Lina Nilsson

4 tips – introduktion av ny medarbetare

Vi har alla varit nya på jobbet och upplevelserna från första jobbdagen varierar från att känna sig bortglömd till att direkt blivit en del i teamet. Att bli satt sysslolös vid ett skrivbord, inte blivit presenterad för de nya kollegorna eller att själv få börja dagen med att försöka fixa allt praktiskt som dator, mail och telefon är ingen superstart på nya jobbet. Din nya kollega vill säkerligen inget hellre än att få komma in i sina arbetsuppgifter så snabbt som möjligt.

Vi ger våra tips på vad du som chef kan tänka på innan din nya kollega är på plats.

 1. Hör av dig innan första arbetsdagen

Hör av dig några dagar innan din nya anställda förväntas vara på plats och informera om vilken tid ni ses, vart ni träffas, bör personen ta med sig lunch och vad ni har för klädkod hos er. Berätta gärna vad din nya kollega kan förvänta sig av sin första vecka så personen känner sig väl förberedd och välkommen.

 1. Ha allt det praktiska färdigt

Se till att dator, telefon, mailadress, behörigheter, nycklar, skrivbord och liknande finns klart innan din nyanställda anländer.

 1. Planera första veckan/veckorna

Genom att skapa en plan för introduktionen ger du din nyanställda en bra chans att snabbare komma in i sina arbetsuppgifter. Uppgiften “titta igenom vårt intranät/ledningssystem/affärsplan” ensam hela första dagen vid sitt skrivbord är inte en optimal plan för att komma in i jobbet.

Se även till att kollegorna känner till att det är en ny kollega som börjar och involvera dem i introduktionen. Genom att du i förväg satt upp din nya kollegas mailadress kan du enkelt bjuda in personen till olika aktiviteter. Se till att i förväg boka in tider i kollegornas kalendrar och förbered dem på vem som går igenom vad. Genom att skapa en tydlig plan missas ingen information och kollegorna kan ge sitt fulla fokus under den tid som är avsatt istället för att antigen bli störda mitt uppe i något eller inte ha tid.

 1. Det faktiska välkomnandet

Du som chef bör lägga lite extra tid första dagen på att ta hand om din nyanställda. Under din rundvandring, se till att stanna upp några sekunder extra vid varje person och utbyt några ord i lugnt tempo. Första dagen är mycket att ta in och att få några extra sekunder och information om varje person kan göra att personen känner sig mer bekväm. Försök gärna samla alla närvarande kollegor för en gemensam fika och lunch under dagen.

Lina Nilsson

Uniks medarbetarundersökning

Som del i vårt arbete mot visionen – alltid bättre –  använder vi medarbetarundersökningar för att veta hur vi står och går ”just nu”. Detta kompletterar vi med medvetna och fokuserade åtgärder för att antingen stärka bra saker eller stötta upp lite sämre.

Motiverad Medarbetar Index (MMI) är en del av vår medarbetarundersökning som vi kan se benchmarking för och utöver den delen har vi några fler områden som är formade utifrån vår verksamhet där vi enbart jämför resultatet med våra tidigare undersökningar.

Benchmark

Alla våra frågor i medarbetarundersökningen är inte Unika utan vi mäter till viss del samma frågor som många andra företag. I vår benchmark fokuserar vi på företag som huvudsakligen är privata och i liknande storlek som oss.

Vi kan inte annat än att säga att vi är stolta över det resultat som vår senaste medarbetarundersökning visar!

Vi är också stolta över att om vi tittar tillbaka tre år i tiden har vissa av våra punkter varit på liknande nivå som vår benchmarkgrupp. Genom ett gediget förbättringsarbete, nya rutiner och processer har vi lyckats involvera medarbetarna till att tillsammans skapa en mer positiv och engagerad arbetsplats #alltidbättre.

Uniks medarbetarundersökning

Det är glädjande att se att vi i grunden har ett väldigt bra resultat, men det hindrar ju inte att göra det bättre! Sedan våren 2017 har vi genomfört 4 större undersökningar och vi kan tydligt se hur arbetsinsatserna som gjorts efter varje undersökning påverkar nästkommande resultat.

