Lina Nilsson

Som vi alla noterat så fattas det beslut på olika nivåer mer eller mindre löpande hos regering och myndigheter utifrån utvecklingen av Coronaviruset covid -19. Vi på Unik följer utvecklingen löpande för att aktivt och kontinuerligt underlätta och ta ansvar i våra uppdrag samtidigt som vi står för en god arbetsmiljö för våra medarbetare.

Det är genom samarbete vi tillsammans kan hålla igång Sverige! I spåren av covid-19 uppmanas vi att skydda riskgrupper från smitta och avlasta sjukvården genom att minska vår interaktion med andra, särskilt om vi känner symtom. Samtidigt uppmanas vi också att hålla Sverige igång, att täcka upp för varandra och hjälpas åt, då är av yttersta vikt att vi alla gör vad vi kan- i alla delar.

Har du ett arbete där det är möjligt, boka inte av möten – genomför dem men på distans antingen ifrån din arbetsplats eller ifrån hemmet om du känner symtom. Tekniken finns där och vilket ger oss möjligheten drar nytta av än mer.

För att undvika ökad belastning på vår sjukvård jobbar nu våra internkonsulter på Unik hemifrån i möjligaste mån med utgångspunkt av Folkhälsomyndighetens rekommendation för att motverka allmän smittspridning, våra konsulter i uppdrag hos kund följer våra kunders rekommendationer, vi har möten med kunder och kandidater såväl fysiskt som med hjälp av tekniken.

Känner du dig som chef och arbetsgivare rådvill över läget- ta kontakt med oss så kan vi dela med oss av våra kunskaper- Från krishantering till förändringsledning

På Unik tar vi mycket stöd av:

www.folkhalsomyndigheten.se

www.1177.se

www.regeringen.se

www.krisinformation.se

www.av.se

www.almega.se