– När den bästa lösningen är tillfällig

ardenfors-189x300
Peter Ardenfors
peter.ardenfors@unikresurs.se
0727-44 34 95

Det kan vara planerat eller komma som en blixt från klar himmel – behovet av rätt kompetens på en viktig position för en tidsbegränsad period. Vissa gånger handlar det om att ersätta någon på grund av sjukdom eller föräldraledighet, andra gånger är orsakerna rent affärsstrategiska.

– Unik hittar rätt tillfällig lösning för Er utifrån just era förutsättningar

De senaste åren har interimkonsulten blivit ett viktigt strategiskt verktyg i många företag. Allt fler upptäcker den stora fördelen – möjligheten att driva företag på ett flexibelt och målfokuserat sätt. Vi på Unik Resurs erbjuder konsulter för tillfälliga uppdrag på olika nivåer – resurskonsulter, specialister och interimchefer. Alla matchas med omsorg för att tillmötesgå dina krav, oavsett om din verksamhet finns inom privat eller offentlig sektor. Uniks interimkonsulter är välmeriterade och en av våra främsta styrkor är förståelsen för kundernas verksamhet och verklighet. I vårt breda nätverk finns både de som kan fylla en tillfällig lucka och de som kan leda er mot ett uppsatt mål; Uniks interimlösningar är en säker investering i din verksamhet.

Budget och behov styr

Mindre företag kan göra bedömningen att det är för dyrt att ta in en extern konsult, även om man vet att det skulle lösa ett problem. Men eftersom det inte är ett måste att ha konsulten på plats på heltid och resursen kan ha en funktion i flera bolag samtidigt, passar lösningen för bolag och verksamheter i alla storlekar.

Rätt kompetens för dina behov

interim-bubblaVi på Unik förstår dina behov och kan tack vare vår erfarenhet också uppfatta det som sägs mellan raderna. Det hjälper oss att hitta den person som har precis den bakgrund och de egenskaper som ger dig ett mervärde. Våra konsulter har kvalificerat sig för uppdragen genom att vara kompetenta, erfarna och ha förmågan att leverera resultat. De kan tas in på olika nivåer och kompetensområden i din verksamhet, för heltidsuppdrag eller per timme. Att våra kunder, stora som små, uppskattar flexibiliteten visar våra referenser klart och tydligt.

 

Interimchefer & specialister

Säker och kompetent styrning mot tydliga mål

Ad interim är latin för uttrycket ”tills vidare” och interim betecknar något som gäller tillfälligt, under en övergångsperiod, till exempel en chef. Unik erbjuder kvalificerade chefer och specialister att hyra för kortare och längre uppdrag. Att använda sig av interimschefer blir som sagt allt vanligare i Sverige. Två av de största fördelarna med denna flexibla lösning är snabbrörligheten i kombination med ett tydligt ledarskap. Det finns flera situationer när interimchefen är det bästa alternativet:

  • När ett beslut om förändring är taget och processen ska påbörjas snabbt och kraftfullt.
  • För att fylla en lucka då någon i ledningen blir föräldraledig eller sjuk, tjänstledig eller om någon annan hastig förändring inträffar.
  • När ni behöver kvalificerad hjälp under en pågående rekryteringsprocess eller vill fundera över vilka befattningar som ska finnas i framtiden.

Resurskonsulter

Flexibilitet, snabbhet och rätt kompetens

En resurskonsult är en medarbetare som du hyr för ett, oftast tidsbegränsat, uppdrag i din verksamhet. Det handlar ofta om så kallad hyrrekrytering då konsulten efter avslutat hyruppdrag övergår till att vara anställd i ditt bolag. Att våra konsulter lämnar oss på det här sättet, ser vi som ett kvitto på att vi är duktiga på att koppla samman rätt medarbetare med rätt företag. Det har med förmågan att förstå kundens verksamhet och kultur att göra. Uniks resurskonsulter är en bra lösning vid exempelvis:

  • Semestervikariat, föräldraledighet, sjukdom eller annan frånvaro.
  • Tillfälliga arbetstoppar.
  • Osäkert konjunktur- eller affärsläge.
  • Behov av en flexibel bemanningslösning av strategiska skäl.
  • Eller då du vill eliminera risken för kostsamma felrekryteringar.

Kontakta oss gärna för ett personligt möte! Telefon 013-470 80 80, e-post: info@unikresurs.se