CSR-arbete är för oss på Unik en viktig del i att ge tillbaka till samhället

Vi har under många år arbetat aktivt med att stödja olika organisationer och personer. Det senaste tillägget i vårt CSR-arbete är Unik-fonden där vi bidrar med vår kärnkompetens för att göra världen och vårt samhälle bättre.

Vi bidrar med vår kärnkompetens för att göra världen och vårt samhälle bättre. Grundtanken är att hjälpa företag såsom start-ups, välgörenhetsorganisationer eller andra verksamheter med en samhällspositiv affärsidé som inte har de ekonomiska förutsättningarna för att ta professionell hjälp i sin kompetensförsörjning alternativt bättre använder sina medel för att göra ännu mer nytta.

Läs mer om Unik-fonden


Team Rynkeby – God Morgon är en del i ett europeiskt välgörenhetsprojekt som varje år samlar in pengar till barn med cancer och deras familjer. Deltagarna är organiserade i olika lag som gemensamt cyklar ner till Paris. Idag består Team Rynkeby av 2 400 motionscyklister och 550 medhjälpare fördelat på 59 lokala lag från Danmark, Sverige, Finland, Norge, Färöarna, Island, Tyskland och Schweiz.  Totalt har Team Rynkeby – God Morgon samlat in 157 miljoner kronor till Barncancerfonden, sedan starten i Sverige 2011.

Läs mer om organisationen

 

Novahuset är en ideell förening som erbjuder stöd och rådgivning till personer som har blivit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp, oavsett om övergrepp skett online eller offline. Du som anhörig är också välkommen för stöd och rådgivning. Du är alltid välkommen att kontakta oss för stöd, oavsett din ålder eller könsidentitet.

Vi arbetar även förebyggande och erbjuder workshops och föreläsningar i skolklasser och utbildar yrkesverksamma, exempelvis skol- och vårdpersonal.

Läs mer om organisationen

 

Vi bidrar för att skapa event där familjerna med drabbade barn kan få en trevlig och positivt utvecklande samvaro (TSC står för Tuberös Skleros Complex – tsc-sverige.se).

Föreningens främsta uppgifter är att stödja varandra och ge möjligheter till att utbyta erfarenheter, sprida kunskap om Tuberös skleros complex, verka för att utveckla och samordna insatser för personer med TSC, bevaka aktuell forskning och sprida information om nya rön, stödja forskning och upprätthålla internationella kontakter samt samverka med andra handikapporganisationer i gemensamma frågor.

Läs mer om organisationen

 

Katja Stensson

För att överbrygga problemen med sin cp-skada har Katja Stensson tränat med häst sedan tre års ålder. Ridningen kompenserar till viss del skadan. Genom hästarna får hon sin livslånga habilitering för att klara av vardagen. Träning och balans i livet är viktigt både i elitsatsningen och i vardagslivet. Idag är Katja 27 år och arbetar sedan snart 10 år tillbaka som personlig assistent till barn och ungdomar med funktionsvariation. Yrkeskunskaper om specifika behov och anpassning till vardag och aktivt liv är viktiga både när hon hjälper andra och i den egna satsningen.

Läs mer om Katjas satsning

 

Barncancerfonden är en ideell organisation med sex regionala föreningar som är kopplade till varsitt barnonkologiskt centrum. Genom våra tre huvuduppgifter arbetar vi med att på sikt utrota barncancer. Tillsammans med våra sex regionala föreningar bekämpar vi barncancer och arbetar för att drabbade barn, ungdomar och deras familjer ska få den vård och det stöd de behöver. De insamlade medlen används till Barncancerfondens tre ändamål – forskning och utbildning, råd och stöd samt information.

Läs mer om organisationen

 

Friends är en barnrättsorganisation utan vinstsyfte som vill skapa en värld utan mobbning. Där varje barn känner sig älskat och respekterat. Där ingen somnar ledsen, vaknar med ångest och går hemifrån med en klump i magen. 9 av 10 skolor upplever ett bättre skolklimat efter påbörjat samarbete med Friends. Men även om våra insatser gör påtaglig skillnad så är vi långt ifrån nöjda. 60 000 barn utsätts för mobbning varje år i Sverige. När den siffran är noll är vi nöjda på riktigt. Och vägen dit går via ett metodiskt arbete på bred front.

Läs mer om organisationen

Grunden i humanitärt arbete är att rädda liv och lindra lidandet bland människor som befinner sig i akuta kriser och därmed bidra till att de kan bygga upp sina liv och samhällen igen. I de länder där vi arbetar har vanligtvis en eller flera av följande kriser inträffat eller pågår fortfarande; väpnade konflikter, epidemier, undernäring, naturkatastrofer eller bristande tillgång till sjukvård.

Läs mer om organisationen

 

Unik Resurs arbetar ständigt för att minska vår faktiska globala påverkan på klimatet. Dessutom har vi valt att bli en klimatpositiv verksamhet genom att klimatkompensera 150% av vårt egna kvarvarande footprint genom Tricorona Climate Partner AB.

De flesta aktiviteter vi gör gör orsakar utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, som i sin tur bidrar till den globala uppvärmningen och klimatförändringar. För att motverka detta måste vi alla ta minska våra utsläpp av växthusgaser, men eftersom det i dagsläget är omöjligt att ha noll klimatpåverkan behöver vi även kompensera för de växthusgasutsläpp vi har.

Läs mer om organisationen