Vi ser det utifrån och inifrån på samma gång

jonas-250x300
Jonas Henrikson
Koncernchef & Partner
Direkt: 0767-78 15 05

Vi på Unik Resurs har distansen och kompetensen som hjälper dig att navigera rätt. Kanske hör du till dem som är tveksam till nyttan med att släppa in utomstående i verksamheten?

Vi har träffat på andra som tvekat men de har bytt inställning och ångrat att de inte tagit vår hjälp tidigare, när de sett att vi levererar resultat. Unik ser på dina möjligheter och utmaningar med perspektiv samtidigt som vi känner till din verklighet och sätter oss in i den i detalj. Vi vet hur din bransch och din typ av verksamhet fungerar. Vi vet när det är läge att följa normen och när du vinner på att bryta mönstren; när du ska ta täten och när du bör avvakta lite.

karnkompetenser

Hela vägen, hela bilden, flera kompetensområden

Affärsområdet Verksamhetsutveckling är stommen i Unik Resurs och det som gör oss unika – det som ger oss förståelse för helheten i din verksamhet. Vi jobbar dels med utredningar och analyser, dels med själva förändringsarbetet och med det långsiktiga arbete som tar vid när förändringen är genomförd. Kort sagt – vi kan anpassa vårt stöd på flera olika sätt och till utvecklingsarbetets alla faser.

Uniks kärnkompetenser – inom områdena här bredvid hittar du våra konsulters specialistkunskaper.

En resultatdriven relation som skapar mervärde

Varje uppdrag inleds med ett förtroligt samtal kring verksamhetens utmaningar, förutsättningar och målsättningar. Här är öppna och ärliga svar på våra frågor en förutsättning för att det fortsatta arbetet ska leverera rätt resultat. När vi har etablerat en relation och arbetat tillsammans med de inledande stegen, kan vi ta betalt efter prestation. Allt för att optimera din nytta av vår insats. Köp den hjälp du behöver

Du avgör om du vill anlita oss för att ta ett helhetsgrepp, lösa ett specifikt problem eller angripa områdena steg för steg. På så sätt kan du köpa precis den konsultation du behöver och har råd med. Vi utvecklar din verksamhet och dina affärer genom:

 • Strategi och affärsutveckling
  Här använder vi oss av verktyg som omvärldsanalys, nulägesbesiktning och nyckelfrågor med hjälp av källor som intervjuer och ekonomiska rapporter.
 • Förändring och projektledning
  När analysen är klar projekt-leder vi arbetet med implemen-teringen.
 • Utvärdering och analys
  Vi kartlägger kvalitet och måluppfyllelse inför det kontinuerliga förbättringsarbetet.
 • Rådgivning och mentorskap
  Formell och informell rådgivning till verksamhetsledare. Stöd, mentorskap och styrelse-arbete.

Unika branschkunskaper

branschkunskaper
Vi känner våra kunder och har erfarna specialister inom flera verksamhetskategorier.

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst, personligt möte.