Balans och hälsa

Utifrån resultatet i medarbetarundersökningen från 2016 så valde vi att fokusera på ”Balans och hälsa” som fokusområde. Vi inledde ett arbete som har landat i en större öppenhet kring arbetsbelastning, vårt mående i toppar och dalar och hur vi kan arbeta ännu mer i team. Vi anammar våra värdeord samarbete och ansvar för att skapa rutiner och interna samarbeten som gör att vi kan avlasta varandra på ett sett som tidigare var svårt utan större överlämningar. Siffermässigt kan vi se en förbättring från första undersökningen och vi fortsätter att jobba förebyggande kring dessa frågor.

Nya medarbetare

Under 2017 hade vi ett större inflöde av nya medarbetare som lyfte att deras introduktion saknade viktiga element vilket ledde till att denna punkt lyftes in i efterföljande medarbetarundersökning. Ett större arbete kring mottagande av nya medarbetare inleddes och en ny process togs fram för att framtida nya medarbetare skulle känna sig väl omhändertagna. Vi har också valt att ta fram ett digitalt introduktionsprogram som stöttar upp de inledande veckornas arbete och har varit uppskattat.

Verksamhetsutveckling

Ett pågående arbete för oss är hur vi kan stärka samtliga medarbetare i rollen som verksamhetsutvecklare. För oss på Unik är detta ett långsiktigt mål för vår verksamhet då vi anser att om vi stärker vår egen förmåga till verksamhetsutveckling så kan vi i ännu högre utsträckning bidra till att utveckla våra kunders verksamheter positivt.

Ledarskap

Det senaste året har aktiva åtgärder skett för att stärka det regionala ledarskapets förtroende hos medarbetarna inom Unik – vilket enligt vår senaste undersökning nu har gett bra resultat. För vår del handlar ett starkt ledarskap om förmågan att växla mellan ödmjukt lyssnande, utmanande stöttande och ett aktivt kravställande. Visionen är Alltid Bättre och den blir levande med ett starkt ledarskap!

Vårt arbete framåt

Vårt arbete framåt kring medarbetarundersökningarna kommer ske i samma riktning. Vi kommer både aktivt och proaktivt arbeta för att både behålla och förbättra resultatet i framtida undersökningar.

Lina Nilsson

Autosvar

Semestertiderna närmar sig med stormsteg, eller kanske har du redan hunnit påbörja din semester? När du går på semester är det en bra idé att skriva ett automatiskt svar för din mail att du kommer vara frånvarande en tid framöver. Det finns flera olika sätt att skriva ett autosvar på och i huvudsak är det allra viktigaste att budskapet är tydligt och professionellt. Ha som utgångspunkt att inga frågetecken ska kvarstå när mottagaren läst ditt autosvar.

Mail

 1. Korrekturläs ditt autosvar

Se till att du läser igenom ditt autosvar ordentligt efter stavfel eller otydligheter. Tänk på att anpassa ditt autosvar så informationen passar alla mottagare.

 1. Ange vilken period du är frånvarande

Var tydlig med när du är tillbaka på jobbet. Som mottagare vill du veta när du kan förvänta dig respons.

 1. “Jag läser mina mail sporadiskt”

Om du skriver att du läser dina mail sporadiskt kan det skapa en osäkerhet hos mottagaren angående när personen kan förvänta sig respons. När du skriver att du läser mailen sporadiskt läggs en press på dig att både läsa och agera på mailen under din semester. Är du villig att läsa och svara på mailen under din semester?

 1. Lämna tydliga hänvisningar vid akuta ärenden

Incidenter och akuta ärenden går inte in i semestermode för att vi gör det så om du har en person du kan hänvisa till vid akuta ärende, gör det. Se även till att de uppgifter du lämnar stämmer och att personen du hänvisar till verkligen läser mailen.

Telefon/SMS

Många av oss har en och samma telefon både som jobbtelefon och som privat telefon. Då skapas en problematik i att det är svårt att undkomma jobbsamtalen under din semester.

 1. Röstmeddelande

Spela in ett röstmeddelande som säger;

 • att du är på semester
 • vilken dag du är tillbaka på jobbet
 • Hänvisa till kollega vid akuta ärende
 1. SMS-avvisning

Du hittar vanligtvis inställningarna för avvisningsmeddelande under samtalsinställningar. Förbered ett antal olika sms som du kan skicka till personer vars samtal du inte kan/vill ta under din semester. De kan innehålla liknande information som i ditt autosvar på mailen.

Lina Nilsson

Vad innebär Kravprofil?

