Med rätt person på rätt plats märks det i organisationen, det är då magi skapas. På samma vis blir det tydligt när en medarbetare inte längre passar in i verksamheten. Friktion uppstår och energi läggs på fel saker för många inblandade.

KarriarprogramUniks erfarenhet är att dessa skiften uppstår såväl snabbare som oftare. Bra arbetsgivare behöver visa mod och ta ansvar för våra medarbetares utveckling även om den inte är tillsammans. Detta är mycket bättre än att medarbetarens potential inte nyttjas och du som arbetsgivare får ett försämrat rykte.

Unik har mångårig erfarenhet av att hjälpa arbetsgivare till respektfulla avslut av anställningar och tidigare medarbetare till nya jobb.

Möjligheten att få gå ett individanpassat Karriärprogram har getts till drygt ett hundratal kandidater det senaste decenniet och av dessa så har 94 % fått nytt jobb eller med framgång startat eget företag under pågående program! Jämfört med ”pengar i handen” lösningen så är detta mycket bättre.

Uniks kärnkompetens är att förstå våra Kunders verksamhet, vad som ska uppnås och förutsättningarna. Och matcha detta mot våra kandidaters potential i ett framtida uppdrag. Det gör att vi kan nyttja våra nätverk och arbetssätt optimalt för att finna lösningar.

Vi är stolta och glada att många tidigare kandidater håller kontakten med Unik långt efter att Karriärprogrammet är avslutat och pratar väl om tidigare arbetsgivare redan under pågående Karriärprogram.

Varför ska jag som arbetsgivare investera i ett Karriärprogram?

  • Respektfullt och ansvarsfullt avslut som uppskattas av chefer och fackliga organisationer.
  • Tidseffektivt avslut för att komma vidare och minimera risken att medarbetaren mår allt sämre.
  • Stärkt employer brand genom att visa kvarvarande medarbetare att du som arbetsgivare tar ditt ansvar.
  • Stärkt varumärke externt genom att du och din tidigare medarbetare får ett bra avslut.

Varför ska jag som medarbetare bli kandidat i ett Karriärprogram?

  • Din arbetsgivare har inte möjlighet att ha dig kvar såsom verksamheten har utvecklas men erbjuder dig exklusivt stöd att hitta ditt nästa jobb.
  • Du får en möjlighet att gå in i en ny anställning utan ett glapp i ditt CV eller ändrad ekonomisk situation.
  • Du får en erfaren och duktig coach som blir din personliga guide och lotsar dig genom Karriärprogrammet.
  • Du får tillgång till våra nätverk och möjligheter såväl på den öppna som dolda arbetsmarknaden. Det är långt ifrån alla jobb annonseras öppet.
  • Du börjar på Unik som konsult och får ett gäng glada nya kollegor som hjälper dig att fokusera på framtiden.