni som verksamhet ska ha en samhällspositiv affärsidé och inte har de ekonomiska förutsättningarna för att ta professionell hjälp i er kompetensförsörjning alternativt bättre använder era medel för att göra ännu mer nytta.

Rekrytering inklusive search

Vi erbjuder en kostnadsfri rekrytering inklusive search till en verksamhet som har behov samt jobbar med något som är viktigt för samhällsutvecklingen (miljö, hälsa, mm) och antingen inte har resurserna att anlita denna tjänst eller borde lägga sina resurser på annat i verksamheten. Vi avser att genomföra ett uppdrag under senvåren och ett uppdrag under senhösten.
Läs mer om vår rekryteringsprocess eller om vår Executive search

Affärsutvecklingsbollplank

Du som ansvarig för en verksamhet får möjlighet till en halvdags affärsutvecklande dialog med en av våra erfarna verksamhetsutvecklare. Innehåll och upplägg för dialogen anpassas helt efter dina behov i dagsläget och val av bollplank även så. Exempel på dialoger som kan genomföras är hur tydliggöra vision/affärsplan till konkreta målsättningar, hur översätta affärsplan till handling, resonemang kring organisationsutformning/-utmaningar, mm.

Tipsa oss gärna om aktörer som skulle vara lämpliga och värda eller anmäl intresse för egna verksamheten.

    Varmt välkommen med din nominering!

    Kontaktuppgifter till din som skickar in nomineringen

    Nominering