Om du har rekryterat personal har du säkerligen stött på ordet kravprofil. En kravprofil kan innebär att du enbart berättar vilka kunskaper ni söker och att rekryteringsföretaget därav tar sig tiden att hitta den personen. Men utan mer information är sannolikheten att rätt person hittas inte så stor. De flesta gör idag ett mer gediget arbete för att säkerställa att rätt person anställs. Vi lägger stor kraft i att ta fram våra kravprofiler – men också att följa dessa. I våra rekryteringsprocesser har vi en 6 månaders garanti (om kandidaten slutar inom garantitiden pga annan anledning än omorganisation och sjukdom) – och vi har mindre än 1% som använder den. En siffra vi är väldigt stolta över då det är ett kvitto på att vår process fungerar.

Vad innebär Uniks kravprofil?
En kravprofil är det styrande dokument som tas fram under rekryteringsprocessen inledande del. Kravprofilen är vår uppdragsspecifikation. Vi lägger stor kraft på kravprofilen – både i sak (utbildning, kunskap och erfarenhet) och person (beteende). Men också i känsla. Vilket innebär att vi på riktigt förstår uppdraget vi rekryterar till, den kultur som finns på arbetsplatsen och de förväntningar som föreligger på rollen vi rekryterar till.

Vad behöver jag som rekryterande chef tänka på inför en kravprofilstagning?
Ni kan förbereda en del inför mötet och säkerställa att vi får de bästa förutsättningarna för att rekrytera rätt till er. Ett förberedande dokument kommer skickas till dig innan vårt möte.

Känsla för uppdraget
Vi kommer ställa frågor om er vision, era mål och er kultur. Både i verksamheten som helhet och i arbetsgruppen till vilken vi ska rekrytera.
→ Här kan ni med fördel sända oss vision och mål för verksamheten samt eventuell formell befattningsbeskrivning om sådan finns. Vi kompletterar i mötet med ev. frågor kring detta och kan lägga mer tid på att förstå kulturen när vi ses.

Sakkunskap
Här fastställer vi skallkrav och meriterande urvalspunkter avseende utbildning, erfarenhet och kunskap. Viktigt att betänka här är att skilja just på vad kandidaterna måste ha respektive vad som vore trevligt om de har.
→ Här kan ni med fördel reflektera över vad som är rimliga minsta nivå på skallkrav. Idén med detta är att rimliga minstakrav och inte en drömbild inkluderar fler. Detta ökar vår förmåga att hitta just drömkandidaten då vi med det kan fokusera mer på personlig lämplighet.

Person
Här kommer vi att arbeta utifrån en rad tydligt definierade beteenden och ur dessa välja ut 3-6 av de viktigaste beteendena för just denna tjänst. Detta är ett arbete som vi kommer att göra tillsammans i mötet och det kräver vår förståelse av uppdraget innan vi kan hjälpa er hitta en rimlig beteendeprofil för befattningen.
→ Här kan ni med fördel läsa igenom de olika beteendena för att skapa dig en förståelse men att välja gör vi tillsammans.

En väl genomarbetad kravprofil hjälper oss att sakligt och strukturerat finna och attrahera bästa möjliga kandidater till er. Samtidigt minimerar det tillsammans med vår process risken för att charmas av fel personer eller missa potentialen hos andra mer lämpade kandidater.

Lina Nilsson

Träffa oss – Annika Kliman Krajina, HR-funktionen

Utöver en härlig energi och sina kunskaper inom HR bidrar Annika med erfarenheter från 15 år av olika befattningar som bland annat ekonomichef och controller. Annika bytte yrkeskarriär hösten 2007 då hon började hon som HR-controller och har sedan dess byggt på med universitetsutbildningar, kurser och en bred erfarenhet, både i statligt bolag och i det privata näringslivet. Annika började som HR-konsult på Unik Resurs våren 2018. Med sin breda erfarenhet bidrar Annika med både kompetens och unika infallsvinklar till vår HR-funktion.

“Rollen som HR-konsult lockade, för jag ville få möjlighet att se olika organisationer och branscher. Att få jobba med allt som har med personal att göra; från att söka efter rätt kompetens och medarbetare tills det är dags att säga farväl är både utmanande och stimulerande. Min passion är främst att stärka både medarbetare och chefer och att jobba för en god arbetsmiljö och kultur. När jag börjar ett nytt uppdrag vill jag skapa mig en bild av hur jag kan stötta verksamheten genom att identifiera behov och initiera förbättringar som skapar störst värde för kunden. Ingen dag är den andra lik. Jag ställs inför varierande uppgifter varje dag, det ger den där extra dimensionen som jag älskar.  Genom Uniks HR-funktion får jag dessutom ett brett nätverk av kollegor. Varje uppdrag är unikt. Utifrån kundens specifika behov kan Unik erbjuda en heltäckande HR-funktion, genom vår mix av kompetenser. Som konsult i HR-funktionen så behöver jag aldrig känna mig ensam. Alla kollegor hjälper varandra, vilket får oss att växa och utvecklas ännu mer. ”

Vad gör Annika hos oss på Unik?

I dagsläget har Annika två olika uppdrag. Huvuduppdraget är i Motala, där hon arbetar som HR-ansvarig med både ett operativt och strategiskt ansvar. Annika driver verksamheten vidare och utvecklar HR-processer under tiden ordinarie personal är på föräldraledighet. Det andra uppdraget är i Mjölby och Kågeröd där hon arbetar med olika HR-projekt.

Vill du veta med om Annika eller vår HR-funktion?

Kontakta Annika direkt eller hör av dig till Erik Björk som är ansvarig för Uniks HR-funktion.

Lina Nilsson

Vilka är vi på Unik?

Vilka är vi på Unik? 

Framöver kommer vi börja presentera våra kollegor och vad vi gör!

Har du behov av HR stöd, Malin löser just det!

Sedan i höstas har Malin varit en del i vårt HR Team på Unik Resurs. Teamet som består av flertalet, juniora och seniora, konsulter bistår små och stora företag med stöd inom HR området. Uppdragen är oftast i form av interim uppdrag, projekt eller outsourcing av en hel HR funktion som Unik ansvarar för.

Med flera års erfarenhet av konsultrollen och med ett gediget kunnande och erfarenhet inom HR säger Malin så här om att arbeta som HR- och Utvecklingskonsult i Uniks HR Team;

”Att få möjlighet att jobba i olika branscher och företag leder till en fantastiskt gedigen kunskapsbas och referensram inom HR. Stimulerande och utvecklande att gå in och ur olika företag och på olika nivåer få driva HR arbetet framåt. Att vara en del av ett starkt HR Team som, oavsett kunduppdrag, kan ta stöttning av varandra och delge sin kompetens, erfarenhet och specialistkunskap är ett fantastiskt givande sätt att arbeta på. Att kunna ge företag möjlighet till en anpassat HR stöd utifrån behov känns verkligen som att vi skapar ett mervärde år våra kunder, alla bolag har inte råd med en HR på heltid och då erbjuder vi en bra lösning i form av uppdrag på deltid eller timmar. Att vi genom Uniks HR funktion även kan erbjuda kunderna en effektiv kombinationslösning med en senior och en junior konsult som arbetar ihop på samma uppdrag ger det hela ytterligare en dimension av hur HR kan fungera när det är som bäst och det är just vad jag tycker att unik är – Alltid bättre!”

Idag är Malin HR Chef och del av en HR funktion på ett bolag i Studsvik där hon hjälper företaget att vidareutveckla HR funktionen. Utöver huvuduppdraget är Malin sedan ett par år även HR-konsult på ett mindre företag som avropar stöd löpande utifrån behov. Första uppdraget via Unik var Malin på ett av regionens medelstora bolag där hon som interim HR Chef ansvarade för en personalavdelning bestående av flertalet medarbetare inom HR och Lön. Vad nästa uppdrag kan komma att bli vet vi inte idag men har du ett behov inom HR kan Malin eller en kollega komma och berätta lite mer om Uniks HR Funktion. Malin nås på malin.erixon@unikresurs.se alt 070-732 91 79.

Lina Nilsson

Så använder vi LinkedIn för att hitta kandidater

Vill du att vi på Unik, eller någon annan som jobbar med rekrytering, ska hitta just din profil när vi söker efter kandidater via LinkedIn? Vi kommer här i stora drag att gå igenom hur sökverktyg, Recruiter, fungerar samt hur du kan optimera din profil för att du ska komma upp i våra sökningar.

Hur fungerar LinkedIn Recruiter?

LinkedIn Recruiter är ett premium-verktyg som har flera olika användningsområden för oss som jobbar inom HR och rekrytering. Recruiter möjliggör för oss att söka efter kandidater utifrån ett antal olika kriterier, lägga upp jobbannonser samt att proaktivt skapa sökningar och få notiser när kandidater med våra valda preferenser väljer att de är exempelvis “öppen för nya möjligheter” eller byter jobb.

Så använder vi verktyget

Vi på Unik använder det främst för att lokalisera kandidater till olika rekryteringar, men även att proaktivt ha kontakt med kandidater som skulle kunna vara intressanta för framtida uppdrag.

När vi gör en sökning har vi ett antal olika kriterier som vi utfår ifrån. Normalt går en sökning till så att vi startar med det geografiska läget som vi tror är inom rimligt pendlingsavstånd. Sen fyller vi i titlar som matchar rollen vi söker, här väljer vi oftast att söka på kandidatens nuvarande och tidigare titlar. Vi fyller i både titlar på svenska och på engelska. Nu har vi då fått upp den totala mängden med människor som matchar våra relativt breda kriterier.  Ibland är det tillräckligt få för att vi ska kunna gå igenom listan för att hitta intressanta kandidater och ibland behöver vi snäva av urvalet ännu mer med hjlälp av exempelvis bransch. En titel som projektledare kan generera kandidater från fler branscher än vad vi i just denna sökning är intresserade av och genom att välja ett antal branscher kan vi hitta mer rätt.

Efter det börjar vi normalt leta kandidater under fliken som kallas för “öppen för nya möjligheter” för att sedan gå vidare till övriga kandidater och en mer invecklad sökning.

Vill du veta mer om hur vi hittar kandidater via LinkedIn? Hör av dig till oss.

Lina Nilsson

Så förbereder du dig inför intervjun

Nervositet inför en jobbintervju är något som de allra flesta personer upplever. Genom att förbereda dig ordentligt inför din intervju kan du eliminera några av de orosmoment som uppstår inför din intervju och få dig att känna dig mer säker under intervjun.

Var påläst

Läs noga igenom annonsen för att säkerställa vilka kunskaper och personliga egenskaper som efterfrågas. Sammanställ dessa och jämför dessa kunskaper och egenskaper med dina egna. Om du saknar någon av kunskaperna i den information som du skickat till rekryteraren kan du förvänta dig en fråga kring den kunskap som saknas i informationen som rekryteraren fick tillgång till.

Gå även in på företagets olika medier (hemsida, LinkedIn, Facebook och Instagram) för att få en bredare bild om företaget som du söker jobb på. Kanske kan det uppstå frågetecken som du kan ta med dig till intervjun.

Förbered svar

Från din sammanställning av annonsen fick du med största sannolikhet fram några olika kompetenser som efterfrågades. Låt oss säga ett tre av dessa kompetenser är: samarbetsförmåga, ledarskap och kunskap inom affärssystem. Dessa tre olika kompetenser är olika svåra att besvara. Din kunskap inom affärssystem är relativt enkel och konkret att besvara medans kompetens som samarbetsförmåga är svårare och mer diffus för många.

Idag jobbar många rekryteringsföretag, inklusive vi på Unik, med kompetensbaserade intervjufrågor. Vi kommer i den del vi kallar för erfarenhetsintervju, alternativt ett reflektionsdokument, ge dig chansen att svara på dina erfarenheter inom affärssystem, som chef, inom ISO eller andra yrkesbaserade frågor och sen i den fördjupade intervjun går vi djupare in på dina personlighetsegenskaper.

Om samarbetsförmåga är en kompetens som efterfrågas kommer vi att be dig att med konkreta exempel visa på en situation som involverade denna förmåga. Du kommer aldrig innan intervjun att veta de exakta frågorna men det kan vara värt att ta dig tiden att fundera över varje personlighetsdrag som står nämnt i annonsen och försöka tänka ut konkreta exempel på när du uppvisade den efterfrågade förmågan.

Förbered frågor

Intervjun är din chans att ta reda på den fakta som du inte kan läsa dig till på företagets medier eller  i annonsen. Uppstod det funderingar när du läste annonsen kring arbetsuppgifter eller arbetsteamet? Ta då med dig dessa frågor till intervjun.

Första intrycket

Första intrycket säger mycket om dig som person – även om det i rekryteringsbranschen går mot att vi jobbar bort “magkänslan” så är vi fortfarande människor och det kan du utnyttja till din fördel.

Se till att koll på namnet på den du ska träffa, kom i tid, hälsa vänligt samt klä dig efter rollen du söker. Är det ett kontorsjobb där alla har kavaj? Kom i kavaj. Är det ett lagerjobb där alla är ledigt klädda? Klä dig ledigt.

Lycka till på dina intervjuer framöver!

Lina Nilsson

Så gör du 2019 till ditt bästa jobbår

Nytt år innebär ofta nya möjligheter och möjlighet till en nystart, både privat och yrkesmässigt. Mål kan innebära allt från att du vill bli en bättre säljare, lära sig ett nytt program eller få en bättre balans mellan jobb och privatliv. Nyårslöftena har en tendens till att fallera där någon gång i slutet på februari, mars kanske, om inte en handlingsplan för hur du ska lyckas tas fram och faktiskt följs. Känner du igen dig? Läs igenom våra tips på hur lägger upp en plan för ett framgångsrikt jobbår samtidigt som du mår bra.

Steg 1: Ta fram dina mål

En problematik som uppstår när vi inte har satt ett tydligt mål är att det är svårt att ta fram en plan för hur målet ska kunna uppnås. Det är därför viktigt att konkretisera ditt mål för att du ska kunna ta fram en plan för hur du ska uppfylla målet. Ibland kan det vara svårt att ta fram sina yrkesmässiga mål och då kan din chef eller en kollega vara till stor hjälp. Våga prata med din chef om att du har ett mål som du skulle vilja uppnå så finns möjligheten för vederbörlig att hjälpa dig nå dit.

Steg 2: Ta fram en handlingsplan

När du tagit fram ditt/dina mål kan det vara en bra idé att ta fram delmål och skapa en handlingsplan för när olika delmål bör vara uppfyllda. Lägg in dina mål i din kalender och din månadsplanering. När det finns en tydlig plan för hur och när ditt mål ska uppnås och vad som krävs av dig månadsvis blir det enklare att inte skjuta upp, alternativt glömma bort, vad som krävs.

Steg 3: Utvärdera föregående år

Om du är en person som satt upp mål tidigare är det viktigt att utvärdera föregående års strategier. Blicka tillbaka och fundera på vad i din strategi som kan kvarstå och vad som behöver förändras för att framtida målen ska kunna nås. Om du  inte har haft tydliga mål tidigare kan det vara värt att fundera över varför du valt det uppsatta målet och hur det kommer sig att du inte uppnått det tidigare. Bryta trender och rutiner kan vara nödvändigt för att nå framåt.

Steg 4: Fira

Att fira är en viktig del i att uppnå målet. Stanna upp och reflektera över hur långt du har kommit och njut av dina framgångar. För varje uppnått delmål tar du ett steg närmare att uppnå ditt mål och framgång behöver firas. Sätt upp dina belöningar som en morot i din handlingsplan om det skulle behövas för dig.

Steg 5: Återhämtning

Återhämtning är en viktig del för att uppnå framgång. För att kunna lägga fullt fokus på lång sikt är det viktigt att må bra så låt din kropp och ditt sinne hinna återhämta sig efter en period med mycket jobb.

 

Lina Nilsson

Tips för dig som söker jobb

#1 Gör ett schema

När du blir arbetslös går din dag från att det (förmodligen) finns en rutin med att du går upp en viss tid, går till jobbet och sen kommer hem en viss tid till att du helt plötsligt har dagar som är oplanerade. För att inte tappa dina dagliga rutiner bör du se ditt arbetssökande som ett heltidsjobb. Gå upp på morgonen, gör dig iordning för dagen och se till att använda dagen produktivt.

För att göra din vecka så produktiv som möjligt kan du skapa ett schema för när du ska göra specifika saker. Exempelvis kan du starta dagen en timma med att gå igenom olika jobbportaler för att hitta intressanta jobb som du vill söka. Lägg följande timmar på att skicka iväg ansökningar till de jobb du tycker låter intressanta.

 

#2 Strukturera ditt jobbsökande

Skapa en lista över vilka jobb du har sökt och vilka jobb du planerar att söka. Se till att få med när du sökte jobbet, när annonstiden går ut, kontaktuppgifterna till ansvarig rekryterare och annonslänken. Genom att föra anteckningar över ditt jobbsökande i exempelvis ett Exceldokument kan du enkelt följa upp dina ansökningar efterhand och inte råka tappa bort intressanta jobb du hade tänkt söka.

 

#3 Återkoppla

Genom din lista kan du översiktligt se när du bör förvänta dig respons från en rekryterare utifrån när ansökningstiden går ut. Har ansökningstiden gått ut och du inte fått någon återkoppling från ansvarig rekryterare kan det vara lämpligt att höra av dig för att säkerställa att din ansökan kommit fram eller be om en statusuppdatering. Återkoppling kan göras antingen via mail eller via telefon – det är upp till dig.